Kadra dydaktyczna WSNM Gdańsk

JAKUB BABCZYŃSKI


 • Stopnie naukowe: mgr inż.
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Rysownik i scenarzysta komiksowy. Twórca ilustracji do komiksów „Olimpia z Gdańska”, „Miasto z Widokiem”, „Ballada o Eulalii”. Autor serii komiksowej „Strażnik Szyszek”, w ramach której powstał „Pasażer” do scenariusza Tomasza Kontnego oraz Byli z „Nami od zawsze” do scenariusza Piotra Szulca. Storyboardzista i Ilustrator serii animacji dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Współtwórca projektu miejskiego: Komiks w Mieście, Miasto w Komiksie: Komiksowy Przewodnik po Dolnym Mieście. Zdobywca drugiego miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2015 roku za pracę „Charlie Cudak”, do scenariusza Piotra Szulca. Na PJATK Gdańsk zajmuje się komiksem. 
 • Link: -

TOMASZ BOGUSŁAWSKI

 • Stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab.
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Członek Rady Wydziału
 • Bio: Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Studia w latach 1977-82 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
  Od 1983 roku pracownik naukowo-dydaktyczny tej Uczelni, obecnie profesor na Wydziale Grafiki. Od 2018 roku profesor na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w gdańskiej filii tejże uczelni.
  Twórczość w zakresie różnych form projektowania graficznego: plakatu, komunikacji wizualnej, grafiki edytorskiej, edycji filatelistycznych oraz małych form graficznych.
  Kilkakrotny laureat Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach (1983, 2009 – Złoty Medal, 1985, 2011 – Srebrny Medal, 1995, 2005 – wyróżnienie i nagroda fundowana, 2015 – wyróżnienie) oraz dwukrotnie Grand Prix (2003, 2007).
  Nagrody międzynarodowe: X Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów 2005 - III nagroda, Taiwan International Poster Design Award 2007 – final selection, XII Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów 2009 – I nagroda, 3th International Biennial of Poster, Bolivia BICeBe 2009 - I nagroda w kategorii plakatów kulturalnych, 6th International Triennial of Stage Poster, Sofia 2010 – Grand Prix, The 5th China International Poster Biennial, Hangzhou 2011 – Special Jury Award, 6. Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Oświęcim 2016 – I nagroda. III Miedzynarodowe Biennale Plakatu Lublin 2017 – Złoty Medal 15 BICM – 15. Biennial Internacional del Cartel en Mexico 2018 – III nagroda i Brązowy Medal w kategorii plakatu kulturalnego.
  Członek międzynarodowego jury XXI Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (2008), 7. Międzynarodowego Triennale Plakatu Scenicznego w Sofii (2013) oraz 20. Międzynarodowego Triennale Plakatu w Lahti (2017).
 • Link: -

ANTONINA BUSZEWICZ-HRYNIEWICZ

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Komisarz ds. Wystaw Zewnętrznych, Członek Rady Wydziału
 • Bio: Absolwentką ASP w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem z zakresu Grafiki Warsztatowej oraz Ilustracji. Poza pracą na uczelniach spełnia się jako niezależna, niekomercyjna artystka. W swojej twórczości łączy techniki malarskie i graficzne. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jako twórca przekracza granice absurdu, kiczu i dobrego smaku. Na PJATK Gdańsk prowadzi pracownię Ilustracji oraz dla przyszłych kandydatów na studia kursy z zakresu malarstwa i rysunku. Współprowadząca plener artystyczny dla studentów PJATK Gdańsk. 

  Współpracuje z ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi pracownię Projektowania Ilustracyjnego dla studentów niestacjonarnych.

  Od swoich studentów wymaga otwartości umysłu, przekraczania własnych granic, poczucia humoru i sumiennej pracy. 

  Obecnie jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej na PJATK w Warszawie.

