Przejdź do treści
Jakie kierunki oferuje PJATK w Gdańsku?

W tej chwili oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziałach Informatyki (kierunek: Informatyka) i Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika). Wydział Sztuki Nowych Mediów oferuje również studia podyplomowe: Projektowanie Graficzne oraz Psychologię gier – projektowanie scenariuszy gier komputerowych.

Jakie przedmioty muszą być zdawane na maturze, aby móc się dostać na studia?

Kandydat musi po prostu dysponować świadectwem dojrzałości – natomiast o przyjęciu na kierunek Grafika decyduje również rozmowa rekrutacyjna i teczka prac.

W jaki sposób można dostarczyć dokumenty?

Skany dokumentów wgrywa się na portal rekrutacyjny. Na koniec rekrutacji trzeba okazać oryginały (świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem). Oryginały można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem.

Czym się różni skan dokumentu od jego oryginału?

Skan oryginału to wersja elektroniczna oryginalnego dokumentu. Oryginał to fizyczny dokument, który posiada kandydat na studia np. świadectwo dojrzałości, które otrzymał po zdaniu matury lub dyplom wraz suplementem po ukończeniu studiów. Na potrzeby wstępnej rekrutacji wystarczy wgranie skanu świadectwa/dyplomu do systemu rekrutacyjnego.

Natomiast na zakończenie rekrutacji konieczne jest okazanie oryginału tego dokumentu albo oryginalnego odpisu albo duplikatu lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Czy PJATK zatrzymuje oryginały dokumentów (matura, dyplom)?

Nie. Zgodnie z „Ustawą – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uczelnie muszą dysponować kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczyć musi pracownik uczelni.

Czy ktoś za mnie może przynieść dokumenty rekrutacyjne (np. rodzic)?

Tak. Dokumenty takie jak: matura, dyplom może przynieść ktoś inny. Pracownik Działu Rekrutacji zrobi kserokopię, poświadczy za zgodność z oryginałem i zaraz odda oryginał. Inne dokumenty, np. podanie, dowód wpłaty, kontrakt wystarczy wgrać na portal lub wysłać mailem.

Czy można przyjść i porozmawiać o studiach i rekrutacji

Tak, Dział Rekrutacji na PJATK Gdańsk funkcjonuje w ramach struktur Dziekanatu i jest otwarty dla kandydatów w godzinach jego pracy. Informację można również uzyskać telefonicznie lub wysyłając maila.

Czy Uczelnia wymaga zaświadczeń lekarskich?

Nie wymagamy zaświadczeń lekarskich.

Czy w rejestracji można wybrać więcej, niż jeden kierunek?

Rekrutować można się na jeden kierunek, ale później można go w trakcie procesu rekrutacji zmienić.

Czy za rozmowę kwalifikacyjną mogę zapłacić gotówką w dniu rozmowy?

Nie. W PJATK można płacić przelewem na swój indywidualny numer konta.

Na jakie konto muszę zrobić przelew?

Każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta na profilu rejestracji online.

Czy pierwszą ratę trzeba zapłacić przed podpisaniem kontraktu?

Tak, pierwszą ratę trzeba zapłacić przed podpisaniem kontraktu.

Co to jest kontrakt i w jaki sposób można go podpisać?

Kontrakt to umowa pomiędzy Uczelnią a studentem. Znajdują się w nim zarówno prawa, jak i obowiązki studenta wobec uczelni i odwrotnie.

W kontrakcie podane są między innymi: czesne na poszczególne lata, zasady dysponowania prawami autorskimi po stronie studenta i PJATK, dodatkowe opłaty, zasady rezygnacji ze studiów, itd.

Kandydat otrzymuje kontrakt na adres mailowy podany w rekrutacji, podpisuje go i odsyła skan.

Czy rodzic może podpisać kontrakt za studenta?

Rodzic nie może podpisać kontraktu za studenta, nawet w sytuacji, gdy jest on niepełnoletni.

W przypadku kandydata niepełnoletniego jest konkretny akapit, który musi podpisać rodzic czy opiekun, ale pozostałą część kontraktu podpisuje student.

Jak wyglądają zniżki dla rodziny?

