ZdolniZPomorza.pl
Image

Aktualne nabory


E-learning

Miło nam poinformować, że w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. zostaną uruchomione kursy e-learningowe z zakresu informatyki - w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Kursy dedykowane będą uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.  Więcej informacji >>>

 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2021/2022

27.11.2021 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy

Temat: Mikrokontrolery

W ramach zajęć, uczniowie zostaną zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp   układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś programować kodem napisanym w języku C.

Zapisy: 2.11-22.11.2021

 

11.12.2021 r. - Informatyka poziom podstawowy

Temat: Warsztaty podstaw elektroniki i robotyki z Arduino

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z elektroniką i programowaniem w Scratchu i języku C. W ramach spotkania zbudujemy działające układy elektroniczne z wykorzystaniem ledów, rezystorów, silników krokowych czy serwomechanizmów.

Zapisy: 22.11-7.12.2021

 

08.01.2022 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy

Temat: Arduino i Ruch

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę, jak zamienić sygnał elektryczny na ruch. Poznają podstawy elektroniki, programowania w C, by zrealizować praktyczne projekty z wykorzystaniem silniczków, serwomechanizmów i Arduino.

Zapisy: 13.12.2021-4.01.2022

O projekcie

Projekt Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ma na celu pomoc w zdobywaniu ponadprogramowej wiedzy i kompetencji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

W ramach projektu PJATK będzie realizowało następujące formy wsparcia uczniów uzdolnionych:

 • Spotkania akademickie
 • Warsztaty tematyczne
 • Opieka mentorska
 • Kurs e-Learningowy

Partnerem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Strona Partnera Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - www.zdolnizpomorza.pl.

Do pobrania

Wszyscy uczestnicy biorący udział w spotkaniach akademickich w ramach projektu Zdolni z Pomorza na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zobowiązani są do przyniesienia na spotkanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów. Na dokumentach powinien znajdować się podpis pełnoletniego uczestnika projektu lub w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica / opiekuna prawnego.

 1. Dokumenty dla uczestnika projektu - POBIERZ

 2. Wyjaśnienie dotyczące klasyfikacji DEGURBA (dotyczy pkt. 22 w formularzu zakres danych osobowych) - POBIERZ
 • Regulamin rekrutacji – Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - POBIERZ
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - POBIERZ

Galeria projektu

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

Spotkania akademickie

 

Harmonogram spotkań w roku akademickim 2021/2022

 

27.11.2021 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy

Temat: Mikrokontrolery

W ramach zajęć, uczniowie zostaną zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś programować kodem napisanym w języku C.

Zapisy: 2.11-22.11.2021

 

11.12.2021 r. - Informatyka poziom podstawowy

Temat: Warsztaty podstaw elektroniki i robotyki z Arduino

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z elektroniką i programowaniem w Scratchu i języku C. W ramach spotkania zbudujemy działające układy elektroniczne z wykorzystaniem ledów, rezystorów, silników krokowych czy serwomechanizmów.

Zapisy: 22.11-7.12.2021

 

08.01.2022 r. - Informatyka poziom ponadpodstawowy

Temat: Arduino i Ruch

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę, jak zamienić sygnał elektryczny na ruch. Poznają podstawy elektroniki, programowania w C, by zrealizować praktyczne projekty z wykorzystaniem silniczków, serwomechanizmów i Arduino.

Zapisy: 13.12.2021-4.01.2022

 

 

Archiwum spotkań

 

Spotkanie akademickie 22 lutego 2020

Kompetencje Społeczne

Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Temat: Opowieści fotograficzne

Tworzenie historii bez użycia tekstu, jedynie za pomocą obrazu fotograficznego. Kursanci mieli za zadanie stworzenie krótkiej opowieści / narracji za pomocą fotografii. Uczestnicy warsztatów robili zdjęcia za pomocą narzędzi ogólnodostępnych jak aparat fotograficzny czy smartfon. Następnie używali programów graficznych Adobe Photoshop do wyedytowania zdjęć w formie elektronicznej i wydrukowania w formie papierowej.

