Informatyka

O WYDZIALE

Na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk oferujemy inżynierskie studia I stopnia w dwóch trybach:
 • stacjonarne – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 7 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów.

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej.

O KIERUNKU INFORMATYKA

Dlaczego studia na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością? Ponieważ ich ukończenie wiąże się z wielkimi szansami na dobrą pracę z wysoką pensją!

Informatyk to „zawód przyszłości”. Dobrze wyszkoleni specjaliści IT są potrzebni w każdej branży. Obecne statystyki pokazują, że nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Nasi Studenci korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową.

Kładziemy również duży nacisk na umiejętność samodzielnej i innowacyjnej pracy, w tym przygotowanie studentów do preinkubacji produktów, jakie wytwarzają w ramach realizowanych projektów.


Studia na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością. Ich ukończenie wiąże się z karierą w międzynarodowych firmach oraz możliwością szybkiego awansu.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

 • Koncentrujemy się na realizacji zajęć praktycznych współprowadzonych przez pracowników pomorskich firm IT.

 • Obszary i zakres nauczania opracowujemy we współpracy z najlepszymi firmami na rynku IT.
 • Stawiamy na pracę zespołową.
 • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
 • Studenci współdecydują o uruchamianych specjalizacjach. W zależności od zainteresowań studentów i trendów rynkowych mamy do wyboru co roku nowe specjalizacje
 • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne).
 • Studenci PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
 • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz wszechobecnej kultury Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Portugalii czy Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

SPECJALIZACJE

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz poznają nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, Python, Scala, PHP), baz danych oraz projektowania. Stawiamy również na zdobywanie umiejętności pracy zespołowej w praktyce, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji.

web design
Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych
projektowanie graficzne do celów wydawniczych
Grafika komputerowa
multimedia (gry komputerowe, animacje)
GameDev
web design
Aplikacje Internetowe
web design
Systemy i Sieci komputerowe
web design
Sztuczna Inteligencja
web design
Internet Rzeczy

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Informatyki PJATK Gdańsk jest doskonale przygotowany do pracy w różnych obszarach IT: od programisty do projektanta. Może pracować w działach związanych z utrzymaniem i pielęgnacją systemów (systemy baz danych, sieci komputerowe), jak i związanych z wytwarzaniem oprogramowania (aplikacje internetowe, B2B, bazy danych, systemy eksperckie i multimedialne).

 • Jest doskonale przygotowany do pracy na każdym z etapów procesu wytwarzania rozwiązań IT.
 • Wykazuje się umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją.
 • Może administrować średniej wielkości systemami informatycznymi.
 • Ma umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, analizy wymagań, projektowania i programowania aplikacji. 
 • Przygotowanie z zakresu podstaw informatyki i jej kontekstu społecznego umożliwia naszemu absolwentowi uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
informatyka pjatk gdańsk

PROGRAM STUDIÓW

Ramowy plan studiów określa przedmioty wykładane w toku studiów. Realizacja planu w konkretnym roku akademickim może się nieznacznie różnić od przedstawionego materiału (np. w związku z wyjazdem wykładowcy na staż naukowy).

Programy studiów Informatyka – PJATK Gdańsk

Profil praktyczny st. stacjonarne od rocznika 2018/2019 pobierz

Profil praktyczny st. niestacjonarne od rocznika 2018/2019 pobierz


Programy dla wcześniejszych roczników:

St. stacjonarne

St. niestacjonarne

 

Sylabusy zajęć – Informatyka

Sylabusy zajęć dostępne są po zalogowaniu się na swoje konto pocztowe w domenie PJATK.

