Przejdź do treści

Kadra Wydziału Sztuki Nowych Mediów

JAKUB BABCZYŃSKI

Stopnie naukowe: mgr inż.

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Rysownik i scenarzysta komiksowy. Twórca ilustracji do komiksów „Olimpia z Gdańska”, „Miasto z Widokiem”, „Ballada o Eulalii”. Autor serii komiksowej „Strażnik Szyszek”, w ramach której powstał „Pasażer” do scenariusza Tomasza Kontnego oraz Byli z „Nami od zawsze” do scenariusza Piotra Szulca. Storyboardzista i Ilustrator serii animacji dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Współtwórca projektu miejskiego: Komiks w Mieście, Miasto w Komiksie: Komiksowy Przewodnik po Dolnym Mieście. Zdobywca drugiego miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2015 roku za pracę „Charlie Cudak”, do scenariusza Piotra Szulca. Na PJATK Gdańsk zajmuje się komiksem. 

TOMASZ BOGUSŁAWSKI

Stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab.

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Studia w latach 1977-82 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Od 1983 roku pracownik naukowo-dydaktyczny tej Uczelni, obecnie profesor na Wydziale Grafiki. Od 2010 roku profesor na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w gdańskiej filii tejże uczelni.
Twórczość w zakresie różnych form projektowania graficznego: plakatu, komunikacji wizualnej, grafiki edytorskiej, edycji filatelistycznych oraz małych form graficznych.
Kilkakrotny laureat Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach (1983, 2009 – Złoty Medal, 1985, 2011 – Srebrny Medal, 1995, 2005 – wyróżnienie i nagroda fundowana, 2015 – wyróżnienie) oraz dwukrotnie Grand Prix (2003, 2007).
Nagrody międzynarodowe: X Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów 2005 – III nagroda, Taiwan International Poster Design Award 2007 – final selection, XII Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów 2009 – I nagroda, 3th International Biennial of Poster, Bolivia BICeBe 2009 – I nagroda w kategorii plakatów kulturalnych, 6th International Triennial of Stage Poster, Sofia 2010 – Grand Prix, The 5th China International Poster Biennial, Hangzhou 2011 – Special Jury Award, 6. Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Oświęcim 2016 – I nagroda. III Miedzynarodowe Biennale Plakatu Lublin 2017 – Złoty Medal 15 BICM – 15. Biennial Internacional del Cartel en Mexico 2018 – III nagroda i Brązowy Medal w kategorii plakatu kulturalnego.
Członek międzynarodowego jury XXI Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (2008), 7. Międzynarodowego Triennale Plakatu Scenicznego w Sofii (2013) oraz 20. Międzynarodowego Triennale Plakatu w Lahti (2017).


ANTONINA BUSZEWICZ-HRYNIEWICZ

Stopnie naukowe: dr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Absolwentka ASP w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem z zakresu Grafiki Warsztatowej oraz Ilustracji. Poza pracą na uczelniach spełnia się jako niezależna, niekomercyjna artystka. W swojej twórczości łączy techniki malarskie i graficzne. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jako twórca przekracza granice absurdu, kiczu i dobrego smaku. Na PJATK Gdańsk prowadzi pracownię Ilustracji. Współprowadząca plener artystyczny dla studentów PJATK Gdańsk. Współpracuje z ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi pracownię Projektowania Ilustracyjnego dla studentów niestacjonarnych. Od swoich studentów wymaga otwartości umysłu, przekraczania własnych granic, poczucia humoru i sumiennej pracy. 