 • Link: -

BEATA CEDRZYŃSKA

 • Stopnie naukowe: dr hab., prof. PJATK
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Członek Rady Wydziału i Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
 • Bio: Urodzona w Gdańsku. Dyplom na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 roku., promotor prof. Teresa Miszkin. W latach 2002-2012 zatrudniona na ASP w Gdańsku. Tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne uzyskała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pełniła funkcję prodziekana Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora PJATK.

  Autorka i uczestniczka około stu dwudziestu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace prezentowały między innymi: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria Kaas w Innsbrucku, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Sandhofer w Innsbrucku i Salzburgu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galeria Brotzinger Art w Pforzheim, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Galeria Refektarz w Kartuzach, Miejska Galeria Sztuki w Mosinie, Galeria Test w Warszawie, Galeria ZPAP w Łodzi, Galeria ZPAP w Szczecinie, BWA w Kielcach, BWA w Pile, MBWA w Lesznie, BWA w Olkuszu, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, BWA w Bielsko-Białej, BWA w Bydgoszczy, BWA w Rzeszowie, BWA w Wałbrzychu, BWA w Tarnowie oraz BWA w Szczecinie.

  Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi: Grand Prix - Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nagrody kwartalnika “Format” 10. Ogólno-polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych “Promocje 99“, wyróżnienia honorowego I Między-arodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ,,Zdarzenia” 2000, Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni - Grand Prix VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2011, wyróżnienia honorowego IV Międzynarodowego Biennale Obrazu ,,Quadro - Art” Łódź 2014, Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Gdańska 2014, Grant Rektora PJATK 2015 i 2016, wyróżnienia honorowego Jury 25 Festiwalu Malarstwa Współczesnego Szczecin 2016.

  Prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Sandhofer w Salzburgu, kolekcji BWA w Olkuszu, w zbiorach prywatnych w Niemczech i USA. Autorka licznych publikacji, między innymi: „Obrazy / Images”, „Zderzenia / Clashes”, „Outsider”,Osobność / Apartness”,  „Ciało i sacrum. Retrospektywa./ Body and sacrum. Retrospective” (Biblioteka Narodowa). Teksty krytyczne (recenzje) autorstwa: prof. Marii Targońskiej, prof. Macieja Świeszewskiego, prof. Jacka Strzeleckiego, prof. ASP dr hab. Grzegorza Radeckiego, dr Andrzeja Saja, dr Doroty Grubby–Thiede, dr Krzysztofa Jureckiego, Jolanty Ciesielskiej, Jarosława Denisiuka, Jerzego Kamrowskiego, Małgorzaty Dorny (Wendrychowskiej).
 • Link: -

AGATA CHRUSZCZ

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Gdańskim - specjalność nauczycielska, a także studiów podyplomowych z Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Psychologii Przywództwa oraz Zarządzania Oświatą; Technik Organizacji Reklamy. Przez wiele lat związana ze środowiskiem NGO jako trenerka, animatorka i koordynatorka wolontariatu, zmiany społecznej oraz edukacji międzykulturowej. Laureatka Konkursu Aktywni w Mieście w kategorii Koordynator Roku (2010). Ciekawa ludzi i świata. W PJATK od 2015 roku prowadzi zajęcia z Filozofii, a właściwie filozofowania. Zadaje pytania, zachęca do samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi oraz własnych definicji. Obecnie pracuje jako wicedyrektor Przedszkola. Z zainteresowaniem śledzi rozwój pedagogiki opartej na relacjach i zaufaniu, neurodydaktyki, a także alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Badania naukowe skupia wokół podejścia Reggio Emilia. Amatorka natury - działkowania i górskich wędrówek.
 • Link: -

