Przejdź do treści

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych po raz kolejny najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023!

Ranking przygotowywany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już od ponad 20 lat jest głównym, niezależnym źródłem informacji o uczelniach w Polsce. Uwzględnia kilkanaście wskaźników zgrupowanych w kilka kryteriów oceny. Głównymi są „Siła naukowa”, „Absolwenci na rynku pracy” oraz „Warunki kształcenia”.  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną w rankingu.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych została założona w 1994 r. (wtedy jeszcze pod nazwą Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana do rejestru szkół wyższych i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki. W 2007 roku utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku, kształcący studentów na kierunku Informatyka. W 2010 roku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki, którego Dziekanem do dzisiaj jest dr hab. Marek A. Bednarczyk, prof. PJATK. W tym samym roku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów, gdzie Dziekanem jest dr Mariusz Sładczyk.


Zobacz inne aktualności