Strefa Studenta

INFORMACJE DLA NOWYCH STUDENTÓW

Informacje organizacyjne dla nowych studentów rozpoczynających studia od 2023/2024Grafika niestacjonarna I semestr


21.09 ( czwartek) godz 17:00  obowiązkowy test z języka angielskiego. ONLINE (szczegóły niżej)

Uwaga! Podział na grupy, po 1 zjeździe może ulec zmianie.


22.09.( piątek)  godz 18:00 szkolenie BSS, Aula A205-206, Budynek A, ul.Targ Drzewny 9/11


Szkolenie BHP - termin podamy wkrótce


Informatyka niestacjonarna I semestr


28.09 ( czwartek) godz 17:00 obowiązkowy test z języka angielskiego. Online (szczegóły niżej)

29.09.( piątek) godz 18:00 szkolenie BSS, Aula 205-206, Budynek A, ul.Targ Drzewny 9/11

Szkolenie BHP- termin podamy wkrótce


Informatyka i Grafika stacjonarne I semestr


28.09.2023 ( czwartek) obowiązkowy test z języka angielskiego online (szczegóły niżej):

 • 9:00-10:00 Grafika
 • 10:00-11:00 Informatyka grupa 1
 • 11:00- 12:00 Informatyka grupa 2

29.09. ( piątek) szkolenie BSS

 • 14:00 Grafika i Informatyka grupa 1
 • 16:00 Informatyka grupa 2

Szkolenie BHP - termin podamy wkrótce.


Uwaga! 

Na mail studencki będą wysyłane do Państwa informacje o godzinie testu i szkolenia.

 

Testy z angielskiego prowadzone będą przez MS Teams, kody dostępu na test będą wysłane przez dziekanat na studenckie skrzynki mailowe.

 

Dostęp do poczty uczelnianej znajduje się pod adresem: https://poczta.pja.edu.pl/

 

Spersonalizowany plan zajęć dla studentów I semestru będzie widoczny po teście z języka angielskiego, na podstawie którego będzie dokonany przydział do grup lektoratowych i ćwiczeniowych.
Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem Kultura Akademicka - pobierz

 

 

Konto studenckie

Aby zalogować się na swoje konto studenckie, należy wejść na „Web Dziekanat” - dziekanat.pja.edu.pl. Po zalogowaniu się (login i hasło zostało przesłane w oddzielnym mailu kilka dni po podpisaniu kontraktu) można między innymi sprawdzić swoje dane, zobaczyć saldo dotyczące wpłat, przydział do grupy ćwiczeniowej, itd. 

Hasło do konta można zmienić korzystając ze strony haslo.pja.edu.pl

Każdy student na swoim koncie ma możliwość wpisania dodatkowego „hasła na telefon”, którego podanie będzie niezbędne do uzyskania informacji telefonicznej na temat przebiegu studiów.

 

POCZTA

PLANY ZAJĘĆ

Elektroniczny plan zajęć

Prosimy o sprawdzenie czy każdy student jest zarejestrowany i przypisany do grup ćwiczeniowych i lektoratowych.

Studenci, którzy nie mają zaliczenia semestru planu niestety nie zobaczą. Prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności. Wszelkie zmiany bieżące (odwołania, przesunięcia, odrabianie) pojawiają się w elektronicznych planach zajęć.

Pytania i uwagi prosimy przesyłać na adres alosik@pja.edu.pl

PLAN ROKU AKADEMICKIEGO

2023/2024

Studia stacjonarne
Informatyka i grafika 2023/2024
Semestr zimowy
Semestr letni
Studia niestacjonarne
Informatyka i grafika 2023/2024
Semestr zimowy
Semestr letniStudia podyplomowe

Projektowanie graficzne 2023/2024
Semestr zimowy

2022/2023

Studia stacjonarne
Informatyka i grafika 2022/2023
Semestr letni
Studia niestacjonarne
Informatyka i grafika 2022/2023
Semestr letni
Studia podyplomowe
Projektowanie graficzne 2022/2023
Semestr letni

REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

 • Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022 pobierz
 • Zarządzenie Kanclerza PJATK w sprawie Regulaminu opłat oraz Regulamin opłat za studia - 2023 pobierz
 • Zarządzenie Kanclerza PJATK z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie waloryzacji opłat pobierz
 • Załącznik do Zarządzenia Kanclerza PJATK z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie waloryzacji opłat pobierz
 • Zarządzenie Kanclerza PJATK w sprawie Regulaminu opłat za studia - 2022 pobierz
 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej pobierz
 • Regulamin przyznawania redukcji czesnego pobierz
 • Zarządzenie Rektora dot. transferu ocen pobierz
 • Regulamin liczenia średniej ocen pobierz
 • Regulamin realizacji ITN pobierz
 • Zarządzenie dziekana – wyjazd na konferencje pobierz
 • Regulamin korzystania z systemu podań elektronicznych „gakko” pobierz
 • Warunki zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne - rok akademicki 2022/23 pobierz

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PJATK GDAŃSK

 • Regulamin Studium Języków Obcych w Gdańsku pobierz
 • Zarządzenie Rektora PJATK w sprawie wprowadzenia regulaminu SJO pobierz

INFORMATYKA

GRAFIKA

EGZAMINY I ZARZĄDZENIA


 • Zarządzenie Dziekanów WI i WSNM PJATK Filia w Gdańsku dot. zasad promocji studentów na semestr zimowy 2023/2024 pobierz
 • Zarządzenie Dziekanów WI i WSNM PJATK Filia w Gdańsku dot. zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń 2023 pobierz
 • Zarządzenie Dziekanów WI i WSNM PJATK Filia Gdańsk dot. powtarzania I roku studiów pierwszego stopnia pobierz
 • Zarządzenie Dziekanów WI i WSNM PJATK Filia w Gdańsku dot. zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z dnia 19 grudnia 2022 pobierz
 • Zarządzenie Dziekanów WI i WSNM PJATK Filia w Gdańsku dot. zasad promcji studentów na semestr letni 2022/2023 pobierz

Terminarz sesji jest dostępny w Elektronicznym planie zajęć.

GODZINY KONSULTACJI

Konsultacje z osobami prowadzącymi poszczególne przedmioty możliwe są bezpośrednio po prowadzonych przez nie zajęciach. Bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się mailowe.

Godziny konsultacji na Wydziale Sztuki Nowych Mediów podane są na stronie Wydziału >>>

OPŁATY I UBEZPIECZENIA

 

Zarządzenie Kanclerza Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 19 kwietnia 2023 w sprawie Regulaminu opłat oraz Regulamin opłat za studia
>>>POBIERZ

 

Zarządzenie Kanclerza PJATK z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie waloryzacji opłat pobierz
Załącznik do Zarządzenia Kanclerza PJATK z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie waloryzacji opłat pobierz


OPŁATY

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2023/2024.
  opłata roczna 2 raty 10 rat
1 rata 2023.09.05

/ nowi studenci: przy podpisywaniu kontraktu

2023.09.05
/ nowi studenci: przy podpisywaniu kontraktu
2023.09.05
/ nowi studenci: przy podpisywaniu kontraktu
2 rata   2024.02.05 2023.10.05
3 rata     2023.11.05
4 rata     2023.12.05
5 rata     2024.01.05
6 rata     2024.02.05
7 rata     2024.03.05
8 rata     2024.04.05
9 rata     2024.05.05
10 rata     2024.06.05

 

 

TABELE OPŁAT DLA UBIEGŁYCH LAT:

Tabela opłat dodatkowych stanowi załącznik do Kontraktu zawartego między Studentem a Uczelnią.

