Przejdź do treści

Po raz kolejny absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zajęli czołowe miejsca w rankingu przygotowanym przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

System ELA od lat dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Najnowsze dane pokazują, że absolwenci studiów I stopnia na kierunku Informatyka w Gdańsku są na pierwszym miejscu pod względem wysokości zarobków w województwie pomorskim i zajmują wysoką pozycję w skali całego kraju. Mediana wynagrodzeń wynosi ponad 7 tys. złotych miesięcznie. Co więcej, średni czas jaki nasi absolwenci potrzebują do znalezienia pracy na etacie to około tygodnia, a wskaźnik bezrobocia wynosi 0%. Również nasi absolwenci kierunku Grafika zdobyli pierwsze miejsce w województwie w zakresie kierunku oraz są na podium w obszarze wszystkich sztuk plastycznych. Choć ze względu na specyfikę zawodu (w tej grupie przeważają freelancerzy) czas poszukiwania pracy etatowej jest dłuższy, niż u absolwentów Informatyki, to jest o ponad jedną trzecią krótszy niż wynosi średnia w dziedzinie sztuk plastycznych.


Zobacz inne aktualności