Przejdź do treści

PJATK dziś

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii. Jako jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce od lat kształci specjalistów w obszarze informatyki, zarządzania, kulturoznawstwa, architektury wnętrz, sztuki oraz projektowania graficznego.

PJATK zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i wyróżniana jest zarówno przez studentów, wykładowców, jak i media. Uczelnia posiada swoją jednostkę w Gdańsku, gdzie prowadzi studia na Wydziale Informatyki i na Wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz w Bytomiu. W Filii PJATK w Bytomiu od lat funkcjonuje Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie nowe technologie i nauka spotykają się z biznesem, medycyną i militariami. W 2023 roku w Filii w Bytomiu ruszają studia pierwszego stopnia na Wydziale Informatyki. Ponadto PJATK proponuje słuchaczom studia podyplomowe, studia MBA dla branży IT, kursy przygotowawcze i kursy internetowe. 


Założenie PJWSTK

1994 – Decyzją Ministra Edukacji Narodowej PJWSTK została wpisana do rejestru szkół wyższych pod numerem 51 i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki. Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek w komunikacji publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej i odraczania służby wojskowej.


Historia 1994-2000

1997 – PJWSTK została oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB).


1998 – PJWSTK uzyskała prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki.


2000 – Pod auspicjami JICA rozpoczął działalność ośrodek szkolenia informatycznego dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej – Third Country Trainning Program

W październiku na Uczelni rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO.


Historia 2001-2010

2002 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych.

Uruchomione zostały studia zaoczne przez Internet.


2003 – Uczelnia otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki.

PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i uruchomiła Wydział Zarządzania Informacją

PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych, została członkiem KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.


2004 – W PJWSTK odbył się po raz pierwszy w Polsce egzamin z języka japońskiego NŌRYOKU-SHIKEN. Uczelnia stała się oficjalnym centrum egzaminacyjnym, jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego. W tym samym roku uruchomiono Prometric Testing Center – jedyne w Polsce centrum umożliwiające zdawanie egzaminów TOEFL, GRE, GMAT oraz PMI poprzez Internet.

PJWSTK podpisała umowę o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, na mocy której w PJWSTK utworzony został nowy wydział – Sztuka Nowych Mediów.


2005 – Kolejny przełom dla Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. W porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych powstaje Wydział Sztuki Nowych Mediów. Unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.


2006 – Centrum Badawcze PJWSTK otrzymało 1-szą (najwyższą) kategorię komisji Rady Nauki w dziedzinie „Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne”.


2007 – PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo i uruchomiła Wydział Kultury Japonii.

Również w 2007 roku Uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej. Inkubator ten wygrał konkurs MNiSW na wsparcie inkubatorów „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

W październiku uruchomiono oddział w Gdańsku, na którym prowadzone są studia na kierunku informatyka.

2008 – Rektor PJWSTK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, został odznaczony przez Rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą. Jest to drugie najważniejsze odznaczenie państwowe przyznawane przez Japonię. Rektor otrzymał order za wybitne zasługi na rzecz współpracy polsko-japońskiej.


2009 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W tym samym roku uruchomiona została specjalizacja „Informatyka Społeczna” na studiach II-go stopnia na kierunku informatyka. W roku akademickim 2009/10 studia były opłacane przez grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJWSTK uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku grafika.

Projekt „Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę – wzbogacenie programu dydaktycznego Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych” wygrał konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane („Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Projekt „Nowoczesna kadra dla e-gospodarki – program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Bytomiu” uzyskał dofinansowanie w ramach „Poddziałania 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PJWSTK wraz z konsorcjum innych uczelni rozpoczęło realizację projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030″.

Uczelnia otrzymała uprawnienia habilitacyjne na Wydziale Informatyki i tym samym uruchomiła studia III stopnia na kierunku informatyka.

Zamiejscowy Wydział Informatyki PJWSTK w Bytomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku grafika.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane „Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Historia 2010–2020

2010 – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki. Jego dziekanem został dr hab. Marek Bednarczyk. W tym samym roku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów (aktualnie dziekanem jest dr Mariusz Sładczyk). Wydział SNM realizuje program studiów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wizualnych. Obydwa wydziały mieszczą się w tym samym budynkuco pozwala na niezwykle interesującą wymianę idei pomiędzy Studentami kierunku technicznego i artystycznego.

2011 – W październiku Rektor PJWSTK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce.

2012 – 22 lutego 2012 Rektor PJWSTK, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki otrzymał z rąk Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Stanisława Moryto medal „za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”.

PJWSTK w Rankingu Szkół Wyższych 2012 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i Rzeczpospolitą zajęła I miejsce wśród niepublicznych uczelni technicznych w kraju. W zestawieniu wszystkich uczelni technicznych publicznych i niepublicznych PJWSTK wyprzedziła m.in. Politechniki: Częstochowską, Opolską, Białostocką, Rzeszowską, Lubelską, Świętokrzyską. W rankingu uwzględniającym wszystkie niepubliczne uczelnie magisterskie w Polsce PJWSTK zajęła III miejsce. Pod względem kierunków kształcenia, w kategorii IT, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajęła VIII miejsce w kraju. Wyprzedziła m.in. Uniwersytety: Jagielloński, Wrocławski, Śląski, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki, m.in.: Łódzką, Białostocką, Częstochowską, Krakowską.


2013 – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych uruchomiła nowe studia doktoranckie z zakresu Informatyki Społecznej.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajęła II miejsce wśród niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. To wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Tym samym awansując w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku z III na II miejsce. PJWSTK to także najlepsza niepubliczna uczelnia techniczna w Polsce. W zestawieniu wszystkich uczelni technicznych wyprzedziła m.in. kilkanaście publicznych politechnik.

2014 – PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

24 października uczelnia zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Zmiana ta wiąże się uzyskaniem uprawnień przez uczelnię do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych.

2017– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Sztuki Nowych Mediów PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Tym samym Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych stała się pierwszą uczelnią niepubliczną posiadającą takie uprawnienia.


Nowy budynek Wydziału Informatyki

Od stycznia 2023 Wydział Informatyki w Gdańsku przeniósł się do nowej siedziby na Targu Drzewnym 9/11. Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku pozostał w siedzibie pod adresem Brzegi 55 i powiększył powierzchnię swoich pracowni.


Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Dziekanatem i Rekrutacją aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.