Przejdź do treści

Pracownie dyplomowe

Absolwenci studiów II-go stopnia są w pełni przygotowani do podejmowania samodzielnych, indywidualnych, działań i zadań kreacyjnych oraz udziału w zespołach badawczych i projektowych. Wyróżnia ich świadomość artystyczna oraz umiejętność poszukiwania oryginalnych rozwiązań w szeroko rozumianych działaniach projektowych, także przy podejmowaniu wiodącej roli w realizacji zadań zespołowych. Są też zdolni do samodzielnej pracy zawodowo-artystycznej (samodzielna działalność gospodarcza). W oparciu o uzyskane narzędzia intelektualne i kreatywne, posiadając wysokie kwalifikacje specjalistyczne, umiejętnie planują własną karierę zawodową. Są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach doktorskich w Polsce i za granicą oraz kształcenia się i rozwoju przez całe życie, w zależności od dynamiki rynku pracy.

Pracownia Multimediów

Pracownia Multimediów na poziomie studiów magisterskich rozwija umiejętności produkcyjne studentów, obejmując teorię i praktykę produkcji filmowej, w tym planowanie, scenariusz, reżyserię i fotografię. Zajęcia koncentrują się na technikach montażu filmowego i postprodukcji, rozwijając zdolności analizy narracyjnej. Kurs promuje eksperymentowanie z nowatorskimi technikami i narzędziami w produkcji filmowej oraz integrację Motion Graphics z różnymi projektami multimedialnymi. Uczestnicy korzystają z konsultacji promotorskich podczas realizacji projektów dyplomowych.

Pracownia Komunikacji Wizualnej

Pracownia Komunikacji Wizualnej na II stopniu studiów skupia się na rozwijaniu umiejętności w projektowaniu znaku, typografii oraz identyfikacji wizualnej podmiotów. Studenci przechodzą przez ćwiczenia wspomagające procesy projektowe, a od drugiego semestru pracują nad kompleksowym projektem specjalizacyjnym. Praca zaczyna się od etapu koncepcyjnego, w którym studenci tworzą spójną strategię projektu, opartą na badaniach i analizie. W trzecim semestrze skupiają się na realizacji ostatecznej wersji projektu, przygotowując go do prezentacji finalnej.

Pracownia Grafiki Projektowej i Mediów Cyfrowych

Pracownia Grafiki Projektowej i Mediów Cyfrowych zapewnia dynamiczny program, który odnosi się do bieżących trendów i aspiracji w grafice projektowej i pokrewnych dziedzinach. Studenci mają możliwość realizacji dyplomów w niemal dowolnej formie i tematyce, od projektów artystycznych po praktyczne, z uwzględnieniem różnych technologii. Projekty są podsumowaniem doświadczeń i zainteresowań studentów, a ich wytyczne są indywidualnie ustalane dla każdej pracy. W trakcie pracy nad dyplomem skupia się na umiejętnościach planowania, budowania przekazu wizualnego oraz korzystaniu z najnowszych technologii, we współpracy z promotorem technicznym.

I Autorska Interdyscyplinarna Pracownia Projektów Artystycznych

I Autorska Interdyscyplinarna Pracownia Projektów Artystycznych koncentruje się na procesie badawczym i rozwijaniu wyobraźni studentów poprzez naukę myślenia oraz wyrażania się językiem formy. Obejmuje naukę swobodnego poruszania się między analizą a syntezą, a także motywuje do poszukiwań ideowych i formalnych. Pracownia kładzie nacisk na indywidualizację środków wyrazu artystycznego oraz umożliwia eksplorację różnych mediów i technologii. Studenci realizują zadania pod opieką prowadzącego, a proces edukacyjny opiera się na stałych konsultacjach i uwzględnia potencjał każdego z nich.

II Autorska Iinterdyscyplinarna Pracownia Projektów Artystycznych

II Autorska Iinterdyscyplinarna Pracownia Projektów Artystycznych to eksperymentalna przestrzeń, gdzie studenci mogą wyrażać swoje wizje poprzez różne formy sztuki, w tym obrazy, dźwięki i ruch. Pracownia zachęca do refleksji nad egzystencją człowieka, eksplorując różnorodne techniki i style artystyczne. Studenci odkrywają siebie i swoje zainteresowania, pracując nad trójmestralnym programem, który obejmuje zarówno badania, jak i realizację projektów dyplomowych. Pracownia pozwala na indywidualne podejście do tematów projektów oraz udział w multimedialnych projektach zespołowych.