Przejdź do treści

Biblioteka PJATK

Biblioteka jest otwarta dla wszystkich studentów, pracowników PJATK, jak również dla osób z zewnątrz – czytelnicy spoza uczelni mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu w czytelni.

Udostępniamy książki, czasopisma, podręczniki potrzebne do pracy i nauki. Czytelnicy mają możliwość sprawdzania online swojego stanu konta bibliotecznego (np.: wypożyczenia, zamówienia, rezerwacje). Biblioteka objęta jest siecią WiFi, posiada stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz stanowisko multimedialne umożliwiające pracę również osobom niedowidzącym.


Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi egzaminu i prac dyplomowych, które znajdują się w zakładce obrony.

Uprzejmie informujemy, że okładka powinna mieć oprawę twardą w kolorze stonowanym np. granatowym, czarnym, bordowym czy zielonym.

Dyplomant decyduje o druku jednostronnym lub dwustronnym.

Składanie pracy dyplomowej w bibliotece możliwe jest w godzinach jej otwarcia.


Dostęp do obronionych prac dyplomowych

Drodzy Czytelnicy, przypominamy zasady dostępu do prac dyplomowych:

1. Wykaz prac dyplomowych znajduje się w katalogu bibliotecznym: https://system-biblioteka.pja.edu.pl/Opac5/
2. Jednorazowo można zamówić 5 tytułów prac dyplomowych.
3. Zamówienia należy składać mailowo, wysyłając wiadomość pod adres: systembiblioteczny@pja.edu.pl, w treści maila należy podać: tytuł pracy, autora, sygnaturę.
4. Czas oczekiwania na prace dyplomowe waha się od 24h do 48h, o dostępności pracy dyplomowej poinformujemy droga mailową.

Przypominamy – NIE MA MOŻLIWOŚCI wypożyczenia pracy dyplomowej czy jej kopiowania. Z treści pracy dyplomowej można skorzystać TYLKO na miejscu – w czytelni bibliotecznej


Godziny otwarcia

Poniedziałek: 12:00 – 16:00
Wtorek: 12:00 – 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 12:00 – 16:00
Piątek: 12:00 – 16:00
Sobota: 12:00 – 16:00

Niedziela :nieczynne

Kontakt

Wydział Informatyki PJATK Gdański
Targ Drzewny 9/11, 880-894 Gdańsk

Budynek A parter
pokój A1

tel. 512 163 681 (w godzinach pracy Biblioteki)

mgr inż. Wanda Szejko – bibliotkarka
e-mail: wanda.szejko@pja.edu.pl lub biblioteka-gdansk@pja.edu.pl


Dla nowych czytelników

Jak założyć konto czytelnika?

Nowi studenci zapisywani są do Biblioteki PJATK automatycznie. W celu aktywacji karty bibliotecznej należy przyjść do biblioteki z ważną legitymacją studencką lub wysłać wiadomość email (z konta uczelnianego) z prośbą o aktywację.

Pracownicy zobowiązani są dostarczyć podpisany przez Dział Kadr formularz. Pobierz

Jak wypożyczyć książkę?

Wszystkie zbiory biblioteczne (w tym książki, czasopisma, prace dyplomowe) znajdują się w katalogu bibliotecznym Patron. Katalog biblioteczny można przeglądać nie będąc zalogowanym – chęć wypożyczenia lub zarezerwowania książek można zgłosić drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w bibliotece.

Instrukcja obsługi katalogu bibliotecznego.
Wykaz czasopism elektronicznych znajduje się w zakładce czasopisma.

1. Zapoznaj się z regulaminem.

2. Wyszukaj potrzebną książkę w katalogu. Zrób to samodzielnie lub poproś bibliotekarza (w bibliotece, telefonicznie, lub mailowo).

3. Wybierz potrzebne książki z katalogu, zapisz numery sygnatur książek i podejdź z nimi do dyżurującego bibliotekarza lub wyślij mailowo zamówienie na adres systembiblioteczny@pja.edu.pl.