BEATA CEDRZYŃSKA

Stopnie naukowe: dr hab., prof. PJATK

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, członek Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Bio: Urodzona w Gdańsku. Dyplom na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 roku., promotor prof. Teresa Miszkin. W latach 2002-2012 zatrudniona na ASP w Gdańsku. Tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne uzyskała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pełniła funkcję prodziekana Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora PJATK.Autorka i uczestniczka około stu dwudziestu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace prezentowały między innymi: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria Kaas w Innsbrucku, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Sandhofer w Innsbrucku i Salzburgu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galeria Brotzinger Art w Pforzheim, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Galeria Refektarz w Kartuzach, Miejska Galeria Sztuki w Mosinie, Galeria Test w Warszawie, Galeria ZPAP w Łodzi, Galeria ZPAP w Szczecinie, BWA w Kielcach, BWA w Pile, MBWA w Lesznie, BWA w Olkuszu, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, BWA w Bielsko-Białej, BWA w Bydgoszczy, BWA w Rzeszowie, BWA w Wałbrzychu, BWA w Tarnowie oraz BWA w Szczecinie.Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi: Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nagrody kwartalnika “Format” 10. Ogólno-polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych “Promocje 99“, wyróżnienia honorowego I Między-arodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ,,Zdarzenia” 2000, Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni – Grand Prix VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2011, wyróżnienia honorowego IV Międzynarodowego Biennale Obrazu ,,Quadro – Art” Łódź 2014, Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Gdańska 2014, Grant Rektora PJATK 2015 i 2016, wyróżnienia honorowego Jury 25 Festiwalu Malarstwa Współczesnego Szczecin 2016.Prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Sandhofer w Salzburgu, kolekcji BWA w Olkuszu, w zbiorach prywatnych w Niemczech i USA. Autorka licznych publikacji, między innymi: „Obrazy / Images”, „Zderzenia / Clashes”, „Outsider”, „Osobność / Apartness”,  „Ciało i sacrum. Retrospektywa.Body and sacrum. Retrospective” (Biblioteka Narodowa). Teksty krytyczne (recenzje) autorstwa: prof. Marii Targońskiej, prof. Macieja Świeszewskiego, prof. Jacka Strzeleckiego, prof. ASP dr hab. Grzegorza Radeckiego, dr Andrzeja Saja, dr Doroty Grubby–Thiede, dr Krzysztofa Jureckiego, Jolanty Ciesielskiej, Jarosława Denisiuka, Jerzego Kamrowskiego, Małgorzaty Dorny (Wendrychowskiej).


ROBERT DOLEWSKI

Stopnie naukowe: dr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalizacja: filozofia współczesna).  W swojej pracy naukowej stara się łączyć różnorodne objawy współczesnej myśli Zachodu, takie jak hermeneutyka filozoficzna (P. Ricoeur, H.G. Gadamer), fenomenologia (E. Husserl, M. Merleau-Ponty), filozofia F. Nietzschego i poststrukturalizm (G. Deleuze, M. Foucault), psychoanaliza i psychologia głębi (S. Freud, K.G. Jung, E. Fromm) czy performatyka (R. Schechner), w których kontekście stara się analizować kulturotwórczą aktywność człowieka.Był współtwórcą i współorganizatorem szeregu projektów popularyzujących filozofię, takich jak autorski cykl wykładów Filozofia w IKM, realizowany przy współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, prowadzone wspólnie z Prof. ASP dr hab. Aleksandrą Pawliszyn spotkania popularyzatorskie pod nazwą Rozmowy filozoficzne oraz cykl otwartych mini-wykładów na temat filozofii sztuki odbywających się na PATIO ASP.Uczestnik projektów teoretyczno-artystycznych współprowadzonych z pracownikami ASP w Gdańsku i łączących zajęcia teoretyczne z kreatywną pracą warsztatową w tym cyklu interdyscyplinarnych zajęć  Re_kreacyjne warsztaty, prowadzonych wspólnie z Prof. Wojciechem Zamiarą oraz dr Anną Włodarską w rozlicznych placówkach kultury i oświaty na terenie Gdańska i Sopotu (poszczególne warsztaty zdobywały finansowania z grantów miejskich).Od 2015 roku współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku jako dydaktyk, gdzie prowadzi wykłady z zakresu filozofii, estetyki, socjologii, a także zajęcia seminaryjne oraz warsztaty pisarskie dla dyplomantów. Wykładowca na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, realizujący zajęcia w zakresie zagadnień filozoficznych. Od niedawna (2023 r.) również dydaktyk na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