Profil ogólnoakademicki:

Kliknij, aby pobrać sylabusy zajęć

Profil praktyczny od rocznika 2018/2019:

Kliknij, aby pobrać sylabusy zajęć

Specyfikacja studiów

Studia inżynierskie na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk przykładają szczególną uwagę do praktyki. Dlatego na naszych studiach mamy dużą liczbę zajęć  laboratoryjnych i ćwiczeń, w trakcie których nasi Studenci realizują zadania podobne do tych, z którymi spotkają się w pracy zawodowej. Podczas nauki studenci uzyskują kompleksową wiedzę i zdobywają niezbędne umiejętności w zakresie:

 • projektowania, konstrukcji i uruchamiania komputerów, mikrokomputerów oraz systemów wbudowanych (w tym systemów czasu rzeczywistego), a także rozwiązań opartych o platformę Android,
 • projektowania i uruchamiania sieci komputerowych (w tym przemysłowych sieci dużej skali, sieciowych baz danych i hurtowni danych),
 • projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji,
 • projektowania i konstrukcji systemów sterowania,
 • projektowania rozwiązań opartych o zaawansowane metody informatyczne (algorytmy genetyczne, logika rozmyta, sieci neuronowe),
 • budowania systemów i rozwiązań opartych o zaawansowaną grafikę i multimedia (zwłaszcza technologie 3D),
 • tworzenia profesjonalnych serwisów sieciowych, opartych o technologie HTML/PHP, Java.

ZASADY REKRUTACJI


Poniżej znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące zasad rekrutacji dla tego kierunku. Ogólne informacje dotyczące rekrutacji, opłat, przysługujących zniżek czy transferu z innych uczelni znajdują się w Strefie Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI DLA OBYWATELI Z ZAGRANICY

Szczegółowe zasady rekrutacji dla obywateli z zagranicy zamieszczone są w osobnym dokumencie:


Procedura wobec kandydatów (obywateli Ukrainy) nieposiadających kompletu wymaganych dokumentów aplikujących na studia w PJATK w roku ak. 2022/2023

W przypadku nie dysponowania oryginalnymi dokumentami (świadectwo dojrzałości) kandydat dostarcza na uczelnię kserokopię ww. dokumentu lub podaje niezbędne dane do logowania na stronie rządowej Ukrainy https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/ celem weryfikacji wystawienia powyższych dokumentów.
Dodatkowo kandydat podpisuje zobowiązanie na dostarczenie oryginałów do zakończenia I semestru studiów w PJATK. W przypadku braku możliwości doniesienia oryginałów w wymaganym terminie student informuje o tym uczelnię. Rektor lub Prorektor ds. studenckich podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu dostarczenia dokumentów/skreślenia listy studentów/anulowaniu konieczności dostarczenia oryginałów.
Jako oryginał PJATK będzie traktowała również kserokopię poświadczoną przez notariusza działającego zgodnie z prawem na terytorium Ukrainy lub przez pracownika uczelni/szkoły ukraińskiej, w której uczeń wcześniej się uczył.

Wydział Informatyki w Gdańsku oferuje studia w języku polskim, dlatego obywateli z zagranicy obowiązuje rozmowa wstępna sprawdzająca poziom opanowania języka polskiego osób, które nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Terminy rozmów (ONLINE) w 2022:

30.06. godz.10:00
29.07. godz. 10:00
1.09. godz. 10:00

Na rozmowy online obowiązuje rejestracja przez Portal rekrutacyjny.
Rozmowy będą odbywać się za pośrednictwem Google Meet. Te rozmowy nie są objęte opłatami.
Instrukcja dla kandydatów przystępujących do rozmowy online: POBIERZ/DOWNLOAD

ETAPY REKRUTACJI

 

Proces rekrutacyjny na Wydziale Informatyki, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, składa się z następujących etapów:

 • ETAP 1: Rejestracja on-line (na portalu e-Rekrutacja, czynny od 4 maja 2022).
 • ETAP 2: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.
 • ETAP 3: Kwalifikacja na studia i kontrakt.