W przypadku płatności w dwóch ratach (semestralnych) czesne zostaje pomniejszone o 2%, pod warunkiem zachowania wskazanego terminu.
 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie zdrowotne studentów w ramach NFZ
 • Studenci poniżej 26 roku życia
  Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów do 26 roku życia spoczywa na rodzicach (opiekunach) studenta.
 • Studenci powyżej 26 roku życia
  Studenci , którzy ukończyli 26 rok życia i nie są nigdzie ubezpieczeni mają prawo wystąpić do PJATK z wnioskiem o ubezpieczenie.
W tym celu należy złożyć w Dziekanacie wypełnione formularze:
Szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego udziela pani Iwona Borkowska iwona@pja.edu.pl

POMOC MATERIALNA I STYPENDIALNA

Uczelnia oferuje trzy rodzaje stypendiów oraz jednorazowe świadczenie finansowe (zapomogę).

Można ubiegać się o:

 • stypendium rektora za wyniki w nauce,
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością
 • stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogę można wnioskować w każdym momencie w roku akademickim do 31 maja, natomiast o stypendium rektorskie można ubiegać się raz w semestrze, na początku semestru zimowego i letniego, za osiągnięcia z semestru poprzedniego – dokładny termin jest podawany do wiadomości z wyprzedzeniem drogą mailową.

Bardzo prosimy, przed złożeniem wniosku, o zapoznanie się z informacjami na stronie PJATK w zakładce STYPENDIA, w szczególności z regulaminem przyznawania świadczeń.
Wszelkie pytania dotyczące stypendium prosimy kierować na adres mailowy: 

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Studenci i kadra Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w ramach programu ERASMUS+ oraz programów umożliwiających wymianę z uczelniami japońskimi, mają możliwość odbycia części studiów lub godzin dydaktycznych (kadra) w uczelni zagranicznej, a także odbycia stażu za granicą.

 

ERASMUS+

W ramach programów stypendialnych Erasmus+ wybrani przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne studenci i kadra PJATK otrzymują wsparcie finansowe pozwalające na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą podczas studiów lub pracy. Program, prócz wsparcia finansowego, zapewnia uznanie okresu studiów lub pracy zagranicą. Znaczy to, że dzięki zawiązaniu wcześniej odpowiednich umów o programie nauczania lub stażu, okres pracy w uczelni partnerskiej jest traktowany na równi z pracą w kraju i nie wymaga odpracowania po powrocie. Podobnie student, zaliczywszy semestr za granicą, ma zaliczony semestr w PJATK.

 

Rekrutacja na wyjazdy dla studentów chcących spędzić semestr, lub rok, na którejś ze szkół partnerskich PJATK rozpoczyna się zawsze na przełomie roku, po przerwie świąteczno-noworocznej i trwa do 1 marca. Informacja o starcie rekrutacji jest ogłaszana drogą mailową.

 

Studenci zainteresowani wyjazdem są zobowiązani do aplikowania przez formularz online w czasie okresu rekrutacji. Osobny formularz rekrutacyjny został przygotowany dla kadry: należy zgłosić plan wyjazdu w kolejnym roku akademickim przed zakończeniem poprzedniego, tj. przed połową lipca.
W obu przypadkach o przyznaniu stypendiów decydują odpowiednie komisje wydziałowe, po pozytywnej weryfikacji aplikacji.

W Gdańsku prosimy kontaktować się z:
Więcej informacji (Erasmus, wzory dokumentów, studenci wyjeżdżający, studenci przyjeżdżający, mobilność kadry, uczelnie partnerskie, wymiana z Japonią): strona Centrum Wymiany Międzynarodowej

 

Dokumenty do pobrania:

Wydział Informatyki


Wydział Sztuki Nowych Mediów

Pozostałe

PODANIA I DOKUMENTY DO POBRANIA


 • Zgoda na dopisanie studenta do grupy ITN pobierz
 • Wzór zaświadczenia o realizacji przedmiotu WF we własnym zakresie pobierz

Pozostałe podania są przyjmowane i rozpatrywane za pośrednictwem systemu elektronicznego Gakko:


Wszystkie dokumenty oraz kontakt do opiekunów praktyk znajdują się na portalu Akademickiego Biura Karier w zakładce Student - Praktyki - Gdańsk.