ROMAN GAJEWSKI

Stopnie naukowe: prof. dr hab

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Urodzony 23 lutego 1954 roku w Sopocie. Malarz, grafik, projektant graficzny, twórca galerii sztuki, inicjator wielu wydarzeń artystycznych, trudniący się także publicystyką związaną z teorią sztuki oraz monografią innych artystów. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (d. PWSSP); dyplom z malarstwa uzyskał w 1979 roku w pracowni prof. Władysława Jackiewicza. Od tamtej pory pozostaje związany z Akademią. W roku 2010 otrzymał nominację profesorską. W latach 2017 – 2020 kierownik Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa. Pracownię Rysunku (obecnie Koncepcyjnego) dla studentów III i IV roku prowadzi od 1988 r. Przez kilka lat prowadził również zajęcia z podstaw malarstwa dla studentów II roku Wydziału Rzeźby. W latach 2007 – 2020 także wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej (ob. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych), w której tworzył zręby programu obejmującego kształcenie w zakresie plastyki i w której nauczał rysunku, malarstwa oraz podstaw historii sztuki. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zatrudniony do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Od października tego samego roku zatrudniony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

     Uczestnik ponad stu pięćdziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Dzieła były prezentowane lub znajdują się w kolekcjach w Polsce oraz Austrii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Izraelu, Kanadzie, Litwie, Malezji, Niemczech, RPA, Rumunii, Turcji, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

1986 – 87 – pobyt we Włoszech na stypendium naukowym rządu włoskiego

1993 – 94 – ekspert artystyczny w Komisji d/s projektów znaczków pocztowych przy Ministerstwie Łączności w Warszawie

        1998 – współzałożyciel i członek zarządu Galerii Rysunku ASP Nowa Oficyna w Gdańsku

        2000 – inicjator Stowarzyszenia Artystycznej Inicjatywy

2000 – 03 – współzałożyciel i prowadzący Galerię Sztuki Współczesnej Na Wieży w Gdańsku

        2002 – inicjator i organizator cyklu wystaw na terenie Trójmiasta w ramach projektu Wizja lokalna. Pokolenia

        2004 – cykl wykładów i ćwiczeń na Uniwersytecie Sabanci, Stambuł, Turcja      

        2013 – cykl wykładów i ćwiczeń w Ecole Superieure d’Art et de Design d’Orleans (I’ESAD), Orlean, Francja

Promotorstwo i recenzje

‒ promotorstwo  dyplomów (ok. 20)  i  doktoratów (2)  autorstwo

‒ recenzji II stopnia (6), III stopnia (4)

Autorstwo monografii indywidualnych:

Władysław Jackiewicz; Zbigniew Gorlak (3x); Marek Model (2x); Przemysław Łopaciński (2x); Jerzy Ostrogórski; Grzegorz Radecki; Waldemar Marszałek; Łukasz Butowski; Teresa Miszkin; Sławomir Witkowski; Barbara Kasperczyk-Gorlak; Gabriela Trynkler; Alicja Kubicka; Bente Kluge; Grzegorz Grzelakowski; Erazm Wojciech Felcyn, Danuta Joppek; Roman Gajewski

oraz liczne opracowania, teksty okolicznościowe oraz wstępy do katalogów wystaw zbiorowych


MARIUSZ HOFFMAN

Stopnie naukowe: mgr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, opiekun praktyk studenckich

Bio: Artysta grafik. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Dyplom z grafiki obronił w pracowni profesora Jerzego Krechowicza, studia malarskie w pracowni profesora Kiejstuta Bereźnickiego. Od 1991 r. bierze czynny udział w zbiorowych i indywidualnych wystawach Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1993 roku indywidualna wystawa prac graficznych w EMPIK Gdańsk. W 1995 r. indywidualna wystawa grafiki tradycyjnej i cyfrowej w Sopockim BWA „William Szekspir – cyfrowe grafiki i tradycyjny plakat”. Współpracuje z gdańskimi ośrodkami kultury, i wydawnictwami. Wykonuje projekty plakatów, okładek do książek, ilustracji, grafikę artystyczna i użytkową. Projektuje i publikuje plakaty teatralne dla teatrów i filharmonii z całej Polski. Zajmuje się również malarstwem sztalugowym. W swoim dorobku posiada wiele projektów znaków graficznych, okładek do płyt, projektów reklam oraz opakowań.
Prowadzi własne studio graficzne, wykonujące plakaty i grafiki reklamoweOd 2013 r. zajmuje się nauczaniem młodzieży, jako wykładowca grafiki i projektowania komputerowego DTP oraz Warsztaty Komputerowe dla studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych a także przez kilka lat w ASP w Gdańsku.

