Przejdź do treści

Zakresy specjalistyczne

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz poznają nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, Python, Scala, PHP), baz danych oraz projektowania. Stawiamy również na zdobywanie umiejętności pracy zespołowej w praktyce, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji.

Aplikacje Internetowe

Systemy i Sieci Komputerowe

Grafika Komputerowa

Sztuczna Inteligencja

Game Dev (Inżynieria Gier Komputerowych)

Osoba koordynująca: Aleksandr Polin

Symbol GD

Tematyka zakresu specjalistycznego

Kompleksowy program obejmujący podstawowe tematy, takie jak projektowanie gier, modelowanie 3D, animacja 3D, systemy AI gier, biegłość w silniku Unreal Engine i Unity, systemy kontroli wersji, zarządzanie projektami, opowiadanie historii, przetwarzanie końcowe i optymalizacja wydajności

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Dzięki tej wiedzy absolwenci mogą pełnić różne role, w tym projektantów gier, modelarzy 3D, animatorów, programistów AI i kierowników projektów, w uznanych firmach zajmujących się grami, niezależnych studiach tworzenia gier, a nawet niezależnych konsultantach. Praktyczna wiedza zdobyta podczas korzystania ze standardowych silników gier, takich jak Unreal Engine i Unity, nie tylko czyni je cennymi zasobami dla zespołów programistycznych, ale także zapewnia elastyczność niezbędną do pracy nad szeroką gamą projektów, od hitowych tytułów AAA po innowacyjne gry niezależne.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

Pixel PJATK
Shogun’s Gambit
Void Travel

Opis laboratorium

Tworzenie modeli 3D
Rigowanie i animacja modelu 3D
Wyzwania związane z projektowaniem poziomów
Projektowanie drzew zachowań AI
Pisanie historii
Tworzenie wielu prototypów gier w silnikach UE5 i Unity
Praca w rozproszonych zespołach na różnych stanowiskach
Wspólne tworzenie gry
Praktyczne wyzwanie optymalizacyjne

Internet Rzeczy

Cyberbezpieczeństwo