Przejdź do treści

Zapraszamy na spotkanie w Oliwskim Ratuszu Kultury wokół książki „Przepych i asceza. Przewodnik po tradycyjnej architekturze Japonii” dr Joanny Zakrzewskiej. Rozmowa będzie ilustrowana pokazem slajdów z Japonii.

Najnowsza, bogato ilustrowana publikacja Joanny Zakrzewskiej „Przepych i asceza. Przewodnik po tradycyjnej architekturze Japonii” jest pretekstem do rozmów o Japonii, do dzielenia się fascynacją tym krajem, do odbycia wędrówki do miejsc znanych i tych nieoczywistych, do rozmowy o kulturze i japońskiej duchowości w kontekście obiektów architektury wypełnionych bóstwami kami i buddami.

Data: 15.03.2024

Godzina: 18:00

Adres: Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

Wstęp wolny.

dr Joanna Zakrzewska – Japonistka (UMK w Toruniu), kaligraf i iluminator, Wykładowca PJATK Gdańsk , Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, członek Rady Wydziału. Doktorat uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Grafiki. Naukowo zajmuje się estetyką sztuki japońskiej, w szczególności kaligrafii i malarstwa tuszowego. Posiada VII dan kaligrafii japońskiej szkoły Seifū. Jest również absolwentką Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. Prowadzi warsztaty i pokazy kaligrafii łacińskiej i japońskiej oraz iluminacji. Aktywnie działa na polu akademickim (monografia „Sakuteiki –zapiski o zakładaniu ogrodów”, „Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej”, liczne publikacje naukowe, wykłady konferencje) jak i artystycznym (wystawy indywidualne i zbiorowe oraz warsztaty).


Zobacz inne aktualności