4. Przy wypożyczaniu książek należy okazać ważną legitymację studencką lub dokument poświadczający status studenta (do pobrania w dziekanacie). Pracownicy okazują dowód osobisty.

Studenci mogą wypożyczyć jednocześnie 5 egzemplarzy na okres 6 tygodni.

Pracownicy mogą wypożyczyć jednocześnie 10 egzemplarzy na okres 6 tygodni.

Każdy czytelnik ma możliwość trzykrotnego przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Po wykorzystaniu trzech prolongat należy udać się do biblioteki z wypożyczonymi książkami, jeżeli nie dokonano rezerwacji na książki, bibliotekarz ponownie może je wypożyczyć.

Kara biblioteczna
Korzystanie z biblioteki przez studentów jest bezpłatne. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, czytelnikowi naliczana jest opłata w wysokości 0,50 zł / jeden wolumin, za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania.
W celu opłaty kary bibliotecznej skontaktuj się z biblioteką.

Czytelnia

Do dyspozycji czytelników jest 27 miejsc w tym 6 stanowisk komputerowych z podstawowym oprogramowaniem, jedno stanowisko multimedialne ze skanerem, czytnikiem, stacją CD/DVD, słuchawkami, mikrofonem dla osób słabo i niedowidzących.

Do Czytelni nie można wnosić jedzenia, napojów i wierzchniej odzieży.

Czytelnia objęta jest siecią Wi-Fi.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 • Biblioteka PJATK umożliwia korzystanie dla celów naukowych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych.
 • Prawo korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają wszyscy zapisani do biblioteki czytelnicy.
 • Warunkiem sprowadzenia materiałów bibliotecznych z innej biblioteki krajowej jest uprzednie stwierdzenie, że nie są one dostępne w żadnej bibliotece w Warszawie, zaś z biblioteki zagranicznej – brak ich dostępności w zasobach bibliotek polskich.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK lub mailowo. W przypadku wiadomości mailowej należy podać:
  – dla książek (wydawnictw zwartych): numer ISBN książki, imię i nazwisko autora, tytuł książki, rok wydania;
  – dla czasopism i artykułów (wydawnictw ciągłych): numer ISSN, podanie tytułu czasopisma, rok wydania, numerację tomu, numer stron (w przypadku artykułu) na których znajduje się artykuł, imię i nazwisko autora, tytułu artykułu.
 • Wypełniony rewers należy złożyć w bibliotece PJATK.
 • Można posiadać nie więcej niż 3 rewersy/zamówienia jednocześnie.
 • Zamówione materiały udostępniane są w czytelni biblioteki PJATK – do korzystania na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich.
 • Czas oczekiwania na zamówione materiały ustalany jest indywidualnie, po złożeniu rewersu w bibliotece PJATK.

Katalog online

Zawartość księgozbioru Biblioteki PJATK można przeszukiwać w systemie bibliotecznym Patron na stronie:

http://system-biblioteka.pja.edu.pl

System umożliwia Czytelnikom przeglądanie katalogu, na który składają się pozycje dla wszystkich wydziałów Uczelni w formie drukowanej i elektronicznej, czasopisma, prace dyplomowe i multimedia. Użytkownicy mają dostęp do opisów bibliograficznych tytułów a także do nowości i zestawień tematycznych.

System daje również możliwość korzystania z indywidualnego konta bibliotecznego, dzięki któremu Studenci i Pracownicy mogą sprawdzić stan swojego konta, dokonać zamówień lub rezerwacji tytułów, tworzyć własne zestawienia literatury, przeglądać historię swoich wypożyczeń.

Pozostałe zasoby elektroniczne Biblioteki PJATK można znaleźć na stronie Zasoby elektroniczne.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia księgozbioru i składania propozycji zakupu książek / czasopism za pomocą formularza.


Zasoby elektroniczne

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki posiadamy dostęp do poniższych zasobów elektronicznych

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej. Zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera w sumie prawie 2000 tytułów z czego 364 w języku polskim.

Dostęp do bazy po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN (dostęp zdalny) lub stacjonarnie z sieci uczelnianej.

