Informatyka

O WYDZIALE

Na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk oferujemy inżynierskie studia I stopnia w dwóch trybach:
 • stacjonarne – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 7 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów.

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej.

O KIERUNKU INFORMATYKA

Dlaczego studia na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością? Ponieważ ich ukończenie wiąże się z wielkimi szansami na dobrą pracę z wysoką pensją!

Informatyk to „zawód przyszłości”. Dobrze wyszkoleni specjaliści IT są potrzebni w każdej branży. Obecne statystyki pokazują, że nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Nasi Studenci korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową.

Kładziemy również duży nacisk na umiejętność samodzielnej i innowacyjnej pracy, w tym przygotowanie studentów do preinkubacji produktów, jakie wytwarzają w ramach realizowanych projektów.


Studia na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością. Ich ukończenie wiąże się z karierą w międzynarodowych firmach oraz możliwością szybkiego awansu.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

 • Koncentrujemy się na realizacji zajęć praktycznych współprowadzonych przez pracowników pomorskich firm IT.

 • Obszary i zakres nauczania opracowujemy we współpracy z najlepszymi firmami na rynku IT.
 • Stawiamy na pracę zespołową.
 • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
 • Studenci współdecydują o uruchamianych specjalizacjach. W zależności od zainteresowań studentów i trendów rynkowych mamy do wyboru co roku nowe specjalizacje
 • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne).
 • Studenci PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
 • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz wszechobecnej kultury Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

SPECJALIZACJE

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz poznają nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, Python, Scala, PHP), baz danych oraz projektowania. Stawiamy również na zdobywanie umiejętności pracy zespołowej w praktyce, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji.

web design
Aplikacje Internetowe
web design
-Systemy i Sieci komputerowe

-Cyberbezpieczeństwo (studia stacjonarne)
web design
Sztuczna Inteligencja
multimedia (gry komputerowe, animacje)
GameDev
web design
Internet Rzeczy
web design
Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych
projektowanie graficzne do celów wydawniczych
Grafika komputerowa

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Informatyki PJATK Gdańsk jest doskonale przygotowany do pracy w różnych obszarach IT: od programisty do projektanta. Może pracować w działach związanych z utrzymaniem i pielęgnacją systemów (systemy baz danych, sieci komputerowe), jak i związanych z wytwarzaniem oprogramowania (aplikacje internetowe, B2B, bazy danych, systemy eksperckie i multimedialne).

 • Jest doskonale przygotowany do pracy na każdym z etapów procesu wytwarzania rozwiązań IT.
 • Wykazuje się umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją.
 • Może administrować średniej wielkości systemami informatycznymi.
 • Ma umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, analizy wymagań, projektowania i programowania aplikacji. 
 • Przygotowanie z zakresu podstaw informatyki i jej kontekstu społecznego umożliwia naszemu absolwentowi uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
informatyka pjatk gdańsk

PROGRAM STUDIÓW

Ramowy plan studiów określa przedmioty wykładane w toku studiów. Realizacja planu w konkretnym roku akademickim może się nieznacznie różnić od przedstawionego materiału (np. w związku z wyjazdem wykładowcy na staż naukowy).

Programy studiów Informatyka – PJATK Gdańsk

Profil praktyczny st. stacjonarne od rocznika 2023/2024 pobierz

Profil praktyczny st. niestacjonarne (obowiązujący od rocznika 2018/2019) pobierz


Programy dla wcześniejszych roczników:

St. stacjonarne

St. niestacjonarne


Opisy przedmiotów

Opisy przedmiotów realizowanych na Wydziale Informatyki - pobierzSylabusy zajęć – Informatyka

Sylabusy zajęć dostępne są po zalogowaniu się na swoje konto pocztowe w domenie PJATK.