 

ETAP 1: REJESTRACJA ON-LINE 

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym:

rekrutacja.pjwstk.edu.pl >>>


 • Koniecznie podaj poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.
 • Po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. 
Po zalogowaniu obowiązkowo:
 • wybierz kierunek, na który aplikujesz;
 • wypełnij formularze;
 • wgraj swoje zdjęcie. 

Wymagania dotyczące zdjęć w formacie cyfrowym wgrywanych na portal, które będą wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji:

 • Dopuszczalny format zdjęcia to JPG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg).
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.).
 • Zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.).
 • Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10 MB.

 

ETAP 2:  DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wymagane dokumenty: 

 1. Podanie o przyjęcie na studia:
   • wypełniony druk podania należy pobrać ze swojego profilu w portalu rekrutacyjnym;
   • podanie po podpisaniu należy wgrać na swoje konto w portalu rekrutacyjnym;
   • wypełniony druk można także otrzymać bezpośrednio w dziekanacie.

 2. Świadectwo maturalne:
  • skan świadectwa maturalnego (uwaga! nie świadectwa ukończenia szkoły średniej) należy wgrać na swoim koncie na portalu rekrutacyjnym;
  • następnie kandydat przedstawia w dziekanacie świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza) w dowolnym terminie do momentu podpisania Kontraktu bądź przy jego podpisywaniu;
  • w przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie przysięgłe ww. egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku gdy są wymagane).

 3. Szczegółowe zasady rekrutacji dla obywateli z zagranicy zamieszczone są w osobnym dokumencie:
  Wydział Informatyki w Gdańsku oferuje studia w języku polskim, dlatego obywateli z zagranicy obowiązuje rozmowa wstępna sprawdzająca poziom opanowania języka polskiego.

  Terminy rozmów (ONLINE) w 2022:

  - 30.06. godz.10:00
  - 29.07. godz. 10:00
  - 1.09. godz. 10:00

  Na rozmowy online obowiązuje rejestracja przez Portal rekrutacyjny.
  Rozmowy będą odbywać się za pośrednictwem Google Meet. Te rozmowy nie są objęte opłatami.
  Instrukcja dla kandydatów przystępujących do rozmowy online: POBIERZ/DOWNLOAD


 4. Świadectwo maturalne można dostarczyć:
  • bezpośrednio do dziekanatu;
  • wrzucając je w zaklejonej kopercie do urny na dokumenty stojącej w budynku, obok stanowiska ochrony (wejście od ul. Brzegi 55);
  • pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem.

 

ETAP 3: KWALIFIKACJA NA STUDIA, KONTRAKT I CZESNE

 • Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym. 

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić pierwszą ratę czesnego oraz podpisać kontrakt z uczelnią.

Wpłaty pierwszej raty czesnego dokonujesz na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu założonym na portalu rekrutacyjnym. Potwierdzenie wpłaty wgrywasz na swoje konto w portalu rekrutacyjnym. Terminy wpłacania rat czesnego podane są w załączniku do kontraktu, który podpisujesz z uczelnią. Pozostałych opłat związanych ze studiami również będziesz dokonywał/a na indywidualne konto po zatwierdzeniu Twojego profilu studenckiego w WebDziekanacie.

Po zweryfikowaniu Twojej wpłaty, następuje przesłanie Ci kontraktu na adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym

Kontrakt jest umową i obustronnym zobowiązaniem pomiędzy Studentem a Uczelnią:

Kontrakty 2022/23

 • Kontrakt dla studiów stacjonarnych pdf
 • Kontrakt dla studiów niestacjonarnych pdf

Wypełniony i podpisany Kontrakt należy odesłać w jednym pliku pdf na adres gdansk@pja.edu.pl

Kandydaci, którzy chcą złożyć kontrakt osobiście w dziale rekrutacji, wysłać pocztą lub kurierem, muszą dostarczyć/przesłać 2 wypełnione i odpowiednio podpisane egzemplarze.

Istnieje możliwość podpisania kontraktu trójstronnego Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj dziekanat z wyprzedzeniem.

Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanatem, wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

 • Bank Millennium S.A.
 • Stanisława Żaryna 2A
 • 02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:

 • numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:

 • PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
 • Kod SWIFT: BIGBPLPW


Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl.

ЕТАПИ РЕКРУТАЦІЇ

Процес набору на факультет комп’ютерних наук, як денний, так і заочний, складається з наступних етапів:

 • ЕТАП 1: Онлайн реєстрація (на порталі e-Rekrutacja, відкрита з 4 травня 2022 р.)
 • ЕТАП 2: Надання документів про прийом на навчання.
 • ЕТАП 3: Кваліфікація для навчання та контракт.

Набір для іноземних громадян

 

Детальні правила прийому на навчання для іноземних громадян, можна знайти в окремому документі:

Порядок для кандидатів (громадян України), які не мають повного комплекту необхідних документів, які вступають на навчання до PJATK на рік ак. 2022/2023

У разі відсутності оригіналів документів (атестат про повну загальну середню освіту), кандидат надає ксерокопію вищезазначеного документу або надає необхідні реєстраційні дані на сайті уряду України https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/ для перевірки видачі вищезазначених документів.

Крім того, кандидат підписує зобов’язання надати оригінали до кінця першого семестру навчання в PJAIT. У разі неможливості надання оригіналів у потрібний термін, студент повідомляє про це академії. Ректор або проректор зі студентської роботи приймає рішення про продовження терміну надання документів / виключення зі списку студентів / скасування необхідності доставки оригіналів.

PJATK також вважатиме оригіналом ксерокопію, засвідчену нотаріусом, що легально діє в Україні, або працівником українського університету/школи, де студент раніше навчався.

Факультет комп’ютерних наук у Гданську проводе навчання польською мовою, тому іноземні громадяни зобов’язані пройти первинну співбесіду, щоб перевірити рівень володіння польською мовою людьми, які не мають сертифіката про знання польської мови на рівні щонайменше B1.

Дати співбесіди (ОНЛАЙН) у 2022 році:

30.06. час 10:00

29.07. час 10:00

1.09. час 10:00

 

Онлайн-співбесіди необхідно зареєструвати на порталі рекрутації.

Співбесіди відбуватимуться через Google Meet. Плата за ці дзвінки не стягується.

Інструкція для кандидатів, які приєднуються до онлайн-співбесіди: ЗАВАНТАЖИТИ

 

ЕТАП 1: ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ

Створіть обліковий запис на порталі рекрутації:

rekrutacja.pjwstk.edu.pl >>>

 • Ви повинні ввести дійсну адресу електронної пошти, на яку буде надіслано посилання для активації.
 • Після активації облікового запису ви отримаєте доступ до свого профілю.

 

Після входу в систему необхідно:

 • вибрати напрямок навчання;
 • заповнити форми;
 • завантажте свою фотографію.

Вимоги до цифрових фотографій, завантажених на портал, які будуть використовуватися в ID-карті  з метою ідентифікації:

 • Допустимий формат фото – JPG (розширення .jpg або .jpeg).
 • Мінімальне розширення фотографії 240x300 (Ш x В).
 • Зображення з розширенням більше 700 x 900 (Ш x В) буде масштабовано до розширення 700 x 900 (Ш x В).
 • Максимальний розмір файлу зображення становить 10 МБ.

ЕТАП 2: НАДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ РЕКРУТАЦІЇ

Необхідні документи:

 1. Заява про зарахування на навчання:
 • заповнену анкету необхідно завантажити зі свого профілю на порталі рекрутації;
 • після підписання, заявку необхідно завантажити у ваш обліковий запис на порталі РЕКРУТАЦІЇ;

 

 1. Атестат (свідоцтво про повну загальну середню освіту):
 • скан свідоцтва про здобуття повної середньої освіти
 • далі кандидат подає до деканату атестат (свідотство) (оригінал, копію чи нотаріально засвідчену ксерокопію) у будь-який час до підписання договору або після його підписання;
 1. Детальні правила прийому на навчання іноземних громадян представлені в окремому документі:

 

Факультет комп’ютерних наук у Гданську пропонує навчання польською мовою, тому іноземні громадяни повинні пройти первинну співбесіду, щоб перевірити рівень володіння польською мовою.

