Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne Informacje:


Pierwszy etap nauki na Wydziale Grafiki PJATK to studia pierwszego stopnia (licencjackie), które odbywają się w dwóch trybach:

stacjonarnym

stacjonarny – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 6 semestrów,

niestacjonarnym

niestacjonarny – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 6 semestrów.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

  • sztuk plastycznych (zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku) oraz
  • grafiki (podstawowe zagadnienia i pojęcia z grafiki projektowej, współczesnego języka projektowego, umiejętności w następujących dziedzinach: multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami).

Dodatkowo oferujemy kurs przygotowujący na kierunek GRAFIKA z rysunku, malarstwa i kompozycji.


Drugi etap nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów kierunek Grafika to studia drugiego stopnia (magisterskie), które odbywają się w trybie stacjonarnym, trwającym 3 semestry.

Studia II-go stopnia  na kierunku Grafika łączą gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin obszarów kształcenia artystycznego, humanistycznego i technicznego z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych. 

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia ogólnoakademickie, interdyscyplinarne, artystyczne z silnym akcentem na media cyfrowe. 

Przedmioty komputerowe prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, obejmują elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, tworzenie i projektowanie stron www, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika projektowa i artystyczna.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów II-go stopnia są wysoko wyspecjalizowani w użytkowaniu narzędzi cyfrowych oraz w podejmowaniu działań i zadań kreacyjnych. Wyróżnia ich świadomość artystyczna oraz nastawienie na poszukiwanie oryginalnych rozwiązań w szeroko rozumianych działaniach projektowych i pracy zawodowej, także przy podejmowaniu wiodącej roli w realizacji zadań zespołowych. 


Projektowanie Graficzne porządkuje formę przekazu. Jest istotnym elementem reklamy, marketingu i sztuki. Obecnie każda branża potrzebuje usług z tego zakresu, zatem zapotrzebowanie na dobrze wykształconego grafika jest spore.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia ogólnoakademickie, interdyscyplinarne, artystyczne z silnym akcentem technicznym. Nasi Studenci otrzymują szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z przedmiotów plastycznych, jak i obsługi aplikacji graficznych (Adobe, Maya, Unity itp.).

Przedmioty komputerowe prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, obejmują elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, tworzenie i projektowanie stron www, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika projektowa i artystyczna.


DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

  • Program nauczania skoncentrowany na realizacji zajęć artystycznych z silnym akcentem na praktyczne wykorzystanie nowych mediów.
  • Posiadamy profesjonalne pracownie: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki projektowej i artystycznej.
  • Studenci WSNM PJATK Gdańsk korzystają z praktyk i staży w uznanych firmach z Pomorza. Po ukończeniu studiów posiadają umiejętności samodzielnej, kreatywnej i innowacyjnej pracy.
  • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
  • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne).
  • Studenci WSNM PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii, mają zajęcia z kaligrafii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
  • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Portugalii czy Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

Władze wydziału

Skład Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału

Dr Mariusz Sładczyk – Dziekan

Dr Joanna Zakrzewska -Prodziekan ds. studenckich

Prof. Roman Gajewski

Prof. Andrzej Śramkiewicz

Dr Filip Sendal

Mgr Magdalena Korbuszewska

Mgr Anna Łosik – Przedstawiciel administracji

Mgr Maria  Żelazkiewicz – Koordynator

Tetiana Kovalchuk – Przedstawiciel Samorządu

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Dr Mariusz Sładczyk – Przewodniczący

Dr Joanna Zakrzewska

Prof. Andrzej Śramkiewicz

Dr Filip Sendal

Mgr Magdalena Korbuszewska

Mgr Maria Żelazkiewicz – Sekretarz

Rada Programowa

Dr Franciszek  Skibiński – Muzeum Narodowe w Gdańsku

Dr Anna Śliwa – Muzeum Miasta Gdynia

Maciej Czarnecki – Dyrektor działu komunikacji  Reserved

Marek Zygmunt – Artysta multimedialny członek Stowarzyszenia wszystko dla Gdańska

Piotr Gotkowski – Współwłaściciel i Creative Director spółki Chronospace

Andrzej Stelmasiewicz – Prezes Fundacji Wspólnota Gdańska prowadzącej m.in. Galerię Warzywniak i Oliwski Ratusz Kultury

Dziekan Wydziału

dr Mariusz Sładczyk 

Prodziekan ds. studenckich

dr Joanna Zakrzewska 


Co więcej?

Oprócz programu nauczania PJATK Gdańsk organizuje warsztaty, szkolenia i dodatkowe zajęcia, które poszerzają wiedzę studentek i studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Dzięki współpracy z biznesem, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych może z roku na rok oferować kursy, które uatrakcyjniają program nauczania i na bieżąco aktualizują wiedzę studentów względem zapotrzebowanie na rynku pracy.


Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Dziekanatem i Rekrutacją aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.