WEB DZIEKANAT

DYPLOMOWANIE


Odbiór dyplomów możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym mailowym umówieniu terminu: gdansk@pja.edu.pl


HARMONOGRAM

W roku akademickim 2022/2023 egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach:

 

INFORMATYKA

 

Informatyka dzienne

Semestr zimowy 2022/2023:

 • Termin składania prac do antyplagiatu:  26 stycznia 2023
 • Obrona projektów inżynierskich: 2 lutego 2023
 • Egzamin inżynierski: 17 lutego 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla dyplomantów podchodzących do egzaminu inżynierskiego w lutym: 10 lutego 2023
 • Termin poprawkowy obrony projektów inżynierskich ( wyłącznie za zgodą Dziekana i promotora) - 13 lutego 2023
 • Termin składania prac do antyplagiatu dla broniących 13 lutego:  6 lutego 2023

 

Informatyka zaoczne

Semestr zimowy 2022/2023:

  • Termin składania prac do antyplagiatu: 4 lutego 2023
  • Obrona projektów inżynierskich: 11 i 12 lutego 2023
  • Egzamin inżynierski: 17 lutego 2023
  • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla osób podchodzących do egzaminu inżynierskiego w lutym 2023:  10 lutego 2023

Semestr letni 2022/2023:
 
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 17 czerwca 2023
 • Obrona projektów inżynierskich: 24-25 czerwca 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla podchodzących do egzaminu inżynierskiego w lipcu: 1 lipca 2023
 • Egzamin inżynierski: 8-9 lipca 2023
 
Wrzesień

 • Termin składania prac do antyplagiatu:  31 sierpnia 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla podchodzących do egzaminu inżynierskiego we wrześniu: 9 września 2023
 • Obrona projektów inżynierskich II termin ( wyłącznie za zgodą Dziekana i promotora): 9. i 10. września 2023
 • Egzamin inżynierski II termin: 16. i 17. września 2023


MATERIAŁY DO POBRANIA - INFORMATYKA

Udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej.

 • Instrukcja przygotowania do egzaminu dyplomowego pobierz
 • Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy pobierz
 • Instrukcja dyplomowania pobierz

DRUKI DO POBRANIA:

 • Oświadczenie autora pracy indywidualnej pobierz
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej oraz oświadczenie autorów pracy zespołowej pobierz

GRAFIKA

 

Grafika dzienna

 

Semestr zimowy 2022/2023:

 • Data podania recenzenta pracy: 21-22 stycznia 2023
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 30 stycznia 2023
 • Dopuszczenie, przegląd prac: 4-5 lutego 2023
 • Ostateczny termin na wpisanie tematów prac dyplomowych w Gakko (promotor główny): 6 lutego 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla dyplomantów podchodzących do egzaminu w lutym: 10 lutego 2023
 • Ostateczny termin dodania i zamknięcia recenzji (promotorzy i recenzenci) w Gakko: 12 lutego 2023
 • Zamknięcie obiegówek przez Dziekanat: 13 lutego
 • Egzamin dyplomowy: 18-19 lutego 2023

 

Semestr letni 2022/2023:

Lipiec

 • Data podania recenzenta pracy: 5 czerwca 2023
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 12 czerwca 2023
 • Dopuszczenie, przegląd prac: 19 czerwca 2023
 • Ostateczny termin na wpisanie tematów prac dyplomowych w Gakko (promotor główny): 20 czerwca 2023
 • Ostateczny termin dodania i zamknięcia recenzji (promotorzy i recenzenci) w Gakko: 26 czerwca 2023
 • Zamknięcie obiegówek przez Dziekanat: 27 czerwca 2023
 • Egzamin: 3-7 lipca 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla dyplomantów podchodzących do egzaminu w lipcu: podamy wkrótce

 