MARIUSZ HOFFMAN

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Pełnomocnik ds. praktyk studenckich
 • Bio: Artysta grafik. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Dyplom z grafiki obronił w pracowni profesora Jerzego Krechowicza, studia malarskie w pracowni profesora Kiejstuta Bereźnickiego. Od 1991 r. bierze czynny udział w zbiorowych i indywidualnych wystawach Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1993 roku indywidualna wystawa prac graficznych w EMPIK Gdańsk. W 1995 r. indywidualna wystawa grafiki tradycyjnej i cyfrowej w Sopockim BWA „William Szekspir – cyfrowe grafiki i tradycyjny plakat”. Współpracuje z gdańskimi ośrodkami kultury, i wydawnictwami. Wykonuje projekty plakatów, okładek do książek, ilustracji, grafikę artystyczna i użytkową. Projektuje i publikuje plakaty teatralne dla teatrów i filharmonii z całej Polski. Zajmuje się również malarstwem sztalugowym. W swoim dorobku posiada wiele projektów znaków graficznych, okładek do płyt, projektów reklam oraz opakowań.
  Prowadzi własne studio graficzne, wykonujące plakaty i grafiki reklamowe. Od 2013 r. zajmuje się nauczaniem młodzieży, jako wykładowca grafiki i projektowania komputerowego DTP oraz Warsztaty Komputerowe dla studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych a także przez kilka lat w ASP w Gdańsku.
 • Link: -

MAGDALENA KORBUSZEWSKA

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych ze specjalizacją Animacja Kultury oraz Krytyka Artystyczna na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W swojej twórczości eksploruje wątki pamięci i relacji człowieka z przyrodą. Bliskie jej są działania lokalne i społeczne. Zaufało jej wiele Trójmiejskich placówek kulturalnych, nawiązując współpracę edukacyjno-artystyczną.

  W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych prowadzi następujące zajęcia:

  • Podstawy Języka Wizualnego i Kompozycji
  • Rysunek i Malarstwo
  • Narracja Obrazem w kontekście kulturowym i technologicznym 

  Miłośniczka wikliny i naturalnych plecionek.  Członkini stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy. Laureatka I nagrody w 14. Międzynarodowym Plenerze Form z wikliny i Land Artu, Żywioły, Łódź 2021; Laureatka III nagrody w 13. Międzynarodowym Plenerze Form z wikliny i Land Artu, Tożsamość, Łódź 2019. Stypendystka Miasta Gdańska w 2018 roku. 

  Uczestniczka wystaw zbiorowych:  Grzybobranie, Otwock 2021; Carpe Diem, Szreniawa 2019; Akademie Splecione Wikliną, Nowy Tomyśl 2019; Nieskończone przeploty, Ukraina, Winniki 2019; Reakcje, Ukraina, Gliniany 2019; Mistrz i uczeń, Warszawa 2017; Kolaż asamblaż, Olkusz 2016; Wyrwane z kontekstu, Gdańsk 2016; Ex Oriente Lux, Gdańsk 2016; Sztuka Zmian, Sopot 2016.

 • Link: -

KORA TEA KOWALSKA

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Antropolożka kultury, archeolożka, wykładowca, autorka projektów kulturowych i artystycznych, historyczka sztuki i kolekcjonerka. Autorka artykułów naukowych, projektów artystycznych, scenarzystka komiksów. Analizuje relacje rzeczy i ludzi, łącząc doświadczenie praktyczne archeologii z teoriami nowej humanistyki. Prowadziła autorskie zajęcia o kolekcjach, śmieciach i sztuce w Muzeach, na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obecnie jest wykładowcą na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku Grafiki.

  Pracuje nad rozprawą doktorską na temat zjawiska śmieci w kulturze, a także kończy przygotowywanie multisensorycznej publikacji, która jest połączeniem niszowego projektu artystycznego z pracą badawczą nad kulturą materialną.

  W wolnym czasie prowadzi internetowy projekt „od rzeczy sklad”, gdzie pokazuje i opisuje mikrohistorie rzeczy z własnej kolekcji.

