Przejdź do treści

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych po raz kolejny znalazła się w czołówce najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce według najnowszego rankingu Perspektywy 2020.

Ranking przygotowywany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” uwzględnia 20 wskaźników zgrupowanych w kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie studiów. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną w rankingu. W zestawieniu wszystkich krajowych uczelni niepublicznych zajęliśmy 4. miejsce, co stawia Wydział Zamiejscowy w Gdańsku w pozycji lidera. To wyróżnienie mobilizuje nas do utrzymywania tej pozycji przez ciągłe doskonalenie i oferowanie kształcenia na najwyższym poziomie.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych została założona w 1994 r. (wtedy jeszcze pod nazwą Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana do rejestru szkół wyższych i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki. W 2007 roku utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku, kształcący studentów na kierunku Informatyka. W 2010 roku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki, którego Dziekanem do dzisiaj jest dr hab. Marek A. Bednarczyk, prof. PJATK. W tym samym roku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów, gdzie Dziekanem jest dr Mariusz Sładczyk.


Zobacz inne aktualności