Wrzesień

 • Data podania recenzenta pracy: 18 sierpnia 2023
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 25 sierpnia 2023
 • Dopuszczenie, przegląd prac: 1 września 2023
 • Ostateczny termin na wpisanie tematów prac dyplomowych w Gakko (promotor główny): 2 września 2023
 • Ostateczny termin dodania i zamknięcia recenzji (promotorzy i recenzenci) w Gakko: 6 września 2023
 • Zamknięcie obiegówek: 7 września 2023
 • Egzamin: 11-15 września 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla dyplomantów podchodzących do egzaminu we wrześniu: 28 sierpnia 2023

Grafika zaoczna

 

Semestr zimowy 2022/2023:

 • Data podania recenzenta pracy: 14-15 stycznia 2023
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 21 stycznia 2023
 • Dopuszczenie, przegląd prac: 28-29 stycznia 2023
 • Ostateczny termin na wpisanie tematów prac dyplomowych w Gakko (promotor główny): 30 stycznia 2023
 • Ostateczny termin dodania i zamknięcia recenzji (promotorzy i recenzenci) w Gakko: 4-5 lutego 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla dyplomantów podchodzących do egzaminu w lutym: 4 lutego 2023
 • Zamknięcie obiegówek przez Dziekanat: 6 lutego 2023
 • Egzamin: 11-12 lutego 2023
 
Semestr letni 2022/2023:

 

Lipiec

 • Data podania recenzenta pracy: 11 czerwca 2023
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 18 czerwca 2023
 • Dopuszczenie, przegląd prac: 24-25 czerwca 2023
 • Ostateczny termin na wpisanie tematów prac dyplomowych w Gakko (promotor główny): 26 czerwca 2023
 • Ostateczny termin dodania i zamknięcia recenzji (promotorzy i recenzenci) w Gakko: 2 lipca 2023
 • Zamknięcie obiegówek: 3 lipca 2023
 • Egzamin: 8-9 lipca 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla dyplomantów podchodzących do egzaminu w lipcu: podamy wkrótce

Wrzesień

 • Data podania recenzenta pracy: 18 sierpnia 2023
 • Termin składania prac do antyplagiatu: 25 sierpnia 2023
 • Dopuszczenie, przegląd prac: 1 września 2023
 • Ostateczny termin na wpisanie tematów prac dyplomowych w Gakko (promotor główny): 2 września 2023
 • Ostateczny termin dodania i zamknięcia recenzji (promotorzy i recenzenci) w Gakko: 6 września 2023
 • Zamknięcie obiegówek: 7 września 2023
 • Egzamin: 11-15 września 2023
 • Ostateczny termin składania sprawozdań z praktyk studenckich dla dyplomantów podchodzących do egzaminu we wrześniu: 28 sierpnia 2023


MATERIAŁY DO POBRANIA - GRAFIKA

Udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej.

 • Zarządzenie Dziekana dotyczące dyplomowania pobierz
 • Instrukcja przygotowania do egzaminu dyplomowego pobierz
 • Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów):
 • Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pobierz
 • Komunikat dotyczący wyboru promotora artystycznego dla semestrów IV studiów stacjonarnych i VI studiów niestacjonarnych (09.09.2022) pobierz

DRUKI DO POBRANIA:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy pobierz
 • Strona tytułowa pobierz

Zapraszamy na stronę BSS Gdańsk

zawierającą rozwiązania problemów oraz instrukcje


INSTRUKCJE

 • Internet bezprzewodowy czyli konfiguracja sieci eduroam na laptopach i telefonach
 • Poczta PJATK - instrukcje związane z konfiguracją programu pocztowego
 • Oprogramowanie - instrukcje związane z oprogramowaniem
 • Konta i katalogi domowe - informacje związane z kontami użytkowników, ich profilami, dostępem do danych itd...
 • Troubleshooting (problemy z logowaniem, działaniem oprogramowania i korzystaniem z kont użytkowników)

wszelkie dodatkowe informacje dostępne na stronie szuflandia.pjwstk.edu.pl oraz bss.pja.edu.pl

AKADEMICKIE BIURO KARIER I PRAKTYKI

Kontakt:

PRAKTYKI

 

Wydział Informatyki

Wydział Sztuki Nowych Mediów – kierunek Grafika

 

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia praktyk w Gdańsku są oryginały dokumentów.

