Przejdź do treści

Z ogromnym smutkiem żegnamy mgr. inż. Jana Jedlińskiego, wieloletniego Wicekanclerza, Dyrektora Administracyjnego i Członka Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, związanego z Uczelnią od 2001 roku.


Mgr inż. Jan Jedliński był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W roku 1971 r. obronił dyplom magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki, specjalność: aparaty elektryczne. W 1973 r. uzyskał uprawnienia budowlane w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa powszechnego. W 1978 r. ukończył studia podyplomowe z Ekonomiki Organizacji Produkcji i Ergonomii na Wydziale Mechaniczno- Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Od zakończenia studiów działał aktywnie w Stowarzyszeniu Absolwentów Wydziału Elektrycznego SAWE i Stowarzyszeniu Elektryków Polskich SEP.

Swoje życie zawodowe rozpoczął w firmie Elektromontaż produkującej i montującej instalacje elektryczne w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Tam, w latach 1971-1985, przeszedł drogę od inżyniera rozruchu do kierownika grupy robót. W latach 1985-1991 był kierownikiem kontraktów Elektromontażu-Export w Niemczech, gdzie nadzorował pracę kilkuset projektantów i monterów. Po powrocie z Niemiec w latach 1991-1994 był głównym Specjalistą ds. Eksportu w Elektromontażu- Warszawa, gdzie kierował budowami realizowanymi we współpracy z austriacką firmą ELIN. W latach 1994-2001 był dyrektorem polskiego oddziału niemieckiej firmy OBO Bettermann produkującej instalacje elektryczne.

W 2001 r. objął funkcję Dyrektora Administracyjnego, a w roku 2008 Wicekanclerza Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Nadzorował prace wielu jednostek administracyjnych Uczelni oraz prace inwestycyjne, czego ukoronowaniem było powstanie nowego budynku dydaktycznego PJATK w 2020 roku. Ostatnim Jego sukcesem było otwarcie nowej siedziby PJATK w Filii w Gdańsku. Obie te inwestycje, jak i wiele innych, bez Jego wiedzy i zaangażowania nie doszłyby do skutku. Był nieocenionym organizatorem całego życia Uczelni.

W 2014 roku otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania z okazji jubileuszu 20-lecia PJATK za wkład i zaangażowanie w rozwój Uczelni. W 2019 roku otrzymał od Rektora wyróżnienie z okazji 25-lecia PJATK za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Uczelni. W 2023 roku został uhonorowany Medalem 100-lecia Wydziału Elektrycznego dla zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektrycznego SAWE.

Dyrektor, bo tak wszyscy Go tytułowali, dla wielu był nauczycielem, mentorem, doradcą. Był niezachwianym filarem i nigdy nie zawodził. Cieszył się ogromnym szacunkiem całej społeczności akademickiej Uczelni. Zapamiętamy Go jako człowieka szczerego, konkretnego i niezwykle lojalnego. Uważnego na innych i szanowanego przez wszystkich.

Będzie nam Pana bardzo brakowało…


Zobacz inne aktualności