Profil ogólnoakademicki:

Kliknij, aby pobrać sylabusy zajęć

Profil praktyczny od rocznika 2018/2019:

Kliknij, aby pobrać sylabusy zajęć

Specyfikacja studiów

Studia inżynierskie na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk przykładają szczególną uwagę do praktyki. Dlatego na naszych studiach mamy dużą liczbę zajęć  laboratoryjnych i ćwiczeń, w trakcie których nasi Studenci realizują zadania podobne do tych, z którymi spotkają się w pracy zawodowej. Podczas nauki studenci uzyskują kompleksową wiedzę i zdobywają niezbędne umiejętności w zakresie:

 • projektowania, konstrukcji i uruchamiania komputerów, mikrokomputerów oraz systemów wbudowanych (w tym systemów czasu rzeczywistego), a także rozwiązań opartych o platformę Android,
 • projektowania i uruchamiania sieci komputerowych (w tym przemysłowych sieci dużej skali, sieciowych baz danych i hurtowni danych),
 • projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji,
 • projektowania i konstrukcji systemów sterowania,
 • projektowania rozwiązań opartych o zaawansowane metody informatyczne (algorytmy genetyczne, logika rozmyta, sieci neuronowe),
 • budowania systemów i rozwiązań opartych o zaawansowaną grafikę i multimedia (zwłaszcza technologie 3D),
 • tworzenia profesjonalnych serwisów sieciowych, opartych o technologie HTML/PHP, Java.

ZASADY REKRUTACJI


Poniżej znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące zasad rekrutacji dla tego kierunku. Ogólne informacje dotyczące rekrutacji, opłat, przysługujących zniżek czy transferu z innych uczelni znajdują się w Strefie Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI DLA OBYWATELI Z ZAGRANICY NA ROK AKADEMICKI 2023/24

Szczegółowe zasady rekrutacji dla obywateli z zagranicy zamieszczone są w osobnym dokumencie:


Procedura wobec kandydatów (obywateli Ukrainy) nieposiadających kompletu wymaganych dokumentów aplikujących na studia w PJATK w roku ak. 2023/2024

W przypadku nie dysponowania oryginalnymi dokumentami (świadectwo dojrzałości) kandydat dostarcza na uczelnię kserokopię ww. dokumentu lub podaje niezbędne dane do logowania na stronie rządowej Ukrainy https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/ celem weryfikacji wystawienia powyższych dokumentów.
Dodatkowo kandydat podpisuje zobowiązanie na dostarczenie oryginałów do zakończenia I semestru studiów w PJATK. W przypadku braku możliwości doniesienia oryginałów w wymaganym terminie student informuje o tym uczelnię. Rektor lub Prorektor ds. studenckich podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu dostarczenia dokumentów/skreślenia listy studentów/anulowaniu konieczności dostarczenia oryginałów.
Jako oryginał PJATK będzie traktowała również kserokopię poświadczoną przez notariusza działającego zgodnie z prawem na terytorium Ukrainy lub przez pracownika uczelni/szkoły ukraińskiej, w której uczeń wcześniej się uczył.

Wydział Informatyki w Gdańsku oferuje studia w języku polskim, dlatego obywateli z zagranicy obowiązuje rozmowa wstępna sprawdzająca poziom opanowania języka polskiego osób, które nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

 

Opłata za rozmowę: 100 zł

Terminy rozmów (ONLINE) w 2023:

 • 25.05
 • 01.06
 • 15.06
 • 22.06
 • 29.06
 • 03.07
 • 01.09

Na rozmowy online obowiązuje rejestracja przez Portal rekrutacyjny.
Rozmowy będą odbywać się za pośrednictwem Google Meet.
Przed rozmową językową konieczne jest przesłanie potwierdzenia opłaty za rozmowę na adres mailowy: gdansk@pja.edu.pl.
Instrukcja dla kandydatów przystępujących do rozmowy online: POBIERZ/DOWNLOAD

ETAPY REKRUTACJI

 

Proces rekrutacyjny na Wydziale Informatyki, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, składa się z następujących etapów:

 • ETAP 1: Rejestracja on-line (na portalu e-Rekrutacja, czynny od 4 maja 2023).
 • ETAP 2: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.
 • ETAP 3: Kwalifikacja na studia i kontrakt.

 

ETAP 1: REJESTRACJA ON-LINE 

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym:

rekrutacja.pjwstk.edu.pl >>>


 • Koniecznie podaj poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
 • Po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. 
Po zalogowaniu obowiązkowo:
 • wybierz kierunek, na który aplikujesz;
 • wypełnij formularze;
 • wgraj swoje zdjęcie. 

Wymagania dotyczące zdjęć w formacie cyfrowym wgrywanych na portal, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg).
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.).
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.).
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10 MB.

