Przejdź do treści

Program nauczania podzielony jest na dwie części: 

Programy studiów Informatyka – PJATK Gdańsk

  • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów;
  • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybranym przez studenta zakresem specjalistycznym.

Studia inżynierskie na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk przykładają szczególną uwagę do praktyki. Dlatego na naszych studiach mamy dużą liczbę zajęć  laboratoryjnych i ćwiczeń, w trakcie których nasi Studenci realizują zadania podobne do tych, z którymi spotkają się w pracy zawodowej. Podczas nauki studenci uzyskują kompleksową wiedzę i zdobywają niezbędne umiejętności w zakresie:

  • projektowania, konstrukcji i uruchamiania komputerów, mikrokomputerów oraz systemów wbudowanych (w tym systemów czasu rzeczywistego), a także rozwiązań opartych o platformę Android,
  • projektowania i uruchamiania sieci komputerowych (w tym przemysłowych sieci dużej skali, sieciowych baz danych i hurtowni danych),
  • projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji,
  • projektowania i konstrukcji systemów sterowania,
  • projektowania rozwiązań opartych o zaawansowane metody informatyczne (algorytmy genetyczne, logika rozmyta, sieci neuronowe),
  • budowania systemów i rozwiązań opartych o zaawansowaną grafikę i multimedia (zwłaszcza technologie 3D),
  • tworzenia profesjonalnych serwisów sieciowych, opartych o technologie HTML/PHP, Java.

Zasady egzaminu dyplomowego na WI