Przejdź do treści

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Od blisko 30 lat Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych kształci specjalistów IT na Wydziale Informatyki.

W 2007 roku utworzony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku, kształcący studentów na kierunku Informatyka. W 2010 roku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki.


Wydział Informatyki

Biuro Wydziału Informatyki

mgr Sylwia Rudzka – Asystentka Dziekana

e-mail: biuro.dziekana-gdansk@pja.edu.pl

tel.: 516 854 916

budynek A (Targ Drzewny 9/11)

pokój A10

Dziekan dr hab. Marek A. Bednarczyk

e-mai: mbednarczyk@pja.edu.pl

Dziekan,
dr hab. Marek A. Bednarczyk,
prof. PJATK


Wydział Sztuki Nowych Mediów

W 2010 roku w Gdańsku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów. Wydział SNM realizuje program studiów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wizualnych.

Biuro Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Koordynator Prac WSNM mgr Maria Żelazkiewicz

e-mail: maria.zelazkiewicz@pja.edu.pl

tel.: 512-163-602

dyżury: poniedziałek, wtorek, środa w godz.: 10.00-14.00

budynek B (ul. Brzegi 55)

pokój B 1

Dziekan dr Mariusz Sładczyk 

e-mail: msladczyk@pja.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich  dr Joanna Zakrzewska

e-mail: jzakrzewska@pja.edu.pl

Dziekan,
dr Mariusz Sładczyk 
Prodziekan ds. studenckich, 
dr Joanna Zakrzewska