MAGDALENA KORBUSZEWSKA

Stopnie naukowe: mgr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, członek Rady Wydziału

Bio: Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych ze specjalizacją Animacja Kultury oraz Krytyka Artystyczna na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W swojej twórczości eksploruje wątki pamięci i relacji człowieka z przyrodą. Bliskie jej są działania lokalne i społeczne. Zaufało jej wiele Trójmiejskich placówek kulturalnych, nawiązując współpracę edukacyjno-artystyczną.W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych prowadzi następujące zajęcia:

  • Podstawy Języka Wizualnego i Kompozycji
  • Rysunek i Malarstwo
  • Narracja Obrazem w kontekście kulturowym i technologicznym 
Miłośniczka wikliny i naturalnych plecionek.  Członkini stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy. Laureatka I nagrody w 14. Międzynarodowym Plenerze Form z wikliny i Land Artu, Żywioły, Łódź 2021; Laureatka III nagrody w 13. Międzynarodowym Plenerze Form z wikliny i Land Artu, Tożsamość, Łódź 2019. Stypendystka Miasta Gdańska w 2018 roku. Uczestniczka wystaw zbiorowych:  Grzybobranie, Otwock 2021; Carpe Diem, Szreniawa 2019; Akademie Splecione Wikliną, Nowy Tomyśl 2019; Nieskończone przeploty, Ukraina, Winniki 2019; Reakcje, Ukraina, Gliniany 2019; Mistrz i uczeń, Warszawa 2017; Kolaż asamblaż, Olkusz 2016; Wyrwane z kontekstu, Gdańsk 2016; Ex Oriente Lux, Gdańsk 2016; Sztuka Zmian, Sopot 2016.


KORA TEA KOWALSKA

Stopnie naukowe: mgr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Antropolożka kultury, archeolożka, wykładowca, autorka projektów kulturowych i artystycznych, historyczka sztuki i kolekcjonerka. Autorka artykułów naukowych, projektów artystycznych, scenarzystka komiksów. Analizuje relacje rzeczy i ludzi, łącząc doświadczenie praktyczne archeologii z teoriami nowej humanistyki. Prowadziła autorskie zajęcia o kolekcjach, śmieciach i sztuce w Muzeach, na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obecnie jest wykładowcą na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku Grafiki.Pracuje nad rozprawą doktorską na temat zjawiska śmieci w kulturze, a także kończy przygotowywanie multisensorycznej publikacji, która jest połączeniem niszowego projektu artystycznego z pracą badawczą nad kulturą materialną.W wolnym czasie prowadzi internetowy projekt „od rzeczy sklad”, gdzie pokazuje i opisuje mikrohistorie rzeczy z własnej kolekcji.

Facebook: www.facebook.com/odrzeczysklad
www.facebook.com/dolnemiastopany

Instagram: @odrzeczysklad

JULIA KUREK

Stopnie naukowe: dr hab.

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Artystka wizualna, performerka, autorka prac wideo i instalacji. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na ASP w Gdańsku w 2018 roku, doktora w 2015 roku na ASP we Wrocławiu. Absolwentka ASP w Krakowie – studia doktoranckie, oraz ASP w Gdańsku – studia magisterskie. Studiowała również w Istambule Marmara Universitesi 2008-2009. Obecnie wykładowca dwóch uczelni: Akademii Sztuki w Szczecinie oraz  Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.Intensywnie działa w przestrzeniach wystawienniczych. Brała udział w wielu wystawach, festiwalach i przeglądach sztuki m.in  w Anglii, na Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Włoszech i Polsce.Ważniejsze wydarzenia:Wystawa indywidualna „Synthesis” Centro Cultural Casa Talavera, Mexico City, Meksyk, wystawa „Moscow Art Communites” Muzeum Moskwy, Moskwa, Rosja, XIX Międzynarodowy Festiwal Wideo „VIDEOMEDEJA” Muzeum Sztuki Współczesnej, Nowy Sad, Serbia, Projekt „Performance Voyage 4” KnockDown Center, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, Międzynarodowe Biennale Młodej Sztuki, MMOMA, Moskwa, Rosja, WRO Media Art Biennale, Wrocław, Mediation Biennale, Poznań, Nakanajo Biennale, Nakanajo JaponiaDziała również jako kurator, zasiada w jury konkursów, pisze i publikuje teksty, realizuje szereg warsztatów w Polsce i zagranicą.