CEJSH –jest ogólnodostępną bazą danych, publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

CEEOL – to baza zawierająca pełne teksty czasopism i książek z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w różnych językach (w tym w języku polskim) na terenie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.


Czasopisma Full Collection 2016, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015.
Lista dostępnych książek | Lista dostępnych czasopism
Zasoby są dostępne przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN 

Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015.
Lista dostępnych książek | Lista dostępnych czasopism
Zasoby są dostępne przez VPN PJATK.

7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne
publikacje oraz 7 baz bibliograficznych. 
Zasoby dostępne przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.
Lista i opis baz


Czasopisma, w tym 2187 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami do 1997 r. oraz głebokie archiwa dla ok. 1000 czasopism, oraz ok. 137.000 książek wydanych w latach: 1888-19891990-19992000-20042005-20092010-20142015-2019 (z wyjątkiem 2016)

Lista dostępnych książek | Archiwum serii książkowych | Lista dostępnych czasopism
Zasoby są dostępne przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN

Tygodnik ilustrowany, w którym publikowane są najnowsze, szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkie materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie. 
Roczniki od 1997 dostępne są przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych ekonomicznych.
Roczniki od 2010 dostępne są przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Baza jest dostępna przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.
Dodatkowo dostęp do narzędzia analitycznego SciVal. Wymagane założenie konta osobistego.

Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Baza jest dostępna przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN
Dodatkowo dostęp do narzędzia analitycznego InCites. Wymagane założenie konta osobistego.

Portal komunikacji naukowej prezentujący m.in. archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie).


Biblioteki cyfrowe

Europeana umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych. Tworzy wielojęzyczną przestrzeń, w której użytkownicy mogą korzystać z bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego: badać, odkrywać, aktywnie dzielić się wiedzą i czerpać inspirację.

DART-Europe E-theses to portal którego właścicielem jest UCL Library Services we współpracy z LIBER, to baza metadanych, które ma na celu zapewnienie dostęp do otwartych prac dyplomowych z Europy. Zawiera ponad 300 000 pełnotekstowych prac badawczych z 424 uniwersytetów w 23 krajach.

Wolne Lektury to projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska. Reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską z egzemplarzy pochodzących ze zbiorów BN, BŚ i BE.

Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje, konserwuje oraz udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.

to niekomercyjny projekt, w którym udostępniane są wersje audio książek należących do domeny publicznej. Wszystkie nagrania są przygotowane przez wolontariuszy. Serwis zawiera kilkadziesiąt tys. publikacji w 71 językach. Audiobooki przygotowane są w formacie MP3 i można je pobrać na dowolne urządzenie.


Pozostałe zasoby elektroniczne

Wypożyczalnia książek elektronicznych czołowych wydawców profesjonalnych, naukowych i akademickich, m.in. Cambridge Univeristy Press, Kluwer, Oxford Univeristy Press, Springer, Taylor & Francis czy World Scientific.
Przeczytaj jak skorzystać

https://bss.pja.edu.pl/vpn-dysk-p-i-z-w-domu/Amerykański miesięcznik prezentujący rozwój teorii i praktyki zarządzania. Magazyn uznawany za jeden
z najbardziej opiniotwórczych na świecie w zakresie wiedzy o rozwoju przedsiębiorstw, ekonomii czy praktyk zarządzania lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN

Czasopismo dostępne w bazie Ebscohost przez IP PJATK

DOAJ

Portal utworzony przez Lund University Libraries. Zawiera informację o ponad 8000 pełnotekstowych, naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich – biologia, chemia, fizyka, matematyka, technika, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka, historia, socjologia, nauki polityczne, psychologia, filozofia, religia, edukacja, zarządzanie i in. Lista będzie stale wzbogacana o nowe tytuły.

BAZEKON

BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

RePEc

RePEc to projekt zmierzający do rozpowszechniania badań w ekonomii i naukach pokrewnych. Jego sercem jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i komponentów oprogramowania; dane pochodzą z ponad 160 archiwów i repozytoriów.

