Przejdź do treści

Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych; doktora i doktora habilitowanego 

– w dziedzinie Nauk Inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz 

– w dziedzinie Sztuki w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. 

PJATK Gdańsk kształci na dwóch kierunkach: informatyka i grafika.

Wydział Informatyki PJATK Gdańsk znajduje się w samym centrum Gdańska (ul. Targ Drzewny 9/11), zaś Wydział Sztuki Nowych Mediów ma swoją siedzibę na gdańskiej Oruni (ul. Brzegi 55).

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wcześniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) powstała w 1994 roku na podstawie porozumienia zawartego między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Japonii. Wysoka jakość kształcenia specjalistów potrafiących twórczo i z zaangażowaniem pracować w ważnych dla rozwoju Polski praktycznych obszarach zastosowań technik komputerowych była i pozostaje priorytetem dalszego rozwoju Uczelni. 

Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na kierunkach: informatyka, zarządzanie informacją, projektowanie graficzne i sztuka multimediów, grafika, architektura wnętrz oraz kulturoznawstwo. Na pierwszych trzech z nich prowadzone są studia w języku angielskim.


Władze uczelni

Rektor PJATK

dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Biuro Rektora
mgr Anna Koniuszewska
rektorat@pja.edu.pl
+22 58 44 500
Budynek A, 4 piętro


Prorektor, dr Aldona Drabik,
profesor PJATK

Kanclerz,
mgr Maciej Rembarz
Prorektor, prof. dr hab. inż.
Maria Elżbieta Orłowska
Prorektor, prof. dr hab.
Adam Wierzbicki

Kwestor,
mgr Hanna Frąckiewicz

Senat PJATK


Struktura Uczelni

Dydaktyka

Wydział Informatyki
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Wydział Zarządzania Informacją
Wydział Kultury Japonii
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Studio Języków Obcych
Samorząd Studencki
Praktyki Studenckie
Centrum e-learning
Filia w Gdańsku
Filia w Bytomiu
Wydawnictwo i biblioteka
Kursy maturalne i przygotowawcze
Komunikacja i sprawy studenckie

Nauka i badania

Szkoła Doktorska ICT&Design
Projekty i badania
Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu

Administracja

Akademickie Biuro Karier
Baza Systemowo Sprzętowa
Centrum Wsparcia Psychologicznego
Centrum Wymiany Międzynarodowe
Dział Administracji
Dział Kadrowy
Dział Prawny
Dział Projektów
Dział Promocji
Dział Rekrutacji
Dziekanat
GAKKO
Księgowość
Kwestura
Sklep PJATK


Wydziały PJATK Gdańsk

Wydział Informatyki

kierunek: Informatyka

Wydział Sztuki Nowych Mediów

kierunek: Grafika


Partnerzy Flagowi PJATK

Wirtualna Polska (WP)

W grudniu 2022 roku Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych dr hab. Jerzy Paweł Nowacki podpisał umowę o współpracy z jedną z najstarszych firm technologicznych w Polsce – Wirtualną Polską. Od tego czasu wspólnie rozwijamy się i poszerzamy swoje horyzonty.

Marzec 2023 to miesiąc wejścia PJATK na kolejny poziom współpracy z WP – to wtedy odbyła się inauguracja Akademii Programowania WP x PJATK! Otwartość WP, chęć przebywania wśród studentów, poznawanie struktur uczelnianych i wspólny dialog pozwala nam otwierać się na nowe możliwości.

Orange

15 marca 2023 Rektor PJATK dr hab. Jerzy Paweł Nowacki ukoronował podpisaniem umowy wieloletnią współpracę z firmą Orange Polska, którą reprezentował Prezes Zarządu Julien Ducarroz. Przedstawiciele obu stron odwiedzili też nowo otwartą w siedzibie PJATK Strefę Orange.

Podpisanie umowy i zacieśnienie naszej współpracy to nie tylko więcej ciekawych możliwości rozwoju zawodowego dla naszych studentek i studentów, lecz także początek zupełnie nowego wątku — stworzenie innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych wokół technologii chmurowych.

Trefl

W sierpniu 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy ze spółką TREFL S.A.  Od tego czasu wspólnie rozwijamy się i zacieśniamy współpracę. Dało to wiele ciekawych możliwości rozwoju, w szczególności dla studentek i studentów filii Uczelni w Gdańsku.

Od października 2023 r. na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, dla zainteresowanych studentek i studentów przedstawiciele studia animacji KAZstudio, należącej do Grupy Trefl prowadzą warsztaty animacji 3D.


JICA

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku na mocy porozumienia między rządami Polski i Japonii w celu rozwoju edukacji informatycznej w Polsce. Od początku Akademia była wspierana przez Japan International Cooperation Agency (JICA).


Kampus i infrastruktura PJATK Gdańsk

Wydział Informatyki PJATK Gdańsk położony jest w samym centrum Gdańska przy Targu Drzewnym. W pobliżu wydziału dostępne są wszystkie środki komunikacji publicznej. Odległość od stacji PKP / SKM Gdańsk Główny to zaledwie 0,5 km.

Wydział Sztuki Nowych Mediów znajduje się w urokliwym budynku na gdańskiej Oruni przy ul. Brzegi. Do budynku należą tereny zielone i darmowy parking. W pobliżu wydziału dostępne są środki komunikacji publicznej.

Laboratoria i pracownie zostały utworzone na potrzeby zajęć obu wydziałów, m.in. do prowadzenia zajęć z GameDev, CISCO czy animacji 3D. Obecnie filia w Gdańsku posiada 11 laboratoriów komputerowych wyposażonych w komputery z procesorami Intel i7 lub i9, monitorami LCD 24” lub 27” oraz salę z komputerami iMac firmy Apple.


Biuletyn Informacji Publicznej

Wszystkie ważne dokumenty dot. studiowania na PJATK i funkcjonowania Uczelni znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Promocji, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.