Link: juliakurek.blogspot.com


WERONIKA LIPNIEWSKA

Stopnie naukowe: mgr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Studiowała na ASP w Gdańsku w latach 2008–2016. W latach 2008–2011 studiował na Wydziale Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych uzyskując tytuł licencjata (dyplom pod okiem prof. Andrzeja Dyakowskiego). W latach 2011–2014 studiowała na wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, tytuł licencjata obroniła pod okiem dr Adama Kamińskiego w Pracowni Komunikacji Wizualnej. W latach 2014–2016 odbyła studia magisterskie na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku na kierunku Grafika Projektowa. Dyplom magistra obroniła z wyróżnieniem i oceną celującą w 2016 roku pod okiem promotora dr hab. Adama Kamińskiego oraz prof.. Jadwigi Okrassy.Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem i realizacjami wielkoformatowymi. Wykorzystując opanowany warsztat graficzny koncentruje się na ilustracji. Projektuje ilustracje dla dorosłych, dzieci, plakaty, wydawnictwa eksperymentalne, identydikacje wizualne a nawet autorskie formy tatuażu. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Od 2014 współtworzy nieformalną grupę edukacyjną Vidok, realizując warsztaty dla dzieci i młodzieży.Od 2017 roku jest pracownikiem dydaktycznym w pracowni Liternictwa i Typografii na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

MARTA MARSZAŁEK

Stopnie naukowe: mgr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Absolwentka wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2012 roku. W PJATK od 2013 roku prowadzi zajęcia z Grafiki Narracyjnej oraz od 2019 zajęcia z Narracji Obrazem. Pasjonuje się ilustracją, jej historią i twórcami. Kolekcjonuje ilustrowane książki i albumy. Tworzy i wystawia malarskie ilustracje. Otrzymała nagrodę im. Andrzeja Tomiałojcia w konkursie Satyrykon 2012.

Link: www.behance.net/martamarszaek


KONRAD ROCHE

Stopnie naukowe: mgr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Projektant graficzny od zawsze związany z Gdańskiem. Założył i prowadzi studio graficzne ROCHE, gdzie zajmuje się projektowaniem brandingów oraz webdesignem. Jest bardzo krytyczny w stosunku do projektowania i stara się, aby wszystko spełniało nie tylko wysokie standardy wizualne, ale również funkcjonalne. Obronił licencjat na PJATK oraz magistra na ASP, oba z wyróżnieniami. Dyplomy dotyczą zagadnień filozoficznych, którymi kieruje się na co dzień – dekadentyzm, pesymizm oraz doomeryzm. Jego projekt okładki dla zespołu Spoiwo zdobył nagrodę główną w kategorii projekt studencki na Polish Graphic Design Awards 2020 oraz nominację w kategorii świeża krew w Projekt Roku 2020/2021. Brał udział w wystawach Artem All organizowanych przez ASP w Plenum.

Link: instagram.com/konrad.indd / www.behance.net/konradr

FILIP SENDAL

Stopnie naukowe: dr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, członek Rady Wydziału

Bio: Gdańszczanin. W 2006 roku uzyskał dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki, kierunek Grafika. W pracy zawodowej związany z prestiżowymi krajowymi i międzynarodowymi firmami. Współpraca z firmami z branży modowej rozbudziła w nim pasję i potrzebę rozwoju w kierunku designu i projektowania odzieży. Uzupełnieniem tych działań artystyczne autorskie sesje fotograficzne. W działaniach tych wykorzystuje graficzną, cyfrową obróbkę obrazu, eksperymentującą i poszerzoną o współistnienie z innymi dyscyplinami artystycznymi (np. body painting).Autor projektów licznych okładek publikacji naukowych uczelni, w tym Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wiele z nich otrzymywało prestiżowe nagrody instytucji publicznych.