Student może przesłać mailowo skan sprawozdania z praktyk do gdańskich pełnomocników (Wydział Informatyki - inż. Michał Hyla, Wydział Sztuki Nowych Mediów – mgr Mariusz Hofmann) w celu jego weryfikacji. Nie jest to jednak jednoznaczne z zaliczeniem praktyk.

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Wydziały w Gdańsku oraz kontakt do opiekunów praktyk znajdują się na portalu Akademickiego Biura Karier w zakładce Student - Praktyki - Gdańsk.

Dokumenty wspólne dla wszystkich Wydziałów dostępne są TUTAJ.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk stawia na rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, by mogli efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku. Nasze kursy językowe dostosowane są do poziomu zaawansowania i potrzeb studentów. W sprawach związanych z lektoratami prosimy kontaktować się z Kierownikiem Studium Języków Obcych.

Kierownik Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk

mgr Patrycja Kowalak

e-mail: sjogdansk@pjwstk.edu.pl / pkowalak@pja.edu.pl

telefon: 512 957 762

 

Dyżur Kierownika Studium Języków Obcych:

 • studia stacjonarne:

  - poniedziałek 14:30-16:00 (Targ Drzewny 9/11, sala A306 )

  - piątek 9:00-10:15 (ul. Brzegi 55, pokój przy auli 015)

 • studia niestacjonarne - w celu umówienia spotkania prośba o wcześniejszy kontakt mailowy

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

BIBLIOTEKA

Budynek Wydziału Informatyki, ul. Targ Drzewny 9/11
Pokój A01

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 • Poniedziałek: 12:00 – 16:00
 • Wtorek: 12:00 – 16:00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 12:00 – 16:00
 • Piątek: 12:00 – 16:00
 • Sobota: 12:00 – 16:00
 • Niedziela :nieczynne 

KONTAKT

mgr inż. Wanda Szejko

e-mail: wanda.szejko@pja.edu.pl lub biblioteka-gdansk@pja.edu.pl

telefon: 512 163 681 (w godzinach pracy Biblioteki)

KATALOGI ON-LINE

Użytkownicy biblioteki mają dostęp do systemu Patron, który umożliwia przeszukiwanie katalogów PJATK. Możliwe jest również sprawdzenie, w której filii (Gdańsk, Warszawa, Bytom) znajduje się interesująca nas literatura. System Patron jest dostępny pod adresem: http://system-biblioteka.pja.edu.pl.

Niestety na razie nie ma możliwości wypożyczania on-line. 

CZASOPISMA

W sieci lokalnej pod adresem: http://gda-nas.pjwstk.edu.pl/czasopisma/ udostępniamy czasopisma w formacie PDF. Oferujemy dostęp do następujących tytułów:

 • 2D Artist
 • 3D Creative
 • APA
 • Digital Photographer Polska
 • Elektronik
 • Estrada i Studio
 • PHP Architect
 • SQL Server Pro

W wersji papierowej w bibliotece PJATK w Gdańsku dostępne są następujące czasopisma:

 • 2+3D
 • Advanced Photoshop
 • Business English
 • Chip
 • Communication Arts
 • Computer Arts
 • Estrada i Studio
 • GazetaWyborcza
 • Novum
 • PC World Komputer
 • Polityka
 • Print
 • Technology Review
 • Baseline
 • Web Desinger

 REGULAMIN DLA CZYTELNIKÓW

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom PJATK, w godzinach otwarcia.
 2. Pracownicy PJATK są zapisywani są do Biblioteki na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych są zapisywani automatycznie.
 3. Z chwilą podpisania kontraktu z Uczelnią, student zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki PJATK.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza lub wpłacenia wartości zniszczonego mienia.
 5. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
 6. Czytelnicy mogą kopiować materiały biblioteczne w uzasadnionej ilości wyłącznie na własny użytek.
 7. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
 8. Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Prorektor ds. Studenckich.