FILMPOLSKI

Doskonałe źródło danych o polskich filmach, aktorach, reżyserach, nagrodach i wszystkich innych twórcach filmu. Baza składa się z 5 części: film powojenny, film przedwojenny, etiudy szkolne, dokumenty, polonica. Przeszukiwanie według nazwiska, tytułu filmu lub roku produkcji.

BAZtech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 22 biblioteki akademickie. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 633 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism i zeszytów naukowych wydawanych przez 22 biblioteki akademickie i ośrodków inte, materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.

InTech

Intech to wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych jest 6 tytułów czasopism oraz ponad 2300 książek z nauk ścisłych.

DBLP Computer Science Bibliography

DBLP Computer Science Bibliography to międzynarodowa baza danych z zakresu informatyki i nauk pokrewnych. Indeksuje ok. 1600 czasopism, ponad 20 tys. materiałów konferencyjnych, 15 tys. książek oraz blisko 7 tys. prac doktorskich. Baza zawiera blisko 2,3 mln rekordów, z czego ponad połowa to rekordy z ostatnich 10 lat.

Serwis ticTOCs Journal Tables of Contents

Bezpłatny serwis naukowych czasopism elektronicznych ticTOCs Journal Tables of Contents. Serwis obejmuje obecnie spisy treści około 15,5 tys. tytułów czasopism otwartych i 11,8 tys., czasopism hybrydowych. Prawie 300000 artykułów posiada linki do pełnego tekstu. Tytuły licencyjne Uniwersytetu Śląskiego są dostępne w sieci komputerowej naszej uczelni (m.in. Elsevier, Springer). Serwis można przeszukiwać według tytułów, wydawców i tematycznie.


Repozytoria materiałów dydaktycznych

Zbiór materiałów edukacyjnych złożony z modułów i kolekcji tj. grup modułów ułożonych w kursy, książki.

Inicjatywa Massachusetts Institute of Technology mająca na celu publikowanie online wszystkich materiałów edukacyjnych z kursów na poziomie licencjackim i magisterskim.

Repozytorium materiałów dydaktycznych recenzowanych (portal związany z O’Reilly).

Zbiór prezentacji naukowych.

Zbiór wykładów w postaci video z różnych uniwersytetów.

Materiały do kursów brytyjskiego Open University.

Zbiór interaktywnych symulacji.

Otwarte zasoby elektroniczne.

Wyszukiwarka materiałów edukacyjnych.


Czasopisma

Tytuły czasopism prenumerowanych


Czasopisma w wersji elektronicznej

W celu uzyskania loginu i hasła prosimy o kontakt z biblioteką: systembiblioteczny@pjwstk.edu.pl

Otrzymane hasło do czasopisma ma ważność 24h, po upływie tego czasu należy zwrócić się ponownie z prośbą o wygenerowanie nowego hasła.

Dostęp do czasopism spoza sieci uczelnianej wymaga konfiguracji VPN: https://bss.pja.edu.pl/vpn-dysk-p-i-z-w-domu/


Dostęp do czasopism (FTP)

Poniższe tytuły czasopism dostępne po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN – dysk „dane(P)” -> FTP(Public)-> BIBLIOTEKA-> Czasopisma w formacie_pdf


Czasopisma w formie tradycyjnej – papierowej

Dostępne w czytelni biblioteki.


Czasopisma i serwisy udostępnione w modelu Open Access

Zachęcamy do lektury czasopism udostępnionych w modelu Open Access.

ACADEMIA
Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Niezbędnik młodego naukowca

Napisanie i przygotowanie pracy naukowej

W pierwszym etapie pracy nad tekstem pracy naukowej, należy zebrać i uporządkować literaturę, na którą będziemy się powoływać podczas pisania pracy. Poniżej polecamy źródła artykułów naukowych oraz narzędzia, które pomogą sporządzić spis literatury wykorzystanej w pracy, tj. bibliografię:

https://scholar.google.pl/
https://doaj.org/
https://arxiv.org/
http://cds.cern.ch/
http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/
https://depot.ceon.pl/

Wikipedia nie jest źródłem naukowym.

