Przejdź do treści

Komunikaty

Szanowni Studenci,
Na gakko większości z Państwa wyświetla się komunikat o braku wpisu na kolejny semestr i konieczności złożenia podania. 

Komunikat ten dotyczy tych z Państwa, którzy mają jakiekolwiek braki z ubiegłego bądź wcześniejszych semestrów. 
Osoby bez braków nie składają podań o wpis na kolejny semestr – Państwa prosimy o cierpliwość, będziecie Państwo w najbliższym czasie sukcesywnie rejestrowani na kolejny rok. 
Podania o wpis warunkowy muszą zaś składać osoby posiadające jakieś niezaliczone przedmioty. 
Jednak jeśli przystępujecie Państwo do sesji egzaminacyjnej we wrześniu, prosimy poczekać z podaniem do czasu jej zamknięcia (ale nie później niż do 15 września!) – podania złożone teraz będą i tak czekać na koniec sesji.


Regulamin Pleneru


Informujemy, że we wszystkie soboty lipca i sierpnia dziekanat na Brzegach jest nieczynny.


Zarządzenie dziekanów WI i SNM dotyczące zasad promocji studentów na semestr zimowy 2024/2025


Zarządzenie dziekanów WI i SNM dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń


Informujemy, że w dniach 1-3 maja 2024 dziekanaty na Targu Drzewnym oraz na Brzegach będą zamknięte.


Od dnia 15.04.2024 roku wszelkie kwestie i zapytania dotyczące przedmiotu WF(realizacja w Gdańsku) proszę kierować wyłącznie na adres
: wf-gdansk@pjwstk.edu.pl.


Plener Grafika: do wyboru 16.09.-20.09. lub 25.09.-29.09.
Na każdy termin limit po 50 osób


Zarządzenie Dziekanów o promocji na semestr letni 2023/20224


Informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 30.03.2024 dziekanaty na Targu Drzewnym oraz na Brzegach będą zamknięte.


Dziekanat

Dziekanat i Rekrutacja PJATK Gdańsk

Obsługa studentów odbywa się przede wszystkim telefonicznie i mailowo.

Kontaktując się prosimy korzystać wyłącznie z poczty uczelnianej.


Zaświadczenia o opłatach prosimy zamawiać w księgowości ksiegowosc@pjwstk.edu.pl – odbierają je Państwo w dziekanacie po otrzymaniu informacji, że jest już gotowe i po umówieniu się minimum dzień wcześniej

Godziny otwarcia

Dziekanat i rekrutacja
ul. Targ Drzewny 9/11

Poniedziałek 10.00–16.00
Wtorek 10.00–16.00
Środa 10.00–16.00
Czwartek 13.00–18.00
Piątek 10.00–16.00
Sobota 10.00–14.00

Dziekanat
ul. Brzegi 55

Poniedziałek 10.00–16.00
Wtorek – nieczynne
Środa 10.00–16.00
Czwartek – nieczynne
Piątek 10.00–16.00
Sobota 10.00–14.00

We wszystkie soboty lipca i sierpnia dziekanat na Brzegach jest nieczynny

Kontakt

Budynek A (Targ Drzewny 9/11)

(+48) 798 941 974

Budynek B (Brzegi 55)

(+48) 516 453 994


Regulaminy
i zarządzenia


W czym możemy pomóc?

Dziekanat zajmuje się obsługą toku studiów – u nas można zamówić zaświadczenie o studiowaniu, dowiedzieć się, jak i kiedy złożyć podanie, zapytanie o stypendia, obrony, dyplomy, legitymacje, grupy czy też powtarzanie przedmiotów.

Legitymacja (pierwsza i duplikat)

Pierwsza legitymacja jest przygotowywana bez konieczności wnioskowania o to ze strony studenta. Każdy nowy student otrzymuje na początku pierwszego semestru e-maila z informacją, kiedy i gdzie może odebrać legitymację. Opłata w wysokości 22 zł jest doliczana do czesnego.

Duplikat jest przygotowywany tylko na wniosek studenta złożony przez system podań. Czas oczekiwania na duplikat wynosi do kilku tygodni. O sposobie i terminie odbioru studenci są informowani mailowo. Koszt wyrobienia duplikatu wynosi 33 zł i jest doliczany do czesnego.

