Przejdź do treści

Program studiów

Program studiów według roczników:

Wydział Sztuki Nowych Mediów jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata. Profil kształcenia zapewnia naszym studentom możliwość połączenia artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych. Dzięki takiemu podejściu do nauki nasi absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Przywiązujemy dużą wagę do form komunikacji wizualnej, dlatego studenci poznają dogłębnie tajniki warsztatu malarstwa i rysunku, fotografii czy grafiki artystycznej i multimedialnej.

Mocno akcentujemy wykorzystanie nowych mediów i biegłego poruszania się w narzędziach cyfrowych. Dlatego prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych, multimediów (w tym: animacja komputerowa) oraz modelowania 3D.

Stawiamy na ćwiczenia praktyczne, które doskonalą zdolności obrazowania, modelowania i kompozycji, z użyciem warsztatu malarskiego, rysunkowego, graficznego, fotograficznego oraz komputerowego.


Zasady egzaminu dyplomowego na WSNM Gdańsk