Przejdź do treści

Zaprojektuj swoją przyszłość studiami na Wydziale
Sztuki Nowych Mediów w PJATK Gdańsk!


Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpocznie się 6 maja 2024 roku.


Studia pierwszego stopnia (licencjat) stacjonarne polskojęzyczne

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie „teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Temat zadania obowiązkowego na rok akademicki 2024/2025  to: człowiek, zegar, kwiat, ogień (płomienie) 


Ważne wydarzenia

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25

6 maja
30 września

Konferencja studencka Game-Dev

6 czerwca
7 czerwca

Dzień Otwarty PJATK Gdańsk – stacjonarnie

6 czerwca
25 czerwca

Dzień Japoński

8 czerwca

Warsztaty studenckie „Z Głową”

20 czerwca

Debata Oksfordzka w PJATK

22 czerwca
23 czerwca

Rozmowy kwalifikacyjne na Grafikę I i II stopień

22 czerwca
29 czerwca

Rozmowy kwalifikacyjne na Grafikę I stopień

6 lipca
13 lipca
20 lipca
27 lipca

Rozmowy kwalifikacyjne na Grafikę II stopień

6 lipca
13 lipca
20 lipca

Rozmowy kwalifikacyjne na Grafikę I stopień

3 sierpnia
10 sierpnia
17 sierpnia
24 sierpnia
31 sierpnia

Rozmowy kwalifikacyjne na Grafikę II stopień

3 sierpnia
17 sierpnia

Rozmowy kwalifikacyjne na Grafikę I stopień

7 września
14 września
21 września

Rozmowy kwalifikacyjne na Grafikę II stopień

7 września
14 września
21 września
28 września

Dzień Otwarty PJATK Gdańsk – stacjonarnie

7 września
17 września


1.Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe / zdjęcie do paszportu). Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.


2.Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym ( po wgraniu zdjęcia cyfrowego formatu dowodowego), lub otrzymać bezpośrednio w Dziale rekrutacji. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi nie będą mogli pobrać z portalu podania. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 2. świadectwo maturalne – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza. W przypadku, gdy kandydat zdawał inny egzamin niż polska matura, jest zobowiązany dostarczyć również tłumaczenie w/w egzaminu, apostille (lub legalizację) oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy są wymagane)*
 3. dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (150zł). Wpłata na indywidualny numer konta – widoczny na Twoim profilu rekrutacyjnym

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje znajomość języka.

*Nostryfikacji świadectw dokonuje się w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z procedury nostryfikacji zwolnione są osoby, które posiadają dyplomy wystawione przez kraje UE, OECD, EFTA oraz kraje, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.


3.Kwalifikacja na studia

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną

Opłaty za rozmowę kwalifikacyjną w wysokości 150 PLN należy dokonać na na swoje konto indywidualne podane w portalu rekrutacyjnym. Następnie wysyłasz potwierdzenie wpłaty wygenerowane na stronie swojego banku na adres:
gdansk@pja.edu.pl 
najpóźniej do dnia przed rozmową.

Przebieg rozmowy

Rozmowa ma na celu sprawdzenie szeroko rozumianej wiedzy artystycznej oraz w przypadku obywateli z zagranicy – kompetencji językowych (język polski w stopniu komunikatywnym).

O wyniku rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu kilku dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy online – wyłącznie dla kandydatów z zagranicy:

Rozmowy online przeznaczone są dla osób z zagranicy, które nie są w stanie przyjechać osobiście na żaden z terminów rozmów stacjonarnych. Przypominamy, że w czasie rozmów online obowiązują te same zasady, włącznie z przedstawieniem portfolio prac.

W przypadku rozmów online portfolio (wliczając w to pracę na zadany temat) należy przesłać najpóźniej do dnia przed daną rozmową na adres: grafika.gdansk@pja.edu.pl

Terminy rozmów kwalifikacyjnych online w roku 2024:

26 lipca (piątek) i 14 września (sobota) początek o godz. 17.00.

Portfolio powinno być przygotowane na czas rozmowy (udostępniane w Google Meet w trakcie rozmowy).

Instrukcja dla kandydatów przystępujących do rozmowy online:

Przypominamy, że Filia w Gdańsku rekrutuje na kierunki prowadzone w języku polskim, dlatego wszystkie rozmowy rekrutacyjne odbywają się w tym języku.

Na rozmowy online również obowiązuje rejestracja przez Portal rekrutacyjny.

Przedstawiasz Komisji teczkę prac (portfolio), w skład której wchodzą prace własne.
Premiowana będzie wszechstronność oraz pokazywanie własnych pasji i zainteresowań artystycznych.