Podanie o zniżkę składają w dziekanacie członkowie rodziny, którzy mają status studenta. Zniżka wynosi 25% redukcji czesnego dla każdego studenta i przyznawana na okres wspólnego studiowania. Jeśli któraś ze stron np. przerwie studia, to druga osoba traci tę zniżkę.

Jak wygląda rezygnacja ze studiów?

Kandydat może zrezygnować ze studiów w dowolnym momencie. Trzeba to zrobić poprzez system podań studenckich.

Ile wynosi czesne dla obcokrajowców?

Czesne za studia jest takie samo dla wszystkich, bez względu czy kandydat jest z Polski czy z zagranicy.

Czy osoba skreślona z listy studentów, może ponownie złożyć dokumenty?

Osoby skreślone z listy studentów nie podchodzą ponownie do procesu rekrutacji tylko składają w dziekanacie podanie o wznowienie na studia.

Na kiedy planowane jest uruchomienie studiów II stopnia w Gdańsku?

W związku z rozwojem filii w Gdańsku oraz obserwowanymi potrzebami planujemy otworzenie studiów magisterskich na kierunku Grafika od października roku akademickiego 2024/ 2025. Obecnie trwa rekrutacja.

Na kierunku Informatyka obecnie trwają prace przygotowawcze nad otwarciem studiów magisterskich. 

Czy można przenieść się z trybu niestacjonarnego (zaocznego) na stacjonarny (dzienny) lub odwrotnie?

Warunkiem przeniesienia się są: zgoda Dziekana, wolne miejsce w grupach i ewentualna konieczność nadrobienia różnic programowych, wynikających z programu. Przenosić można się dopiero po zakończeniu semestru.

Jaki Uczelnia nadaje tytuł?

Studenci mają możliwość zdobycia tytułu inżyniera (Wydział Informatyki) lub licencjata (Wydział Sztuki Nowych Mediów). Te tytuły są tożsame z nadawanymi przez uczelnie publiczne oraz są przez nie honorowane. Istnieje możliwość kontynuowania studiów (studia magisterskie, drugiego stopnia) na PJATK w Warszawie, jak również innych uczelniach w kraju i za granicą. Tytuł inżyniera nadawany jest absolwentom kierunków technicznych i jest indykatorem nabycia w toku studiów kompetencji twardych. Niezależnie jednak od nadawanego tytułu, na wszystkich naszych kierunkach kładziemy nacisk na praktyczną formę kształcenia.

Czego nauczę się na kierunku Informatyka?

Studia na kierunku Informatyka na PJATK Gdańsk to przede wszystkim dużo wiedzy praktycznej przekazywanej przez ekspertów z branży IT. Współpracujemy z polskimi oraz międzynarodowymi firmami, które mają swoje oddziały na Pomorzu. Koncentrujemy się na nauce najbardziej przydatnych języków programowania, jednocześnie zapoznając studentów z alternatywami, aby sami mogli później podjąć decyzję o ścieżce rozwoju. Oprócz nauki programowania nasi studenci zdobywają umiejętności również z innych obszarów IT oraz ICT. Uczymy ich pracy w zespołach projektowych według przyjętych w nowoczesnym biznesie metodyk wytwarzania. Nasze specjalizacje tworzone są pod kątem wymagań oraz prognoz rynku pracy. Więcej informacji o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału Informatyki w Gdańsku >>>

Czego nauczę się na kierunku Grafika / Wydziale Sztuki Nowych Mediów?

Wydział Sztuki Nowych Mediów powstał aby kształcić nowe pokolenia twórców branż kreatywnych. Nowe Media coraz silniej wchodzą w interakcję z odbiorcą i są nierozerwalnie złączone z rozwojem technologii. Kierunek Grafika wbrew swojej nazwie jest kierunkiem interdyscyplinarnym, rozwijającym wiele umiejętności i pokazującym młodemu człowiekowi różne kierunki, w których może się zawodowo doskonalić. Studenci poznają nowe technologie, pracują na programach do tworzenia oraz cyfrowej obróbki obrazu. Uczą się też podstaw projektowania stron internetowych oraz interfejsów graficznych. Więcej informacji o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów >>>

Jakim sprzętem i pracowniami dysponuje uczelnia?