MARIUSZ SŁADCZYK

Stopnie naukowe: dr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, Członek Senatu PJATK

Bio: Grafik projektant, rysownik. Studia ukończył w 1984 (PWSSP Gdańsk), w latach 1990-2000, asystent i adiunkt ASP Gdańsk. W latach  2000-2012, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. Od 2013 roku Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Gdańsku. Od 1995 r. członek ZPAP (1997 – 1998 wiceprezes Okręgu Gdańsk, 1999 – 2000 członek Zarządu Głównego, 2015 – 2019 członek Zarządu Okręgu). Wybrane wystawy: 2019 – wystawa grupowa XIII edycji W drodze, Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Wejherowska2016 – Krechy i kreski, rysunek, grafika cyfrowa, Galeria ZPAP, Gdańsk2011 – 100 lat ZPAP, wystawa grupowa, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot2009 – Inspiracje, rysunek, Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły, Tczew2009 – Sakli sergi, Hangar wystawa grupowa, Kum Sanat Merkezi, Ankara, Turcja2006 – sergi/exhibition 0004, wystawa grupowa, State Academy of Fine Arts, Tbilisi / Museum of Art, Batumi / Gruzja2006 – Together, wystawa malarstwa i rysunku, NYDAI,  Europa Club, New York / USA2004 – wystawa grupowa Bilkent’ten 13 sanatci  Bilkent University, Ankara / Turcja2004 – malarstwo i rysunek, Galeria ZPAP, Gdańsk2004 – sergi/exhibition 0003, wystawa grupowa, Bilkent University, Ankara / Turcja2003 – wystawa grupowa z okazji 5 rocznicy galerii „Nowa Oficyna”,  Gdańsk2003 – 12 Izmir International Fair, wystawa grupowa, Izmir, / Turcja2003 – wystawa indywidualna – rysunek, „Nowa Oficyna”, Gdańsk2002 – grupowa wystawa dydaktyków gdańskiej ASP „Nowa Oficyna”, Gdańsk W 2010 roku odznaczony medalem BENE MERITO przez Ministra Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

JAN SZCZYPKA

Stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab.

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, członek Rady Wydziału

Bio: Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom w 1987 roku. Nagrodzony I nagrodą na ogólnopolskim pokazie dyplomów w warszawskiej Zachęcie. Twórczość z zakresu rzeźby i medalierstwa.
Swoje prace realizuje głównie w metalu, wciąż poszerzając swoją wiedzę na temat odlewnictwa i traktując technologię jako dalszy ciąg procesu twórczego. Pracuje w brązie, cynku, aluminium, żeliwie, poszukując własnych rozwiązań formalnych, a także możliwości ekspresyjnych, fakturalnych i kolorystycznych metalu. Sympozja rzeźbiarskie, którym towarzyszą wysokie temperatury związane z odlewnictwem, przeplata sympozjami rzeźby w śniegu, w których uzyskuje prestiżowe krajowe i zagraniczne nagrody.
Organizator V Międzynarodowych Konferencji poświęconych problematyce odlewnictwa artystycznego i XIX edycji Międzynarodowych Warsztatów Odlewniczych w latach 2001–2019, w których uczestniczyło ponad 500 studentów i pedagogów z Polski, USA, Anglii, Finlandii, Włoch, Grecji, Francji, Portugalii, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw, konkursów i sympozjów krajowych i zagranicznych, laureat wielu nagród. Autor pomnika Jana Heweliusza w Gdańsku. Profesor na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku oraz na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.


ANDRZEJ ŚRAMKIEWICZ

Stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab.

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, członek Rady Wydziału, członek Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Bio: –

JAKUB WILCZYŃSKI

Stopnie naukowe: mgr inż.

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Absolwent wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, specjalność Grafika Projektowa i Grafiki na PJATK w Gdańsku, gdzie obronił się z wyróżnieniem. Inż. Architektury. W PJATK od 2021 roku prowadzi zajęcia z Liternictwa, Fotografii oraz Animacji. Obecnie pracuje jako UX i UI designer i  współprowadzi studio projektowe. Z zamiłowania muzyk i akwarysta.

Link: behance.net/studiorespekt_


MICHAŁ WÓJCIK

Stopnie naukowe: dr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio: Gdańszczanin. Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki w ASP w Gdańsku. Uzyskał dyplom magistra sztuki w pracowni prof. Wiesława Dembskiego – Grafika Artystyczna. Aneks u prof. Macieja Świeszewskiego – Malarstwo. Od roku 2003 do 2012 był asystentem w Pracowni Grafiki Artystycznej – technik metalowych w gdańskiej ASP. W 2012 roku uzyskał stopień Doktora Sztuki w dziedzinie Sztuk Plastycznych w ASP w Łodzi. Od roku 2018 pracuje w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku na stanowisku adiunkta i prowadzi Pracownię Grafiki Artystycznej.