 

ETAP 2:  DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wymagane dokumenty: 

 1. Podanie o przyjęcie na studia:
   • wypełniony druk podania należy pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym;
   • podanie po podpisaniu należy wgrać na swoje konto w portalu rekrutacyjnym;
   • wypełniony druk można także otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.

 2. Świadectwo maturalne:
  • skan świadectwa maturalnego (uwaga! nie świadectwa ukończenia szkoły średniej) należy wgrać na swoim koncie na portalu rekrutacyjnym;
  • następnie kandydat przedstawia w dziekanacie świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza) w dowolnym terminie do momentu podpisania Kontraktu bądź przy jego podpisywaniu;
  • w przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie przysięgłe ww. egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku gdy są wymagane).

 3. Szczegółowe zasady rekrutacji dla obywateli z zagranicy zamieszczone są w osobnym dokumencie:
  Wydział Informatyki w Gdańsku oferuje studia w języku polskim, dlatego obywateli z zagranicy obowiązuje rozmowa wstępna sprawdzająca poziom opanowania języka polskiego.

  Opłata za rozmowę: 100 zł

  Terminy rozmów (ONLINE) w 2023:

  • 25.05
  • 01.06
  • 15.06
  • 22.06
  • 29.06
  • 03.07
  • 01.09

  Na rozmowy online obowiązuje rejestracja przez Portal rekrutacyjny.
  Rozmowy będą odbywać się za pośrednictwem Google Meet.
  Przed rozmową językową konieczne jest przesłanie potwierdzenia opłaty za rozmowę na adres mailowy: gdansk@pja.edu.pl.
  Instrukcja dla kandydatów przystępujących do rozmowy online: POBIERZ/DOWNLOAD
 4. Świadectwo maturalne można dostarczyć:
  • bezpośrednio do dziekanatu;
  • pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem.

 

ETAP 3: KWALIFIKACJA NA STUDIA, KONTRAKT I CZESNE

 • Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym. 

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić pierwszą ratę czesnego oraz podpisać kontrakt z uczelnią.

Wpłaty pierwszej raty czesnego dokonujesz na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu założonym na portalu rekrutacyjnym. Potwierdzenie wpłaty wgrywasz na swoje konto w portalu rekrutacyjnym. Terminy wpłacania rat czesnego podane są w załączniku do kontraktu, który podpisujesz z uczelnią. Pozostałych opłat związanych ze studiami również będziesz dokonywał/a na indywidualne konto po zatwierdzeniu Twojego profilu studenckiego w WebDziekanacie.

Po zweryfikowaniu Twojej wpłaty, następuje przesłanie Ci kontraktu na adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym

Kontrakt jest umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią:

 

Kontrakty 2023/24

 • Kontrakt dla studiów stacjonarnych pdf
 • Kontrakt dla studiów niestacjonarnych pdf

Wypełniony i podpisany Kontrakt należy odesłać w jednym pliku pdf na adres gdansk@pja.edu.pl

Kandydaci, którzy chcą złożyć kontrakt osobiście w dziale rekrutacji, wysłać pocztą lub kurierem, muszą dostarczyć/przesłać 2 wypełnione i odpowiednio podpisane egzemplarze.

Istnieje możliwość podpisania kontraktu trójstronnego Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj dziekanat z wyprzedzeniem.

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanatem, wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

 • Bank Millennium S.A.
 • Stanisława Żaryna 2A
 • 02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:

 • numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:

 • PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
 • Kod SWIFT: BIGBPLPW


Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl.

ЕТАПИ РЕКРУТАЦІЇ

ЕТАПИ РЕКРУТАЦІЇ

Процес набору на факультет комп’ютерних наук, як денний, так і заочний, складається з наступних етапів:

 • ЕТАП 1: Онлайн реєстрація (на порталі e-Rekrutacja, відкрита з 4 травня 2023 р.)
 • ЕТАП 2: Подання документів для вступу на навчання.
 • ЕТАП 3: Підписання контракту.

Набір для іноземних громадян

 

Детальні правила прийому на навчання для іноземних громадян, можна знайти в окремому документі:

Порядок для кандидатів (громадян України), які не мають повного комплекту необхідних документів, які вступають на навчання до PJATK на рік ак. 2023/2024

У разі відсутності оригіналів документів (атестат про повну загальну середню освіту), кандидат надає ксерокопію вищезазначеного документу або надає необхідні реєстраційні дані на сайті уряду України https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/ для перевірки видачі вищезазначених документів.