Zaświadczenia

Bardzo prosimy o zamawianie zaświadczeń z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zaświadczenia prosimy zamawiać pisząc maila na adres dziekanatu z informacją, do czego potrzebne jest to zaświadczenie (do pracodawcy, do wizy, do banku, do ZUS/KRUS itp. – różne instytucje wymagają różnych formularzy) i w jaki sposób miałoby być odebrane. Zaświadczenia możemy wysłać e-mailem (skan), student może je również odebrać osobiście w dziekanacie po umówieniu się na wizytę.

Zaświadczenia do wizy lub karty pobytu na następny semestr można otrzymać tylko po uzyskaniu wpisu na ten semestr.

Zaświadczenia o płatnościach zamawiają Państwo w księgowości ksiegowosc@pjwstk.edu.pl, a odbierają w dziekanacie. Po otrzymaniu informacji z działu księgowego, że zaświadczenie jest gotowe do odbioru, prosimy skontaktować się z dziekanatem w celu umówienia wizyty.

Prosimy pamiętać, że na naszej Uczelni obowiązuje rozliczenie semestralne – oznacza to, że nie jest możliwe wydanie zaświadczenia o statusie studenta na okres dłuższy, niż semestr.

Podania

Podania składa się wyłącznie przez system podań. Należy wybrać odpowiedni temat, a jeśli żaden nie pasuje do prośby, którą zamierza napisać student, należy wybrać temat „ogólne”.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zaakceptowaniu odpowiedzi udzielonej przez osobę rozpatrującą podania (najczęściej jest to Dziekan danego wydziału) – bez tego podanie nie może zostać zrealizowane.

Jeśli student nie zgadza się z decyzją Dziekana, można odwołać się od tej decyzji do Jego Magnificencji Rektora. Odwołanie należy napisać w edytorze tekstu, a następnie wysłać jako załącznik e-mailem na adres dziekanatu (gdansk@pjwstk.edu.pl). Odpowiedź zostanie przesłana również e-mailem.

W przypadku rezygnacji ze studiów podanie złożone przez system podań jest traktowane jako oświadczenie woli i nie wymaga akceptacji, o ile nie zawiera również innych próśb, na przykład o zwrot nadpłaty.

Zwrot nadpłaty

Jeśli na koncie studenta do wpłat czesnego wystąpiła nadpłata, można wnioskować o jej wycofanie. W tym celu należy złożyć podanie przez system podań z prośbą o zwrot nadpłaty i podać numer prywatnego konta bankowego, na które ma być zrobiony zwrot.

Konieczne jest zaakceptowanie decyzji.

Zwrot nadpłaty następuje zwykle po kilkunastu dniach.

Czesne i inne opłaty

Każdy ze studentów ma swój indywidualny numer konta bankowego do wpłat. Znajduje się on w portalu Gakko, w zakładce „Dane osobowe”.

Wysokość opłat – czesne, ITN, zmiana trybu studiów, koszt legitymacji itp. –  można znaleźć w kontrakcie.

Nie ma możliwości wnoszenia opłat gotówką ani kartą na miejscu.

Konto w systemie – zmiana, odzyskanie hasła

Aby zmienić lub odzyskać hasło, należy wejść na stronę haslo.pja.edu.pl i tam, po wyborze odpowiedniej opcji, postępować według instrukcji.
Odzyskanie hasła jest możliwe tylko z użyciem prywatnego adresu mailowego podanego w kontrakcie jako alternatywny do kontaktu. Dokładna instrukcja znajduje się na stronie BSS

Pomoc psychologiczna

PJATK dysponuje pomocą psychologiczną – szczegóły można znaleźć tutaj


Samorząd Studencki

Czas studiowania to nie tylko nauka. Głównie to zdobywanie nowych doświadczeń, dobra zabawa i zawieranie nowych przyjaźni! To Wy możecie budować społeczność PJATK Gdańsk i sprawdzić się w roli członków samorządu. Dołączcie do aktywnie działających studentek i studentów! Wybory są organizowane co roku!