MENEDŻERY BIBLIOGRAFII

Kiedy już zbierzemy potrzebne materiały i rozpoczniemy pisanie pracy, warto wyposażyć się w program, który będzie pomocny w zarządzaniu źródłami tj. w przygotowaniu przypisów oraz bibliografii załącznikowej wg. wybranego formatu, np.:

APA

Liu, X., Nielek, R., Adamska, P., Wierzbicki, A., & Aberer, K. (2015). Towards a highly effective and robust Web credibility evaluation system. Decision Support Systems, 79, 99–108. http://doi.org/10.1016/J.DSS.2015.07.010

IEEE

[1] X. Liu, R. Nielek, P. Adamska, A. Wierzbicki, and K. Aberer, “Towards a highly effective and robust Web credibility evaluation system,” Decis. Support Syst., vol. 79, pp. 99–108, Nov. 2015.

MLA

Liu, Xin et al. “Towards a Highly Effective and Robust Web Credibility Evaluation System.” Decision Support Systems 79 (2015): 99–108. Web. 23 Jan. 2018.

Polecamy programy:

https://mendeley.com/reference-management/reference-manager
http://endnote.com/product-details
https://www.zotero.org/

Instalacja oraz funkcje Mendeleya opisane są tu: https://repin.pjwstk.edu.pl/files/Mendeley.pdf

Formatowanie publikacji

Każde czasopismo naukowe czy konferencja posiada własne, ścisłe zasady formatowania tekstu i są one dostępne na stronach www poszczególnych wydawców.

Afiliowanie pracy

Afiliacja to wskazanie jednostki naukowej, jako miejsca realizacji badań naukowych, których wyniki są opisywane w publikacji.
Poprawna afiliacja zawiera w pierwszej kolejności nazwę instytucji, następnie nazwę wydziału.
W przypadku Uczelni PJATK powinna brzmieć następująco:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział…
Polish-Japanese Academy of Information Technology, Department of …

Publikowanie i rozpowszechnianie

Kolejny krok to wysłanie gotowego tekstu pracy naukowej, do uprzednio wybranego czasopisma lub na konferencję. Wybór odpowiedniego czasopisma bądź konferencji jest bardzo istotny, ponieważ wpływa to na ocenę dorobku naukowego autora oraz jednostki naukowej, z którą jest związany.
Lista punktowanych czasopism, wydawnictw naukowych oraz konferencji jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


ResearcherID – cytowanie i indeks Hirscha

ResearcherID jest narzędziem, dzięki któremu w łatwy sposób można monitorować liczbę cytowań swoich prac oraz indeks Hirscha. Wszystko to możliwe jest po założeniu i sprofilowaniu konta w ResearcherID.
Ponadto ResearcherID jest zintegrowany z bazą Web of Science (oba produkty należą do firmy Clarivate Analytics), która jest bazą referencyjną dla sprawozdań ministerialnych.

Indeks Hirscha

To miernik wykazujący znaczenie wszystkich publikacji autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek naukowy. Oblicznay jest na podstawie liczby cytowań prac autora.
Współautorstwo z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby cytowań i indeks Hirscha.

Impact Factor

Wskaźnik Journal Impact Factor (JIF) określa cytowalność czasopism. JIF obliczany jest dla czasopism, które są indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR). W skład bazy JCR wchodzą czasopisma indeksowane w dwóch bazach kolekcji Web of Science Core Collection – Science Citation Index Expanded oraz Social Sciences Citation Index. Obliczanie wskaźnika następuje poprzez określenie średniej liczby cytowań otrzymanych w danym roku za publikacje z poprzednich dwóch lat, podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 2-letni okres.

SCOPUS

Baza Scopus indeksuje publikuje naukowe oraz prezentuje statystykę i analizę dorobku naukowego autora, instytucji.

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni?

Skontaktuj się z Działem Promocji, a my pomożemy Ci znaleźć coś dla siebie!