JULIA KUREK

 • Stopnie naukowe: dr hab.
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Członek Rady Wydziału
 • Bio: Artystka wizualna, performerka, autorka prac wideo i instalacji. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na ASP w Gdańsku w 2018 roku, doktora w 2015 roku na ASP we Wrocławiu. Absolwentka ASP w Krakowie – studia doktoranckie, oraz ASP w Gdańsku – studia magisterskie. Studiowała również w Istambule Marmara Universitesi 2008-2009. Obecnie wykładowca dwóch uczelni: Akademii Sztuki w Szczecinie oraz  Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

  Intensywnie działa w przestrzeniach wystawienniczych. Brała udział w wielu wystawach, festiwalach i przeglądach sztuki m.in  w Anglii, na Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Włoszech i Polsce.

  Ważniejsze wydarzenia:

  Wystawa indywidualna "Synthesis" Centro Cultural Casa Talavera, Mexico City, Meksyk, wystawa "Moscow Art Communites" Muzeum Moskwy, Moskwa, Rosja, XIX Międzynarodowy Festiwal Wideo "VIDEOMEDEJA" Muzeum Sztuki Współczesnej, Nowy Sad, Serbia, Projekt „Performance Voyage 4” KnockDown Center, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, Międzynarodowe Biennale Młodej Sztuki, MMOMA, Moskwa, Rosja, WRO Media Art Biennale, Wrocław, Mediation Biennale, Poznań, Nakanajo Biennale, Nakanajo Japonia

  Działa również jako kurator, zasiada w jury konkursów, pisze i publikuje teksty, realizuje szereg warsztatów w Polsce i zagranicą.

WERONIKA LIPNIEWSKA

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Studiowała na ASP w Gdańsku w latach 2008–2016. W latach 2008–2011 studiował na Wydziale Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych uzyskując tytuł licencjata (dyplom pod okiem prof. Andrzeja Dyakowskiego). W latach 2011–2014 studiowała na wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, tytuł licencjata obroniła pod okiem dr Adama Kamińskiego w Pracowni Komunikacji Wizualnej. W latach 2014–2016 odbyła studia magisterskie na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku na kierunku Grafika Projektowa. Dyplom magistra obroniła z wyróżnieniem i oceną celującą w 2016 roku pod okiem promotora dr hab. Adama Kamińskiego oraz prof.. Jadwigi Okrassy.

  Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem i realizacjami wielkoformatowymi. Wykorzystując opanowany warsztat graficzny koncentruje się na ilustracji. Projektuje ilustracje dla dorosłych, dzieci, plakaty, wydawnictwa eksperymentalne, identydikacje wizualne a nawet autorskie formy tatuażu. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Od 2014 współtworzy nieformalną grupę edukacyjną Vidok, realizując warsztaty dla dzieci i młodzieży.

  Od 2017 roku jest pracownikiem dydaktycznym w pracowni Liternictwa i Typografii na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

 • Link: -

MARTA MARSZAŁEK

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Absolwentka wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2012 roku. W PJATK od 2013 roku prowadzi zajęcia z Grafiki Narracyjnej oraz od 2019 zajęcia z Narracji Obrazem. Pasjonuje się ilustracją, jej historią i twórcami. Kolekcjonuje ilustrowane książki i albumy. Tworzy i wystawia malarskie ilustracje. Otrzymała nagrodę im. Andrzeja Tomiałojcia w konkursie Satyrykon 2012.

KONRAD ROCHE

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Projektant graficzny od zawsze związany z Gdańskiem. Założył i prowadzi studio graficzne ROCHE, gdzie zajmuje się projektowaniem brandingów oraz webdesignem. Jest bardzo krytyczny w stosunku do projektowania i stara się, aby wszystko spełniało nie tylko wysokie standardy wizualne, ale również funkcjonalne. Obronił licencjat na PJATK oraz magistra na ASP, oba z wyróżnieniami. Dyplomy dotyczą zagadnień filozoficznych, którymi kieruje się na co dzień - dekadentyzm, pesymizm oraz doomeryzm. Jego projekt okładki dla zespołu Spoiwo zdobył nagrodę główną w kategorii projekt studencki na Polish Graphic Design Awards 2020 oraz nominację w kategorii świeża krew w Projekt Roku 2020/2021. Brał udział w wystawach Artem All organizowanych przez ASP w Plenum.