Czytelnia:

 1. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK.
 2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie jedzenia.
 3. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni, określając termin takiego udostępnienia.
 5. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu, w Czytelni. Zamówienie na udostępnianie prac dyplomowych należy zgłosić drogą mailową. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować.
 6. W Czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:

 1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJATK.
 2. Wypożyczenia są dokonywane na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Książki są wypożyczane:
 • studentom na okres trzech tygodni, maksymalnie 3 książki,
 • pracownikom na miesiąc, maksymalnie 5 książek.
 1. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres.
 2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
 3. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
 4. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
 5. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia książek – telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
 6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,5 zł. (pięćdziesiąt groszy).
 7. Opłatę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej naliczenia. Wpłacający otrzymuje dowód wpłaty. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje.
 8. W zamian za opłatę za nieterminowy zwrot można podarować na rzecz Biblioteki książki o wartości równej wysokości opłaty. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
 9. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism za pomocą formularza dostępnego na stronie Biblioteki PJATK lub osobiście.

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

 1. Studenci i Pracownicy PJATK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka PJATK ma podpisane umowy.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK.
 3. Można uzyskać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.
 4. Studenci i Pracownicy PJATK zobowiązują się do przestrzegania regulaminu biblioteki, z której korzystają (m.in. odpowiedzialność za wypożyczone zbiory, uregulowanie ewentualnych opłat za nieterminowy zwrot).
 5. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJATK.

KOŁA NAUKOWE

Dzięki aktywnemu członkostwu w Kołach Naukowych można rozwinąć swoje zainteresowania, nabyć nowe kompetencje, poszerzyć sieć kontaktów, stworzyć i wypromować projekt, wziąć udział w konkursach, targach, wystawach i konferencjach.

Na PJATK Gdańsk działają następujące Koła Naukowe: 

KOŁO NAUKOWE „HASHCODE”

Skupiamy osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu metod i języków programowania, narzędzi programistycznych. Członkowie naszego Koła są zafascynowani najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do „HashCode” skontaktuj się z:KOŁO NAUKOWE DIGITAL PAINTING I CONCEPT ARTKoło naukowe Digital painting i concept art zrzesza studentów PJATK zainteresowanych dziedziną malarstwa cyfrowego. Pozwala na wymianę wiedzy i ciekawostek z zakresu tworzenia ilustracji i konceptów dla gier, filmów lub książek. Daje również możliwość otrzymania wsparcia, konstruktywnej krytyki i motywacji w tworzeniu swojego portfolio w tej dziedzinie.

Grupa na facebooku: http://www.facebook.com/groups/1244035005804869

Discord: https://discord.gg/438NZUB5sE

 

Kontakty:

 • Przewodniczący Koła - Ewa Głowacka (s19449@pja.edu.pl)
 • Opiekun Koła - mgr Marta Marszałek

KOŁO NAUKOWE PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Koło projektowania graficznego skupia osoby zainteresowane tą dziedziną oraz rozwojem swoich umiejętności. Stawiamy na nieszablonowe podejście do realizowanych projektów, dzięki możliwościom, jakie daje nam dyskusja nad naszymi pracami i burza mózgów. Zapraszamy chętnych przez cały rok.

Nasz discord: https://discord.gg/FQ7QKKqHJd

Kontakty:

 • Przewodniczący Koła - Paulina Andraszak (s20528@pja.edu.pl)
 • Opiekun Koła - mgr Konrad Roche

 

KOŁO NAUKOWE KREACJA - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE i TYPOGRAFIA

Koło naukowe KREACJA - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE i TYPOGRAFIA skupia studentów PJATK zainteresowanych dziedziną projektowania cyfrowego, projektowania znaków, layoutów, książek i czasopism. Pozwala na wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu tworzenia znaków graficznych, winiet, czasopism i książek. Poznawanie kreatywnego procesu zwieńczonego końcowym projektem graficznym do własnego portfolio grafika. Dyskutujemy, wspieramy, doradzamy i kreujemy świat współczesnej grafiki. Zapraszamy chętnych przez cały rok.