 

Дати співбесіди (ОНЛАЙН) у 2022 році:

- 30.06. час 10:00

- 29.07. час  10:00

- 1.09. час  10:00

 

Онлайн-співбесіду необхідно зареєструвати на порталі рекрутації.

Співбесіди відбуватимуться через Google Meet. Плата за ці дзвінки не стягується.

Інструкція для кандидатів, які приєднуються до онлайн-співбесіди: ЗАВАНТАЖИТИ

 

4 Атестат про закінчення середньої школи може бути наданий:

 • безпосередньо в деканат;
 • кинувши їх у запечатаному конверті в урну для документів, що стоїть у будівлі, поруч із станцією охорони (вхід з вул. Brzegi 55);
 • поштою (рекомендовано) або кур'єром.

ЕТАП 3: КВАЛІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ, ДОГОВІР ТА ОПЛАТА

 • Рішення приймальної комісії щодо вступу на навчання ви отримаєте на вашу електронну адресу, вказану на порталі реєстрації.

Протягом двох тижнів з дати рішення Комісії необхідно сплатити перший внесок оплати за навчання та підписати договір з університетом.

Перший внесок плати за навчання ви сплачуєте на індивідуальний номер рахунку, який доступний у вашому профілі, створеному на порталі рекрутації. Ви завантажуєте  підтвердження оплати до свого облікового запису на порталі рекрутації.  Дати плати за навчання вказані в додатку до договору, який ви підписуєте з університетом. Решта платежів, пов’язаних із навчанням, також будуть перераховані на індивідуальний рахунок після підтвердження вашого студентського профілю в WebDziekanat.

Договір є угодою та взаємним зобов’язанням між Студентом та Університетом:

Після підтвердження платежу договір надсилається на адресу електронної пошти, вказану на порталі рекрутації.

Договори 2022/23

 • Договір на денну форму навчання pdf
 • Договір на заочну форму навчання pdf

 

Заповнений та підписаний Контракт необхідно відправити одним файлом pdf на адресу gdansk@pja.edu.pl Кандидати може надіслати поштою або кур’єром 2 заповнених та належним чином підписані екземпляри. Або кандидат може підписати контракт у  відділу рекрутації.

 

Договір можна підписати:

 • запитайте електронною поштою для відправки договору в електронній версії та відправте назад у двох підписаних вами примірниках на адресу деканату (PJATK ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk).

Є можливість укласти тристоронній договір: Університет-Спонсор-Студент. Заздалегідь повідомте деканат про свою готовність укласти цей вид договору.

Для кандидатів, які підписують контракт за тиждень до закінчення набору, PJATK не гарантує видачу документів (ID) та активацію облікового запису на сервері університету до початку занять.

У виняткових випадках, після консультації з деканатом, платежі можуть здійснюватись на загальний банківський рахунок університету:

Bank Millennium S.A.
Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Внутрішні перекази:

 • номер рахунку: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Перекази за кордон:

 • PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
 • Kod SWIFT: BIGBPLPW

У заголовку має бути зазначено ім’я та прізвище, розмова кваліфікаційна, напрямок навчання.

Наприклад: Jan Nowak, розмова кваліфікаційна, Wydział Informatyki


Після того, як вас приймуть / зарахують до PJATK, плата за навчання (наприклад, плата за навчання) буде сплачена на індивідуальний номер рахунку, який доступний у вашому профілі студента у віртуальному деканаті: dziekanat.pja.edu.pl

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, filia w Gdańsku

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Tel: (+48) 798 941 974, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

➤KONTAKTY

PJATK Gdańsk