 

Spotkanie akademickie 23 listopada 2019

Kompetencje Społeczne

Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Temat: Znak TAK

Podczas spotkania przybliżono obszar projektowania graficznego jakim jest znak graficzny. Czym jest znak i jaką rolę spełnia? Jakie cechy musi spełniać dobrze zaprojektowane logo? Jak wiele wyrazić można poprzez całkowitą syntezę środków? Na to i wiele innych pytań odpowiadaliśmy  podczas prezentacji odwołującej się m.in. do polskiej tradycji znaku oraz w części warsztatowej, szukając własnych rozwiązań. Efektem praktycznej pracy były indywidualne znaki graficzne, wypracowane przez uczestników spotkania.

 

Spotkanie akademickie 26 października 2019

Informatyka

Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Temat: Wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów

 

W ramach zajęć, szkoleni zostali zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora.W trakcie zajęć zostały wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś oprogramować kodem napisanym w języku C

 

 

Spotkanie akademickie 8 czerwca 2019
Kompetencje Społeczne
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  Plakatujemy

 

Spotkanie przybliżyło uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznali przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podjął próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem był autorski plakat.Spotkanie akademickie 16 marca 2019
Informatyka
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  Wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów

 

W ramach zajęć, szkoleni zostali zapoznani z podstawami elektroniki, tak aby móc samodzielnie zbudować prototyp układu elektronicznego z wykorzystaniem mikroprocesora.W trakcie zajęć zostały wykorzystane rozwiązania Arduino (https://www.arduino.cc/), płytki stykowe i różne komponenty elektroniczne. Wszystko po to, by kursanci mogli samodzielnie złożyć własny prototyp, całość zaś oprogramować kodem napisanym w języku C.Spotkanie akademickie 15 grudnia 2018
Informatyka
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  User Experience w praktyce: jak partycypacyjnie zaprojektować aplikację
mobilną razem z użytkownikiem? 

 

Zapoznanie się z metodami szybkiego projektowania aplikacji (rapid prototyping) ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja człowiek-komputer dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Zastanowienie się jakie czynniki wpływają na to, że postrzegamy dany produkt z obszaru nowych technologii jako użyteczny, funkcjonalny i atrakcyjny. Przetestowanie metody wykorzystujące wiedzę i doświadczenie potencjalnych użytkowników projektowanych przez nas rozwiązań.Spotkanie akademickie 15 grudnia 2018
Kompetencje Społeczne
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa
Temat:  Plakatujemy

 

Spotkanie przybliżyło uczestnikom zagadnienie plakatu i wyrażanie treści za pośrednictwem tego medium. Podczas prezentacji poznali przykłady istotnych realizacji z historii m.in. tzw. Polskiej Szkoły Plakatu czy Szkoły Szwajcarskiej (Swiss Style). Podczas części warsztatowej każdy z uczestników, przy użyciu ograniczonych środków wyrazu podjął próby zmierzenia się z projektowymi wyzwaniami, czego efektem był autorski plakat.

 

E-learning

Dla uczestników zostały przygotowane kursy e-learningowe z następującej tematyki:

 

1) Algorytmy i struktury danych

2) Podstawy matematyki wyższej

3) Programowanie Rzeczywistości Wirtualnej (VR) w środowisku Unity

4) Programowanie w języku C#

5) Programowanie w języku Java

6) Wprowadzenie do systemów kontroli wersji na przykładzie GIT

7) Unity I

8) Unity II

9) Adobe Photoshop

10) Adobe Premiere

11) Adobe Ilustrator

12) Wprowadzenie do modelowania 3D z użyciem Blendera

13) Wprowadzenie do druku 3D

14) Wstęp do Sztucznej Inteligencji

15) Programowanie skryptowe

16) Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

17) LaTeX

18) Aplikacje baz danych

Zapisy oraz warunki uczestnictwa:

Aby wziąć udział w kursach należy przesłać mailowo zgłoszenie na adres: zdolni@pja.edu.pl, a następnie dostarczyć (osobiście lub listownie) komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Uwaga: Uczestnik uzyska dostęp do kursów po spełnieniu powyższych dwóch kryteriów - mailowym zgłoszeniu oraz dostarczeniu na Uczelnię dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej.

Terminy zapisów:

Zapisy mailowe na kursy będą przyjmowane do 30 listopada 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej należy składać osobiście w PJATK 80-045 Gdańsk, ul. Brzegi 55 lub przesyłać drogą pocztową do dnia  30 listopada 2021 r.  Po wpłynięciu dokumentów otrzymają Państwo wiadomość z dostępem do kursu.

O możliwości uczestnictwa w kursach decyduje data wpłynięcia kompletnego zgłoszenia.

Regulamin, warunki uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo poniżej:

 

Warsztaty tematyczne

Mamy przyjemność poinformować, że w projekcie „Zdolni z Pomorza-PJATK” planujemy uruchomienie warsztatów tematycznych. 

Jest to nowa forma wsparcia, skierowana do grup uczniowskich, które chciałyby przekuć własne zainteresowania naukowe z dziedziny informatyki w swój autorski projekt naukowy. Zespoły projektowe powinny liczyć od 3 do 6 osób. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie objęci opieką przez Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego. Do konkursu można zgłaszać tylko oryginalne projekty badawcze, tj. takie, które nie były wcześniej realizowane na potrzeby innego konkursu. Zwycięskie zespoły zostaną wyłonione przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego Informatyki PJATK w Gdańsku. 

Wnioski aplikacyjne (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wysłać w wersji elektronicznej (format pdf.) na adres: mkobylinska@pjwstk.edu.pl, do dnia 30 września 2019 r.

Propozycje projektów uczniowskich muszą zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. temat projektu, opis projektu i jego planowane efekty (np. publikacja naukowa, algorytm, prototyp urządzenia itp.),
 2. skład osobowy zespołu i opis jego doświadczeń (udział w olimpiadach wiedzy, kółkach naukowych, zrealizowane projekty naukowe itp.),
 3. wstępny harmonogram realizacji projektu (musi obejmować okres do 30.11.2019 r.),
 4. wstępny budżet projektu wraz z informacjami o wymaganych zakupach materiałów i wyposażenia, jak również wskazanie zakresu oczekiwanego wsparcia ze strony PJATK (kwota do 4 000,00 zł – o zasadności kosztów decyduje Komisja i opiekunowie zespołów projektowych).

Najciekawsze projekty, które zostaną skierowane do realizacji otrzymają opiekuna spośród pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów PJATK. W trakcie fazy realizacyjnej projektów uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach i warsztatach (3 zjazdy weekendowe w PJATK w Gdańsku). Część z zajęć będzie związana z tematyką uczniowskich projektów naukowych.

Planujemy także zorganizowanie zajęć dodatkowych z doradcą zawodowym i specjalistą od praw własności intelektualnej. To właśnie w trakcie tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przekonania się, że sukces projektu naukowego w jednakowym stopniu zależy od poprawnej pracy i komunikacji w grupie, umiejętnego rozwiązywania konfliktów, jak też od samego świetnego pomysłu. Zajęcia z doradcą ds. praw własności intelektualnej umożliwią uczestnikom zapoznanie się z perspektywami objęcia ochroną prawną rezultatów projektów, czy też pomogą zorientować się w perspektywach komercjalizacji efektów prac badawczo-naukowych. Po zakończeniu fazy realizacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania przed rówieśnikami swoich wyników na najbliższym spotkaniu akademickim w PJATK. 

Warsztaty tematyczne mają za zadanie umożliwić uczniom udział w całym cyklu życia projektu naukowego, od etapu aplikowania o grant badawczy (tak jak do instytucji publicznej, czy prywatnego sponsora), przez fazę realizacyjną i prezentacyjną, aż do etapu komercjalizacji wyników badań naukowych.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pczapiewski@pjwstk.edu.pl lub pod numerem telefonu 512 163 585. Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Kontakt

W sprawach zapisów:

 • Monika Kobylińska
 • E-mail: mkobylinska@pja.edu.pl
 • Telefon: 512 163 585
 • godz. 9:00-15:00
Image
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

PJATK Gdańsk