Крім того, кандидат підписує зобов’язання надати оригінали до кінця першого семестру навчання в PJAIT. У разі неможливості надання оригіналів у потрібний термін, студент повідомляє про це академії. Ректор або проректор зі студентської роботи приймає рішення про продовження терміну надання документів / виключення зі списку студентів / скасування необхідності доставки оригіналів.

PJATK також вважатиме оригіналом ксерокопію, засвідчену нотаріусом, що легально діє в Україні, або працівником українського університету/школи, де студент раніше навчався.

Факультет комп’ютерних наук у Гданську проводе навчання польською мовою, тому іноземні громадяни зобов’язані пройти первинну співбесіду, щоб перевірити рівень володіння польською мовою людьми, які не мають сертифіката про знання польської мови на рівні щонайменше B1.

Оплата за розмову : 100 zł (підтвердження відправте на Gmail gdansk@pja.edu.pl)

Дати співбесіди (ОНЛАЙН) у 2023 році:

25.05.2023

01.06.2023

15.06.2023

22.06.2023

29.06.2023

03.07.2023

01.09.2023

 Реєстрація на онлайн-співбесіду через портал рекрутації.

Співбесіди відбуватимуться через Google Meet. 

Інструкція для кандидатів, які приєднуються до онлайн-співбесіди: ЗАВАНТАЖИТИ

 

ЕТАП 1: ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ

Створіть обліковий запис на порталі рекрутації:

rekrutacja.pja.edu.pl >>>

 • Ви повинні ввести дійсну адресу електронної пошти, на яку буде надіслано повідомлення для активації.
 • Після активації облікового запису ви отримаєте доступ до свого профілю.

 

Після входу в систему необхідно:

 • вибрати напрямок навчання;
 • заповнити форми;
 • завантажте свою фотографію.

Вимоги до цифрової фотографії завантаженої в особистий кабінет, використавується для студентського квита з метою ідентифікації:

 • Допустимий формат фото – JPG (розширення .jpg або .jpeg).
 • Мінімальне розширення фотографії 240x300 (Ш x В).
 • Зображення з розширенням більше 700 x 900 (Ш x В) буде масштабовано до розширення 700 x 900 (Ш x В).
 • Максимальний розмір файлу зображення становить 10 МБ.

ЕТАП 2: НАДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ РЕКРУТАЦІЇ

Необхідні документи:

 1. Заява (Podanie) про зарахування на навчання:
 • Заяву необхідно завантажити зі свого профілю на портал рекрутації;
 • Після підписання, заяву необхідно завантажити у ваш особистий кабінет на порталі рекрутації;
 • Анкету також можна отримати безпосередньо в деканаті.

 

 1. Атестат (свідоцтво про повну загальну середню освіту):
 • скан свідоцтва про здобуття повної середньої освіти
 • далі кандидат подає до деканату атестат (свідотство) (оригінал, копію чи нотаріально засвідчену ксерокопію) у будь-який час до підписання договору або після його підписання;
 1. Детальні правила прийому на навчання іноземних громадян представлені в окремому документі:

 

Факультет комп’ютерних наук у Гданську пропонує навчання польською мовою, тому іноземні громадяни повинні пройти первинну співбесіду, щоб перевірити рівень володіння польською мовою.

 

Оплата за розмову: 100 zł (підтвердження відправте на Gmail gdansk@pja.edu.pl)

Дати співбесіди (ОНЛАЙН) у 2023 році:

 

25.05.2023

01.06.2023

15.06.2023

22.06.2023

29.06.2023

03.07.2023

01.09.2023

Реєстрація на онлайн-співбесіду через портал рекрутації.

Співбесіди відбуватимуться через Google Meet.

Інструкція для кандидатів, які приєднуються до онлайн-співбесіди: ЗАВАНТАЖИТИ

 

4 Атестат про повну загальну середню освіту може бути наданий:

 • безпосередньо в деканат;
 • поштою  або кур'єром.