Studenci wszystkich kierunków i roczników korzystają z nowoczesnych laboratoriów komputerowych ze specjalnie skonfigurowanym sprzętem oraz szerokim pakietem profesjonalnych programów dobranych do realizacji programu studiów. Wykłady prowadzone są w przestronnych audytoriach. Dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów przygotowano odpowiednio wyposażone pracownie: rysunku i malarstwa, fotografii, rzeźby czy linorytu. Uczelnia dysponuje również Międzywydziałowym Laboratorium wyposażonym w nowoczesny sprzęt VR oraz drukarkę 3D (z funkcjami CNC i graweru laserowego).

Czemu uczelnia ma w nazwie “Polsko-Japońska”?

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993.

Czy zajęcia są wykładane po japońsku?

Nie. Natomiast studenci mogą uczyć się języka japońskiego w ramach dodatkowego kursu językowego – jest on darmowy dla studentów PJATK oraz zgrany z planem zajęć. Naukę można zacząć od poziomu podstawowego lub dołączyć do grupy kontynuacji (przy odpowiedniej liczbie chętnych).
Istnieje także możliwość utworzenia grupy z wykładowym językiem angielskim pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej ilości osób.

Jakich jeszcze języków obcych mogę się uczyć?

Od pierwszego roku nasi studenci uczęszczają na obowiązkowy lektorat z języka angielskiego. Oferujemy grupy na różnych poziomach, łącznie z grupami zaawansowanymi, gdzie nacisk położony jest na słownictwo branżowe oraz komunikację w biznesie.
 W późniejszych semestrach istnieje możliwość zamiany języka angielskiego na inny język obcy. Proponujemy naukę m.in. norweskiego, hiszpańskiego lub francuskiego (w zależności od deklarowanego zainteresowania studentów).

Ile wynosi czesne, opłata rekrutacyjna i wpisowe?

Wysokość opłat na dany kierunek podana jest w portalu rekrutacyjnych.

Czy studiując na PJATK mogę ubiegać się o stypendium?

Tak, studenci PJATK mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz socjalne. Dodatkowo tradycją PJATK jest coroczne nagradzanie studentów wykazujących się szczególnym zaangażowaniem (udział w dodatkowych projektach, kołach naukowych, działalność w Samorządzie Studenckim itp.).

Czy studenci PJATK odbywają praktyki?

Tak, studenci PJATK w toku studiów również realizują praktyki, dzięki którym lepiej poznają specyfikę zawodu i działanie firm z branży „od środka” oraz rozwijają ważne na rynku pracy kompetencje. Student może samodzielnie wybrać firmę, w której zrealizuje zgodne ze swoim kierunkiem studiów praktyki lub skorzystać z pomocy Biura Karier PJATK.

Czym jest Biuro Karier PJATK?

Akademickie Biuro Karier PJATK pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu odpowiedniego dla nich miejsca na rynku pracy. Organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu kształtowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, spotkania z doradcami zawodowymi oraz indywidualne konsultacje. Jest w stałym kontakcie z pracodawcami i przekazuje dostosowane do kierunku kształcenia oferty praktyk, staży oraz pracy. Organizuje spotkania z przedstawicielami firm na uczelni oraz jest partnerem branżowych konkursów i wydarzeń, które uczestnikom dają wspaniałą okazję do zaprezentowania swoich możliwości pracodawcom.

Gdzie mogę znaleźć zakwaterowanie na czas studiów?

Nasi studenci przyjeżdżający z innych miast korzystają z bogatej oferty wynajmu w Trójmieście. Osoby poszukujące współlokatorów zapraszamy do skorzystania z grupy PJATK Gdańsk.

Czy PJATK Gdańsk jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością?

Mamy już i wciąż wprowadzamy nowe rozwiązania służące osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasze budynki spełniają podstawowe wymagania dla osób z niepełnosprawnością. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z warunkami na miejscu, przed rozpoczęciem nauki. Osoby z niepełnosprawnością mogą również ubiegać się o stypendium.

Czy jest wymiana (Erasmus)?

Tak, studenci i kadra PJATK w ramach programu ERASMUS+ mają możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, lub poprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z uczelni partnerskiej (kadra).

Czy można wyjechać do Japonii w ramach wymiany?

PJATK prowadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu LLP Erasmus. Uczelnie japońskie, z którymi współpracuje PJATK:

  • Saitama University
  • Ibaraki University
  • Tokyo University of Agriculture and Technology
  • Ritsumeikan University, Kyoto
  • Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu