Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów do składania wniosków o stypendium socjalne i zapomogi.

Wnioski można składać przez system https://stypendia.pjwstk.edu.pl/proposals.

Co to jest stypendium socjalne? Jest to pomoc dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (studentów polskich i zagranicznych, którzy mają kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub spełniają jeden z pozostałych warunków).

Co to jest zapomoga? Jest to jednorazowe świadczenie dla studentów potrzebujących dofinansowania w przejściowo trudnej sytuacji (choroba, utrata pracy, narodziny dziecka itp.).

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie https://pja.edu.pl/dla-studenta/stypendia/.


Zobacz inne aktualności