FILIP SENDAL

 • Stopnie naukowe: dr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Gdańszczanin. W 2006 roku uzyskał dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki, kierunek Grafika. 

  W pracy zawodowej związany z prestiżowymi krajowymi i międzynarodowymi firmami. Współpraca z firmami z branży modowej rozbudziła w nim pasję i potrzebę rozwoju w kierunku designu i projektowania odzieży. Uzupełnieniem tych działań artystyczne autorskie sesje fotograficzne. W działaniach tych wykorzystuje graficzną, cyfrową obróbkę obrazu, eksperymentującą i poszerzoną o współistnienie z innymi dyscyplinami artystycznymi (np. body painting).

  Autor projektów licznych okładek publikacji naukowych uczelni, w tym Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wiele z nich otrzymywało prestiżowe nagrody instytucji publicznych.

 • Link: -

MARIUSZ SŁADCZYK

 • Stopnie naukowe: dr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, Członek Senatu PJATK, Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na wydziale Sztuki Nowych Mediów
 • Bio: Grafik projektant, rysownik. Studia ukończył w 1984 (PWSSP Gdańsk), w latach 1990-2000, asystent i adiunkt ASP Gdańsk. W latach  2000-2012, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. Od 2013 roku Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Gdańsku. Od 1995 r. członek ZPAP (1997 - 1998 wiceprezes Okręgu Gdańsk, 1999 – 2000 członek Zarządu Głównego, 2015 - 2019 członek Zarządu Okręgu).

  Wybrane wystawy:

  2019 - wystawa grupowa XIII edycji W drodze, Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Wejherowska

  2016 - Krechy i kreski, rysunek, grafika cyfrowa, Galeria ZPAP, Gdańsk

  2011 - 100 lat ZPAP, wystawa grupowa, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

  2009 - Inspiracje, rysunek, Centrum Wystawienniczo - Regionalne Dolnej Wisły, Tczew

  2009 - Sakli sergi, Hangar wystawa grupowa, Kum Sanat Merkezi, Ankara, Turcja

  2006 - sergi/exhibition 0004, wystawa grupowa, State Academy of Fine Arts, Tbilisi / Museum of Art, Batumi / Gruzja

  2006 - Together, wystawa malarstwa i rysunku, NYDAI,  Europa Club, New York / USA

  2004 - wystawa grupowa Bilkent’ten 13 sanatci  Bilkent University, Ankara / Turcja

  2004 - malarstwo i rysunek, Galeria ZPAP, Gdańsk

  2004 - sergi/exhibition 0003, wystawa grupowa, Bilkent University, Ankara / Turcja

  2003 - wystawa grupowa z okazji 5 rocznicy galerii „Nowa Oficyna”,  Gdańsk

  2003 - 12 Izmir International Fair, wystawa grupowa, Izmir, / Turcja

  2003 - wystawa indywidualna - rysunek, „Nowa Oficyna”, Gdańsk

  2002 - grupowa wystawa dydaktyków gdańskiej ASP „Nowa Oficyna”, Gdańsk 

  W 2010 roku odznaczony medalem BENE MERITO przez Ministra Spraw Zagranicznych

  za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

 • Link: -

JAN SZCZYPKA

 • Stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab.
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Członek Rady Wydziału
 • Bio: Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom w 1987 roku. Nagrodzony I nagrodą na ogólnopolskim pokazie dyplomów w warszawskiej Zachęcie. Twórczość z zakresu rzeźby i medalierstwa.
  Swoje prace realizuje głównie w metalu, wciąż poszerzając swoją wiedzę na temat odlewnictwa i traktując technologię jako dalszy ciąg procesu twórczego. Pracuje w brązie, cynku, aluminium, żeliwie, poszukując własnych rozwiązań formalnych, a także możliwości ekspresyjnych, fakturalnych i kolorystycznych metalu. Sympozja rzeźbiarskie, którym towarzyszą wysokie temperatury związane z odlewnictwem, przeplata sympozjami rzeźby w śniegu, w których uzyskuje prestiżowe krajowe i zagraniczne nagrody.
  Organizator V Międzynarodowych Konferencji poświęconych problematyce odlewnictwa artystycznego i XIX edycji Międzynarodowych Warsztatów Odlewniczych w latach 2001–2019, w których uczestniczyło ponad 500 studentów i pedagogów z Polski, USA, Anglii, Finlandii, Włoch, Grecji, Francji, Portugalii, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw, konkursów i sympozjów krajowych i zagranicznych, laureat wielu nagród. Autor pomnika Jana Heweliusza w Gdańsku. Profesor na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku oraz na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
 • Link: -