Wybrane wystawy, publikacje i nagrody:
1998 – Trzecia nagroda w konkursie „Gdańska Grafika Roku 97” – GTPS, Gdańsk
2000 – Stypendium im. Tadeusza Kulisziewicza, wystawa w Warszawie
2002 – Wystawa indywidualna w Muzeum Narodowym w Pałacu Opatów – Galeria Promocyjna, Gdańsk Oliwa.
2002 – Wystawa zbiorowa ZPAP „My w stronę XXI wieku” – pierwsza w historii wystawa w Senacie RP, Warszawa
2003 – Wystawa indywidualna w „Teatrze Rozmaitości”, Warszawa
2005 – Pierwsza nagroda w konkursie „Pomorska Grafika Roku 2004” – GTPS, Gdańsk
2007 – Wystawa indywidualna w Galerii „Triada”, PGS Sopot
2008 – Wystawa zbiorowa w Galerii Route Zwaanshals w Rotterdamie, Holandia
2011 – Wystawa zbiorowa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie z okazji 100lecia ZPAP
2012 – Uzyskanie stopnia Doktora Sztuki w dziedzinie Sztuk Plastycznych w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
2013 – Katalog – Deutsche Exlibris Gesellschaft Jahrestagung Wurzbach DER KATALOG, Germany
2017 – Deutsche Exlibris Gesellschaft e.V 2018 in Wurzbach/ Schloss Bruqk
2018 – „Świat bez Niego” – Wystawa w duecie z Joanną Budzyńską – Sycz w Galerii „Fabryka Sztuk”, Tczew
2019 – Wernisaż „Herbert – To co najważniejsze” – prace składające się na doktorat, Dom Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, Warszawa

JOANNA ZAKRZEWSKA

Stopnie naukowe: dr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, członek Rady Wydziału, członek Senatu

Bio: Japonistka (UMK w Toruniu), kaligraf i iluminator, wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku (lektorat języka japońskiego, Historia i Kultura Japonii, kaligrafia). Doktorat uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Grafiki. Naukowo zajmuje się estetyką sztuki japońskiej, w szczególności kaligrafii i malarstwa tuszowego. Posiada VIII dan kaligrafii japońskiej szkoły Seifū. Jest również absolwentką Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. Prowadzi warsztaty i pokazy kaligrafii łacińskiej i japońskiej oraz iluminacji. Aktywnie działa na polu akademickim (monografia „Sakuteiki –zapiski o zakładaniu ogrodów”, „Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej”, liczne publikacje naukowe, wykłady konferencje) jak i artystycznym (wystawy indywidualne i zbiorowe oraz warsztaty).


LESZEK ŻUREK

Stopnie naukowe: dr

Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca

Bio:Absolwent ASP w Gdańsku oraz ASP w Poznaniu w dziedzinie fotografii. Pracę doktorską „Lutry. Dokument wyobrażony” obronił na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku. Wykładowca fotografii i psychofizjologii widzenia na PJATK Gdańsk. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka województwa pomorskiego. Autor fotografii dwóch publikacji albumowych „Paradissus Marie” oraz „Kościół Mariacki w Żukowie”. Stale współpracuje z muzeami w Trójmieście. Twórca zdjęć do katalogów Muzeum Miasta Gdyni (w tym katalogu Marka Cecuły i Szkło, metal, detal). W swych pracach zaprasza widza w podróż w głąb siebie. Posługując się fotografią, stawia ważne pytanie o tożsamość minionych istnień oraz o trwałość pamięci. Na co dzień zajmuje się fotografowaniem biżuterii dla jednej z największych firm jubilerskich w Polsce. Twórca wielu docenionych cyklów fotograficznych (m.in. „Moje ogrody”, „Powidoki”, „Sekrety”, „Niepamięci”, „Kalotypie”, „Z tego brzegu czasem widać drugi brzeg”) oraz video art (filmy „Mantra”, „Powitanie” prezentowane w ramach wykładów zagranicznych Krzysztofa Jureckiego „Suplement do polskiej sztuki wideo 1980- 2006”).Publikacje o twórczości w następujących mediach: Format, Exit, Kwartalnik Fotografia, Katalog wystawy polskiej fotografii XX wieku w Niigata City Art Museum, Japonia, Świat obrazu, media lokalne.

Link: www.leszekzurekphoto.pl