PORTFOLIO kandydat przynosi ze sobą w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Teczka prac składa się z:

Portfolio nie musi zawierać wszystkich wymienionych rodzajów twórczości, ale im bardziej jest ono wszechstronne, tym lepiej. Zaleca się, aby przynajmniej 2–3 prace były wykonane ręcznie (bez użycia technik cyfrowych). Limit liczby prac nie jest wyznaczony (ani górny, ani dolny) – zachęcamy jednak do możliwie szerokiego pokazania swojej twórczości. Nie wymagamy też prezentacji próbek wszystkich powyżej wskazanych obszarów, choć oczywiście im szerszy jest prezentowanych wachlarz technik, tym lepiej.


Rozmowa kwalifikacyjna

Zadanie obowiązkowe

Jako kandydat na studenta Wydziału Sztuki Nowych Mediów na rozmowie kwalifikacyjnej przedstawiasz obowiązkową pracę na zadany temat.

Temat zadania obowiązkowego w roku 2024:

CZŁOWIEK, ZEGAR, KWIAT, OGIEŃ (płomienie)

Format pracy: 60cm x 60cm. Kompozycja powinna zawierać wszystkie wymienione elementy. Technika dowolna (również techniki cyfrowe).

Teczka prac (portfolio)

 1. Przedstawiasz Komisji teczkę prac (portfolio), w skład której wchodzą prace własne. Premiowana będzie wszechstronność oraz pokazywanie własnych pasji i zainteresowań artystycznych. Przykładowe portfolio może zawierać prace z:
  • malarstwa – w dowolnej technice,
  • rysunku – w dowolnej technice,
  • fotografii – klasycznej lub cyfrowej, możliwe także retusze cyfrowe,
  • grafiki komputerowej – w dowolnej technice (np. rendering, sceny 3D, strony internetowe, animacje itp.),
  • realizacje poligraficzne (np. druki reklamowe, wizytówki, elementy identyfikacji wizualnej itp.),
  • prace z innych dziedzin związanych z pojęciem „plastyka” będą dodatkowym atutem.
 2. Portfolio nie musi zawierać wszystkich wymienionych rodzajów twórczości, ale im bardziej jest ono wszechstronne, tym lepiej. Zaleca się, aby przynajmniej 2-3 prace były wykonane ręcznie (bez użycia technik cyfrowych).
 3. Limit liczby prac nie jest wyznaczony (ani górny, ani dolny) – zachęcamy jednak do możliwie szerokiego pokazania swojej twórczości. Nie wymagamy też prezentacji próbek wszystkich powyżej wskazanych obszarów, choć oczywiście im szerszy jest prezentowanych wachlarz technik, tym lepiej.

 
Jak przygotować się do rozmowy?

 1. Przygotuj się do krótkiej rozmowy na temat wykonanych zadań. Dlaczego praca wygląda tak, a nie inaczej? Co autor chciał wyrazić komponując przekaz w określony sposób? Jak zmieniłaby się wymowa przekazu, gdyby usunąć lub dodać jakiś fragment?
 2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz, a nawet powinieneś przedstawiać swoje zainteresowania artystyczne. Temat rozmowy może obejmować  zakres kultury, literatury, teatru i ogólnie pojętej sztuki. Premiowane będą: kreatywność, otwarte podejście do świata, swoboda wypowiedzi i pozytywne nastawienie.W kwestiach związanych z rozmowami kwalifikacyjnymi na kierunek Grafika prosimy o przesyłanie pytań bezpośrednio na adres: grafika.gdansk@pja.edu.pl
Pamiętaj, że już podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz od razu złożyć komplet dokumentów.

Aby lepiej przygotować się do rozmowy, zachęcamy do skorzystania kursu tworzenia portfolio oraz konsultacji dla kandydatów.

Pamiętaj, że w PJATK Gdańsk odbywają się bezpłatne konsultacje teczek na Grafikę.


4.Kontrakt

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Kontrakt jest wysyłany na maila po decyzji przyjęcia. Po podpisaniu należy wgrać jego skan  w swoim profilu kandydata. Kontrakt zostanie zaakceptowany po opłaceniu pierwszej raty czesnego i wgraniu dowodu wpłaty do profilu.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego.

Kandydaci z zagranicy, którzy będą potrzebowali zaświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie studiów w celu otrzymania/przedłużenia wizy, karty pobytu zobowiązani są do wpłaty czesnego minimum za semestr z góry.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt z aneksem Uczelnia-Sponsor-Student. W momencie podpisywania kontraktu, prosimy zgłosić taką potrzebę.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
numer rachunku: PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

SWIFT: BIGBPLPW

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.


Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!