ANDRZEJ ŚRAMKIEWICZ

 • Stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab.
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na wydziale Sztuki Nowych Mediów, Członek Rady Wydziału
 • Bio: -
 • Link: -

WŁADYSŁAW TYRKIN

 • Stopnie naukowe: mgr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Absolwent wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni Witrażu i Malarstwa Ściennego prof. Jacka Zdybla. Studiował na wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w Gdańsku.

  Laureat stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w 2015 roku i zdobywca Grand Prix w konkursie malarskim im. Franciszki Eibisch ex aequo w 2019 roku.
  Współtwórca mozaiki w ramach projektu „Gdańskie Fasady OdNowa” w Gdańsku oraz następujących murali : przy teatrze Witkacego w Zakopanem, „Port Wrzeszcz”, „Cykl” w ramach współpracy firmy Ecol-Unicon z ASP w Gdańsku w 2019. Brał udział w realizacji fresku pt. „Niebo Polskie” pod kierownictwem prof. Jacka Zdybla.

  Uczestnik następujących wystaw : V Międzynarodowego Konkursu Rysunku, Wrocław 2013; VI Międzynarodowego Biennale Pasteli, Nowy Sącz 2013; Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Szkół Artystycznych, Katowice 2014; Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Szkół Artystycznych, Katowice 2016; „Ilustracja”, Stacja Kultury w Rumii 2015; Absolwentów ASP „Wpis ukończony”, Gdańsk 2019.
 • Link: -

JAKUB WILCZYŃSKI

 • Stopnie naukowe: mgr inż.
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio: Absolwent wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, specjalność Grafika Projektowa i Grafiki na PJATK w Gdańsku, gdzie obronił się z wyróżnieniem. Inż. Architektury. W PJATK od 2021 roku prowadzi zajęcia z Liternictwa, Fotografii oraz Animacji. Obecnie pracuje jako UX i UI designer i  współprowadzi studio projektowe. Z zamiłowania muzyk i akwarysta.

MICHAŁ WÓJCIK

 • Stopnie naukowe: dr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na wydziale Sztuki Nowych Mediów, Członek Rady Wydziału, 
 • Bio: Gdańszczanin. Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki w ASP w Gdańsku. Uzyskał dyplom magistra sztuki w pracowni prof. Wiesława Dembskiego - Grafika Artystyczna. Aneks u prof. Macieja Świeszewskiego - Malarstwo. Od roku 2003 do 2012 był asystentem w Pracowni Grafiki Artystycznej - technik metalowych w gdańskiej ASP. W 2012 roku uzyskał stopień Doktora Sztuki w dziedzinie Sztuk Plastycznych w ASP w Łodzi. Od roku 2018 pracuje w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku na stanowisku adiunkta i prowadzi Pracownię Grafiki Artystycznej.