Obrony


Przebieg studiów

Studenci z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami mogą wnioskować o dostosowanie toku studiów zgodnie z zarządzeniem Rektora. Taki wniosek należy złożyć przez system podań z informacją o oczekiwanych dostosowaniach oraz załączając orzeczenie o niepełnosprawności. Decyzja zależy od Dziekana, zgodnie z możliwościami technicznymi Uczelni, warunkami prowadzenia i zaliczenia poszczególnych zajęć oraz przebiegu egzaminów.

Zarządzenie Rektora dot. zasad studiowania studentów z niepełnosprawnością

Zmiana grupy

1. Każdy student wpisany na semestr ma zagwarantowane miejsce w grupie ćwiczeniowej, wykładowej oraz lektoratowej. Uczelnia zastrzega sobie prawo do redukcji liczby grup, co może powodować zmiany w przydziałach do ww. grup.

2. Na pierwszych trzech ( dzienne) czterech ( zaoczne) semestrach grupy ćwiczeniowe są takie same jak grupy lektoratowe.Składy grup są ustalane na podstawie poziomu języka angielskiego.

3. Ewentualne zmiany grupy możliwe są do pierwszego tygodnia semestru, tylko w wyjątkowych sytuacjach na podstawie złożonego w gakko podania. 

Zmiana trybu studiów

Raz w czasie trwania studiów studenci mają prawo do zmiany trybu lub kierunku studiów. W tym celu trzeba złożyć podanie o zmianę (w przerwie pomiędzy semestrami lub przed kolejnym rokiem akademickim). Po otrzymaniu takiego podania w dziekanacie wykonujemy symulację, czyli porównanie dotychczas zrealizowanego programu studiów studenta i programu zrealizowanego na nowym kierunku/trybie. Z różnicy programowej może wynikać konieczność zaliczania brakujących przedmiotów jako płatnych ITNów. Jeśli student wyrazi zgodę na zaproponowane warunki, otrzyma na adres e-mail skan aneksu do kontraktu. Umowę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać w postaci pojedynczego pliku pdf, dobrej jakości, bez artefaktów i dodatkowego tła. 

Zmiana trybu i kierunku wiąże się z jednorazową opłatą.  

System podań

Redukcja czesnego

W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania różnych rodzajów redukcji czesnego.

1.Redukcja za najwyższą średnią – jest przyznawana automatycznie (na okres semestru), to znaczy, że nie trzeba o nią wnioskować. Na początku semestru, po zakończeniu sesji egzaminacyjnej i wystawieniu wszystkich ocen z systemu generowana jest lista studentów, którzy w poprzednim semestrze uzyskali najwyższą średnią (w praktyce jest to zwykle średnia 5,0) i nie mają żadnych brakujących przedmiotów. Każdy ze studentów, którzy uzyskali redukcję, otrzymuje o niej informację mailowo. Do momentu uzyskania informacji o redukcji należy płacić pełne czesne.

2.Redukcja dla studiującego rodzeństwa lub małżeństwa – jest przyznawana na semestr wyłącznie po złożeniu podania przez każde z rodzeństwa lub małżeństwa i wyłącznie w sytuacji, kiedy studiujący uiszczają pełne czesne. Przejście jednej z osób na tryb tylko ITN lub wzięcie urlopu uniemożliwia ubieganie się o redukcję lub powoduje jej utratę.

3.Redukcja z tytułu wpłaty pełnego czesnego za rok lub semestr – przysługuje tylko wtedy, kiedy wpłata jest terminowa (terminy wpłat, wysokość czesnego i redukcji znajdują się w kontrakcie). Student odpowiednio pomniejsza czesne i wpłaca już zredukowaną kwotę.

4.Redukcja z tytułu studiowania na więcej niż jednym kierunku jednocześnie – jest przyznawana wyłącznie po złożeniu podania z prośbą o taką redukcję i wyłącznie na semestr. Po upływie semestru należy złożyć podanie ponownie.

5.Redukcja z tytułu wyników matury – jest przyznawana w trakcie procesu rekrutacyjnego przez Dział Rekrutacji, tylko na pierwszy semestr i nie jest powtarzalna. Oznacza to, że jeśli student powtarza pierwszy semestr, zniżka nie będzie już obowiązywała.