Kanał Koła na MS Teams: przejdź do MS Teams

Kontakty:
NINJA PJATK

NINJA-PJATK

NINJA PJATK to akademicka drużyna e-sportowa, zrzeszająca studentów rywalizujących na poziomie półprofesjonalnym w tytułach e-sportowych. W naszych szeregach oprócz najbardziej utalentowanych graczy można odnaleźć szerokie grono entuzjastów sportów elektronicznych.

Strona: www.pja.edu.pl/ninja-pjatk

Kontakt:

ODYSEJA UMYSŁU

 • Jesteś osobą kreatywną?
 • Odnajdujesz się w pracy zespołowej?
 • Lubisz nutkę rywalizacji?

W takim razie zapraszamy do naszej drużyny Odysei Umysłu!

Odyseja Umysłu jest międzynarodowym konkursem kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy rozwijają zdolność logicznego myślenia, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole mierząc się z różnymi, często bardzo abstrakcyjnymi, problemami.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do „Odysei Umysłu" skontaktuj się z:

Przeczytaj o sukcesach naszej drużyny:

Drużyny z PJATK Gdańsk w światowym finale Odysei Umysłu!

Nasza drużyna co roku zdobywa podium w finale krajowym, co daje jej przepustkę do rozgrywek na ogólnoświatowym szczeblu. W 2018 roku nasi Odyseusze zdobyli brązowy medal na zawodach w Stanach Zjednoczonych.

 

AZS PJATK GDAŃSK

Zapraszamy na zapisy do AZS PJATK w Gdańsku. Przyłącz się i walcz razem z nami!

 

SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO

Zapisy przeprowadza dr inż. Stanisław Szejko.

Kontakt: stasz@pja.edu.pl


Archiwum rozgrywek

18 września 2021 na terenie PJATK Gdańsk rozegrano mecz półfinałowy III Ligi Brydża Sportowego pomiędzy AZS PJATK Gdańsk i  drużyną GTB MAKABI w stosunku 153 : 169 IMP.

W sezonie 2018/2019 uczestniczył w rozgrywkach 3 LIGI Pomorskiego Związku Brydża Sportowego (6 miejsce) oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym (14 miejsce w konkurencji TEAM, 14 miejsce w klasyfikacji generalnej uczelni).

 

Prezes KU AZS PJATK w Gdańsku

Jakub Pilachowski

e-mail: jakub.pilachowski@pja.edu.pl

 Jak się zapisać?

 1. Skontaktuj się z prowadzącym daną sekcję.
 2. Jeżeli nie jesteś pewien/pewna, lub masz jakieś pytania dotyczące sekcji – pisz śmiało!
 3. Z pozostałymi sprawami prosimy pisać bezpośrednio do Prezesa KU AZS PJATK w Gdańsku.

Pozostałe informacje

 1. Na Akademickie Mistrzostwa Polskie potrzebna będzie legitymacja AZS ISIC.
 2. By otrzymać legitymację należy wypełnić wniosek online: LINK
 3. Wybieramy ubezpieczenie, które nas interesuje, następnie klikamy dalej. W liście rozwijanej „uczelnia” wybieramy: „Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku”.
 4. Po wypełnieniu wniosku drukujemy deklarację ze strony, następnie wraz z nią, składką oraz zdjęciem jak do dowodu/legitymacji studenckiej udajemy się na ul. Uphagena 25 w Gdańsku w celu wyrobienia legitymacji ISIC AZS.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, filia w Gdańsku

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Tel: (+48) 798 941 974, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

➤KONTAKTY

PJATK Gdańsk