  Wybrane wystawy, publikacje i nagrody:
  1998 - Trzecia nagroda w konkursie „Gdańska Grafika Roku 97” – GTPS, Gdańsk
  2000 - Stypendium im. Tadeusza Kulisziewicza, wystawa w Warszawie
  2002 - Wystawa indywidualna w Muzeum Narodowym w Pałacu Opatów - Galeria Promocyjna, Gdańsk Oliwa.
  2002 - Wystawa zbiorowa ZPAP „My w stronę XXI wieku” - pierwsza w historii wystawa w Senacie RP, Warszawa
  2003 - Wystawa indywidualna w „Teatrze Rozmaitości”, Warszawa
  2005 - Pierwsza nagroda w konkursie „Pomorska Grafika Roku 2004” – GTPS, Gdańsk
  2007 - Wystawa indywidualna w Galerii „Triada”, PGS Sopot
  2008 - Wystawa zbiorowa w Galerii Route Zwaanshals w Rotterdamie, Holandia
  2011 - Wystawa zbiorowa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie z okazji 100lecia ZPAP
  2012 - Uzyskanie stopnia Doktora Sztuki w dziedzinie Sztuk Plastycznych w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  2013 - Katalog - Deutsche Exlibris Gesellschaft Jahrestagung Wurzbach DER KATALOG, Germany
  2017 - Deutsche Exlibris Gesellschaft e.V 2018 in Wurzbach/ Schloss Bruqk
  2018 – „Świat bez Niego” - Wystawa w duecie z Joanną Budzyńską - Sycz w Galerii „Fabryka Sztuk”, Tczew
  2019 - Wernisaż „Herbert - To co najważniejsze” - prace składające się na doktorat, Dom Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, Warszawa
 • Link: -

JOANNA ZAKRZEWSKA

 • Stopnie naukowe: dr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
 • Bio: Japonistka (UMK w Toruniu), kaligraf i iluminator, wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku (lektorat języka japońskiego, Historia i Kultura Japonii, kaligrafia). Doktorat uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Grafiki. Naukowo zajmuje się estetyką sztuki japońskiej, w szczególności kaligrafii i malarstwa tuszowego. Posiada VII dan kaligrafii japońskiej szkoły Seifū. Jest również absolwentką Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. Prowadzi warsztaty i pokazy kaligrafii łacińskiej i japońskiej oraz iluminacji. Aktywnie działa na polu akademickim (monografia „Sakuteiki –zapiski o zakładaniu ogrodów”, „Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej”, liczne publikacje naukowe, wykłady konferencje) jak i artystycznym (wystawy indywidualne i zbiorowe oraz warsztaty).
 • Link: -

LESZEK ŻUREK

 • Stopnie naukowe: dr
 • Pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca
 • Bio:

  Absolwent ASP w Gdańsku oraz ASP w Poznaniu w dziedzinie fotografii. Pracę doktorską „Lutry. Dokument wyobrażony” obronił na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku. Wykładowca fotografii i psychofizjologii widzenia na PJATK Gdańsk. 

  Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka województwa pomorskiego. Autor fotografii dwóch publikacji albumowych „Paradissus Marie” oraz „Kościół Mariacki w Żukowie”. Stale współpracuje z muzeami w Trójmieście. Twórca zdjęć do katalogów Muzeum Miasta Gdyni (w tym katalogu Marka Cecuły i Szkło, metal, detal). W swych pracach zaprasza widza w podróż w głąb siebie. Posługując się fotografią, stawia ważne pytanie o tożsamość minionych istnień oraz o trwałość pamięci. Na co dzień zajmuje się fotografowaniem biżuterii dla jednej z największych firm jubilerskich w Polsce. Twórca wielu docenionych cyklów fotograficznych (m.in. „Moje ogrody”, „Powidoki”, „Sekrety”, „Niepamięci”, „Kalotypie”, „Z tego brzegu czasem widać drugi brzeg”) oraz video art (filmy „Mantra”, „Powitanie” prezentowane w ramach wykładów zagranicznych Krzysztofa Jureckiego „Suplement do polskiej sztuki wideo 1980- 2006”).

  Publikacje o twórczości w następujących mediach: Format, Exit, Kwartalnik Fotografia, Katalog wystawy polskiej fotografii XX wieku w Niigata City Art Museum, Japonia, Świat obrazu, media lokalne.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, filia w Gdańsku

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Tel: (+48) 798 941 974, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

➤KONTAKTY

PJATK Gdańsk