Regulamin opłat – rozdz. IV dot. redukcji czesnego

Transfer ocen

Aby przeprowadzić transfer ocen z innej uczelni należy złożyć podanie na gakko oraz dostarczyć do dziekanatu kartę przebiegu studiów podpisaną przez dziekanat uczelni, sylabusy przedmiotów.

Oceny starsze niż pięć lat nie są transferowane. 

O uznaniu ocen uzyskaniu wcześniej na PJATK np w innym trybie studiów decyduje Dziekan wydziału.

Powrót na studia po skreśleniu z listy studentów

Aby powrócić na studia po skreśleniu z listy studentów, nie trzeba ponownie przechodzić procesu rekrutacji. Prosimy o zastosowanie następującej procedury:

1.Sprawdzenie, czy możliwe jest zalogowanie się do gakko. Jeśli jest to niemożliwe, prosimy zmienić hasło przez stronę haslo.pja.edu.pl. Do skorzystania z tej opcji konieczne jest posiadanie aktywnego prywatnego adresu mailowego, który został wcześniej podany do kontaktu między PJATK a studentem. Jeśli ten adres jest nieaktywny, należy go zmienić osobiście w dziekanacie.

2.Złożenie podania (przez system podań) o ponowny wpis. W odpowiedzi Dziekan Wydziału, o ile wyrazi zgodę, wyznacza również warunki powrotu (na który semestr, jakie przedmioty do realizacji, obowiązujące opłaty etc.).

3.Kontrakt jest wysyłany na adres email, należy go wydrukować, podpisać i odesłać również mailowo.

4.Po dopełnieniu wszystkich formalności oraz uiszczeniu opłat, jeśli są konieczne, możliwy jest ponowny wpis na listę studentów.

Egzamin dyplomowy po skreśleniu z listy studentów za brak obrony

Jeśli student zaliczył wszystkie wymagane programem przedmioty (zaliczenia, egzaminy oraz praktyki) i nie przystąpił do egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów.

Od skreślenia z listy studentów za brak obrony są dwa lata na złożenie egzaminu dyplomowego. W tym okresie, na koniec stycznia lub na koniec sierpnia, należy złożyć podanie z prośbą o wpis na listę studentów do obrony. Jeśli Dziekan wyrazi zgodę, należy wnieść jednorazową opłatę w wysokości 1500 zł. Po dokonaniu wpłaty następuje wpis na listę studentów na jeden miesiąc i w ciągu tego miesiąca należy przystąpić do egzaminu dyplomowego (zgodnie z procedurą dyplomowania). Po tym czasie, jeśli student się nie obroni, zostanie ponownie skreślony z listy. 


Praktyki

Dziekanat zajmuje się wyłącznie zatwierdzaniem rozliczonych w systemie sprawozdań z praktyk. Sprawozdania zatwierdza prof. Szklanny.

Wszelkie informacje odnośnie praktyk, druki (wzory sprawozdań, skierowania) oraz regulamin, w którym znajduje się liczba wymaganych godzin praktyk, można znaleźć na stronie Akademickiego Biura Karier PJATK. Pytania odnośnie praktyk prosimy zadawać mailowo praktyki@pjwstk.edu.pl.

Przypominamy, że są to praktyki studenckie, zatem należy je realizować w czasie studiów.

WF

Od dnia 15.04.2024 roku wszelkie kwestie i  zapytania dotyczące przedmiotu WF(realizacja w Gdańsku) proszę kierować wyłącznie na adres wf-gdansk@pjwstk.edu.pl.

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne (W-F) w PJATK Filia w Gdańsku są obowiązkowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Informatyki i Wydziału Sztuki Nowych Mediów w liczbie 30 godzin na semestr, przez 2 semestry (w sumie 60 godzin w ciągu całego toku studiów). W przypadku przedmiotu nie ma sesji poprawkowej, brak wpisu w indeksie powoduje konieczność jego powtarzania w innym semestrze – ODPŁATNIE.  

Studenci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyli w zajęciach W-F na innej uczelni mogą uzyskać przepisanie zaliczenia, jeśli przedmiot był realizowany w liczbie godzin obowiązujących w PJATK. Podanie o transfer należy złożyć w systemie GAKKO.

-Zapisy na w/w zajęcia prowadzone są jednorazowo poprzez formularz elektroniczny wysłany na początku semestru na adres e-mail studenta, zgodny z przydzielonym numerem indeksu.

Liczba miejsc na poszczególnych zajęciach jest ograniczona i o przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. Ewentualna zmiana zadeklarowanych zajęć jest możliwa, w miarę wolnych miejsc, do 31 października (semestr zimowy) lub do 31 marca (semestr letni) po złożeniu podania do koordynatora. Po tym terminie nie ma możliwości rezygnacji z zajęć PJATK ani ich zmiany.

-W przypadku realizacji zajęć we własnym zakresie Uczelnia nie dofinansowuje zajęć. Student ma obowiązek dostarczyć udokumentowaną liczbę zrealizowanych godzin. W zaświadczeniu musi być określona liczba odbytych zajęć, potwierdzona podpisem osoby prowadzącej zajęcia oraz pieczątkę klubu lub obiektu sportowego.  Studenci, którzy nie dostarczą zaświadczenia w terminie otrzymują brak zaliczenia.

-Zwolnienie z zajęć W-F na cały semestr lub rok akademicki udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Student zobowiązany jest w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim, dostarczyć do koordynatora zajęć zaświadczenie.

-W przypadku niezaliczenia przedmiotu, student ma obowiązek jego powtórzenia i opłacenia w ramach ITN (Indywidualny Tryb Nauczania). Przedmiot może być powtarzany tylko i wyłącznie podczas zajęć określonych przez PJATK. Powtarzanie przedmiotu nie może być zaliczone przez transfer z innej uczelni.

Zaświadczenie

Regulamin WF

wf-gdansk@pjwstk.edu.pl.

Przedmioty obieralne

Przed semestrem, w którym studenci realizują przedmioty obieralne, każdy otrzymuje ankietę z propozycją takich przedmiotów (zwykle pod koniec poprzedzającego semestru).

W przypadku niewypełnienia tej ankiety (spóźnienie, powody techniczne) studenci składają podanie z prośbą o przypisanie wskazanych przez nich przedmiotów obieralnych przez system podań. Rezygnacja z przedmiotu obieralnego może nastąpić tylko na początku semestru (przez system podań). W późniejszym terminie rezygnacja nie zostanie przyjęta, a przedmiot będzie traktowany jako obligatoryjny.

ITN – powtarzanie niezaliczonych przedmiotów

Procedura powtarzania niezaliczonych przedmiotów

ITN – Indywidualny Tryb Nauczania – oznacza powtarzanie przedmiotu. Co do zasady, powinno się powtarzać niezaliczony przedmiot w trybie, w którym się studiuje. Przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzają się co rok, dlatego niezaliczony przedmiot z semestru zimowego można powtarzać dopiero w kolejnym semestrze zimowym, a z letniego – w letnim. W wyjątkowych przypadkach (dotyczy to tylko studentów informatyki) można powtarzać przedmioty w trybie internetowym, ale mogą one stanowić maksymalnie połowę ITNów realizowanych w danym semestrze. Nie wszystkie przedmioty można powtarzać internetowo.

Ważne! Przedmioty realizowane w trybie internetowym są widoczne tylko na platformie EDUX.

Co semestr studenci wszystkich wydziałów otrzymują zarządzenie Dziekana o terminie składania podań o ITN. W przypadku studentów informatyki studenci otrzymują również listę przedmiotów, które mogą wybrać do powtarzania w trybie internetowym, o ile są one niedostępne w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Ważne! W przypadku składania podania o ITN z PRO lub SEM po ostatnim semestrze konieczne jest dołączenie do podania informacji o stanie zaawansowania pracy – jest to dokument, który powinien być wypełniony przez promotora (do pobrania poniżej). Informacja powinna być aktualna (z bieżącego semestru).

Informacja o stanie zaawansowania pracy – załącznik do podania o PRO_SEM

Powtarzanie przedmiotów może odbywać się na dwa sposoby – niezależnie od zwykłego toku studiów (np. student kontynuuje studia na piątym semestrze, a jednocześnie powtarza przedmioty z trzeciego i czwartego semestru) albo jako „semestr tylko ITN”, czyli realizacja tylko niezaliczonych wcześniej przedmiotów. „Semestr tylko ITN” jest niemożliwy do realizacji na pierwszym roku studiów.