ЕТАП 3: КВАЛІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ, ДОГОВІР ТА ОПЛАТА

 • Рішення приймальної комісії щодо вступу на навчання ви отримаєте на вашу електронну адресу, вказану на порталі реєстрації.

Протягом двох тижнів з дати рішення Комісії необхідно сплатити перший внесок оплати за навчання та підписати договір з академією.

Перший внесок плати за навчання ви сплачуєте на індивідуальний номер рахунку, який доступний у вашому профілі, створеному на порталі рекрутації. Ви завантажуєте  підтвердження оплати до свого облікового запису на порталі рекрутації.  Дати плати за навчання вказані в додатку до договору, який ви підписуєте з акакдемією. Решта платежів, пов’язаних із навчанням, також будуть перераховані на індивідуальний рахунок після підтвердження вашого студентського профілю в WebDziekanat.

Договір є угодою та взаємним зобов’язанням між Студентом та Академією:

Після підтвердження платежу договір надсилається на адресу електронної пошти, вказану на порталі рекрутації.

Договори 2023/24

 • Договір на денну форму навчання pdf
 • Договір на заочну форму навчання pdf

 

Заповнений і підписаний контракт слід надіслати одним файлом у форматі pdf на електронну адресу gdansk@pja.edu.pl.

Кандидати, які бажають подати контракт особисто до відділу рекрутації, поштою або кур'єром, повинні надати 2 заповнені та належним чином підписані екземпляри.

Можливе підписання тристороннього договору між академією, спонсором та студентом. Про своє бажання підписати такий тип контракту повідомте деканат заздалегідь.

 

Кандидатам, які підпишуть контракт за тиждень до закінчення процесу рекрутації, PJATK не гарантує видачу документів (студенстудентського квита) та активацію їхнього облікового запису на сервері університету до початку занять.

 

У виняткових випадках, за домовленістю з деканатом, оплата може бути здійснена на загальний рахунок університету:

Bank Millennium S.A.
Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa


Внутрішні перекази:

 • номер рахунку: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Перекази за кордон:

 • PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
 • Kod SWIFT: BIGBPLPW

У заголовку має бути зазначено ім’я та прізвище, розмова кваліфікаційна, напрямок навчання.

Наприклад: Jan Nowak, розмова кваліфікаційна, Wydział Informatyki


Після того, як вас приймуть / зарахують до PJATK, плата за навчання (наприклад, плата за навчання) буде сплачена на індивідуальний номер рахунку, який доступний у вашому профілі студента у віртуальному деканаті: dziekanat.pja.edu.pl

STUDIA MBA

Studia MBA dla branży IT prowadzone są w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych od 2015 r. Zostań liderem technologicznym!

MBA for IT - studia w języku angielskim
Starting: November 2023

Study description

The MBA program for the IT industry at the Polish-Japanese Academy of Information Technology fully expands, completes and systematizes knowledge of the IT market in Poland and around the world.

The pimary goal of the study is to provide Listeners with modern knowledge of management, business development strategy, analysis and methodology for solving business problems based on the specifics of the IT industry.

The study program enables the students to become familiar with the cutting-edge technological possibilities – especially in the context of their use in solving business problems, and thus in improving the cooperation of the IT department with other departments in companies.


The study instructs how to search for IT tools to solve business problems, how to match appropriate technological methods to business needs, and shows the potential of technological innovations and their areas of application. They provide an excellent platform for dynamic professional development and increased business performance.

Application Requirements

Stage I

 1. filling out the recruitment form
 2. providing the following documents electronically or by mail to the Centre for Postgraduate Studies of the Polish-Japanese Academy of Information Technology:
  • university diploma (bachelor’s, engineer’s or master’s degree) or a copy with a supplement – the candidate presents the original or a copy, and a PJATK employee certifies the photocopy as a true copy of the original
  • CV
  • one proof-size photo (the photo can be provided at the final stage of recruitment, after a positive outcome of the interview)
  • confirmation of payment of the application fee in the amount of PLN 1500 to the account: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Stage II

Selected Candidates who meet the formal requirements are invited to an individual recruitment meeting, which is held online.

The date of the meeting will be set up 14 days from the date of the submission of documents. Admission to the MBA for IT is determined by the result of the interview.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, filia w Gdańsku

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Tel: (+48) 798 941 974, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

➤KONTAKTY

PJATK Gdańsk