Przejdź do treści

Zmiana uczelni?

Oferujemy studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach.

Studenci innych uczelni, którzy chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK w Gdańsku mogą rozpocząć naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

UWAGA: Należy pamiętać, że ukończenie na swojej uczelni określonej ilości semestrów, nie gwarantuje rozpoczęcia studiów od kolejnego semestru w PJATK Gdańsk.

W celu transferu ocen należy:

  • dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” oraz syllabusy przedmiotów zrealizowanych na poprzedniej uczelni (przykładowy syllabus);
  • osoby, które mają ukończone inne studia, zamiast „Arkusza przebiegu studiów” mogą dostarczyć Suplement do dyplomu;
  • dodatkowo kandydat zobowiązany jest do założenia konta na portalu rekrutacyjnym oraz dostarczenia reszty dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji na konkretny kierunek.

UWAGA:
Dokumenty do transferu należy składać są na etapie rekrutacji podczas składania innych dokumentów.


Zgodnie z zarządzeniem Rektora nie są transferowane przedmioty, które zostały zaliczone ponad pięć lat temu.

Transferowane są tylko „pełne zaliczenia przedmiotów” tzn. jeżeli student ma zaliczone tylko ćwiczenia, a nie ma zdanego egzaminu, który w PJATK Gdańsk obowiązuje, to musi jeszcze raz zaliczyć ćwiczenia w PJATK Gdańsk i zdać egzamin.

Termin na wykonanie transferu (po dostarczeniu pełnego kompletu dokumentów) wynosi maksymalnie do trzech tygodni.

Ostateczną decyzję dot. transferu podejmuje Dziekan.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do Dziekanatu i Rekrutacji (gdansk@pja.edu.pl).


Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Dziekanatem i Rekrutacją aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.