Po „semestrze tylko ITN” należy złożyć podanie, co do dalszego ciągu studiów.

Rezygnacja z ITN może nastąpić w ciągu trzech tygodni od momentu rozpoczęcia semestru. Po tym czasie przedmiot zostanie potraktowany jako niezaliczony, a student obciążony pełną opłatą za przedmiot. Rezygnacja z ITN nie dotyczy przedmiotów wyznaczonych przez Dziekana.  

System podań

Powtarzanie pierwszego roku

Powtarzanie pierwszego roku z przepisaniem ocen z przedmiotów zaliczonych jest możliwe tylko raz, kolejne powtarzanie pierwszego roku wiąże się z koniecznością powtarzania wszystkich przedmiotów i nowym kontraktem.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki dotyczące powtarzania pierwszego roku

System podań

Urlop dziekański

W czasie studiów można wziąć maksymalnie dwa semestry urlopu dziekańskiego. Dotyczy to studentów po ukończonym pierwszym roku i przed ostatnim semestrem studiów – studenci będący na pierwszym roku i po ostatnim semestrze studiów nie mogą ubiegać się o urlop dziekański.
Można również wnioskować o urlop zdrowotny (w każdym momencie studiów).
W trakcie urlopu student zachowuje prawa studenckie (m.in. prawo do posługiwania się aktualną legitymacją studencką) i nie ponosi żadnych opłat. Co do zasady, nie można w tym czasie realizować żadnych przedmiotów.

Aby ubiegać się o urlop, należy złożyć podanie przez system podań i określić czas trwania tego urlopu. W przypadku urlopu zdrowotnego do podania należy załączyć zaświadczenie od lekarza.

Pod koniec urlopu konieczne jest złożenie kolejnego podania z prośbą o wpis na listę studentów.

System podań

Promocja na kolejny semestr

Pod koniec semestru studenci otrzymują zarządzenie Dziekana wydziału z warunkami promocji na kolejny semestr. Jeśli student spełnia te warunki, zostaje promowany automatycznie, bez konieczności wnioskowania o to. Jeśli nie spełnia – promocji nie uzyskuje. Jeśli nie zaliczył pierwszego semestru, może wnioskować o warunkowy wpis na kolejny semestr, a jeśli nie uzyska zgody – zostaje skreślony z listy studentów lub rezygnuje i może wrócić na studia od nowego roku akademickiego.

Promocję (wpis na kolejny semestr) można sprawdzić w systemie Gakko (przebieg studiów –> historia wpisów).

Deklaracje na kolejny semestr

Po zakończeniu semestru zwykle wyznaczany jest termin na złożenie deklaracji na kolejny semestr, co w praktyce oznacza złożenie podania w wyznaczonym okresie. Po wyznaczonym terminie można jeszcze składać podania, ale studenci mogą zostać obciążeni opłatą dodatkową za każdy przedmiot ITN (wysokość kwoty podana jest w kontrakcie). 

Ci studenci, którzy otrzymali promocję i nie planują powtarzania żadnych przedmiotów, nie składają podania. Jest to natomiast konieczne w przypadku, kiedy student chciałby w najbliższym semestrze powtarzać niezaliczone przedmioty, wrócić po urlopie lub jest po semestrze tylko ITN.


Stypendia

Uczelnia przyznaje trzy rodzaje stypendiów: stypendium rektorskie, socjalne oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Każde z nich wymaga złożenia wniosku przez system stypendialny.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat interesującego Cię stypendium


Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zabezpiecza studentów w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, gwarantuje zwrot kosztów leczenia i wypłatę świadczeń za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku NNW, uwzględnia poważne zachorowania i zapewnia ochronę 24h na dobę. Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę za szkody podczas uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, jak również w życiu prywatnym.

Poniżej więcej informacji na temat ubezpieczeń


Druki do pobrania

Tutaj znajdziesz aktualnie druki do pobrania.


Masz pytania? Nie wiesz jak zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Dziekanatem i Rekrutacją, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.