INFORMACJE DLA NOWYCH STUDENTÓW

Informacje dla nowych studentów - semestr zimowy

1. Przydział do grupy - plan zajęć

Przypisanie do odpowiedniej grupy ćwiczeniowej nastąpi dopiero po teście poziomującym z języka angielskiego. Dopiero po przypisaniu do grupy ćwiczeniowej będzie widoczny dokładny plan zajęć. 

Szkolenia wstępne BHP oraz test z języka angielskiego odbędą się online, godziny podamy później. 

Kody dostępu do spotkania zostaną rozesłane do studentów drogą mailową.
 
Studia dzienne: 29.09.2021
Informatyka zaoczne: 08.10.2021
Grafika zaoczna:  informacja podana wkrótce

 

2. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zajęcia dla I roku (I semestru) rozpoczynają się: 

 • na studiach stacjonarnych: 30 września
 • na studiach niestacjonarnych Informatyka: 9-10 października 
 • na studiach niestacjonarnych Grafika: 2-3 października
3. Konto studenckie
 

Aby zalogować się na swoje konto studenckie, należy wejść na „Web Dziekanat” - dziekanat.pja.edu.pl. Po zalogowaniu się (login i hasło zostało przesłane w oddzielnym mailu kilka dni po podpisaniu kontraktu) można między innymi sprawdzić swoje dane, zobaczyć saldo dotyczące wpłat, przydział do grupy ćwiczeniowej, itd. 

Hasło do konta można zmienić korzystając ze strony haslo.pja.edu.pl

Każdy student na swoim koncie ma możliwość wpisania dodatkowego „hasła na telefon”, którego podanie będzie niezbędne do uzyskania informacji telefonicznej na temat przebiegu studiów.

 

4. Zniżki rekrutacyjne na pierwszy semestr zostaną naliczone z opóźnieniem, w tej chwili jeszcze nie są widoczne w bilansie. 

Przydział do grup językowych

Test z języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych (Informatyka + Grafika) oraz studentów studiów niestacjonarnych z wydziału Informatyki odbędzie się poprzez MS Teams.

Obecność na teście z języka angielskiego jest obowiązkowa dla wszystkich studentów.

Informatyka I rok studia stacjonarne - 29.09.2021 (środa)

10:00-11:00 (Grupa 1 ) 

11:00-12:00 (Grupa 2)

Kod dostępu do MS Teams:  w4jmbyl

Podział na grupy został wysłany drogą mailową.

Grafika I rok studia stacjonarne - 29.09.2021 (środa)

9:00-10:00 (cały rok)

Kod dostępu do MS Teams: 6t9057f

Informatyka I rok studia niestacjonarne - 8.10.2021 (piątek przed I zjazdem)

17:00-18:00 (cały rok)

Kod dostępu do MS Teams: 2vygax3

Grafika studia niestacjonarne - 2.10.2021 (sobota)

Test odbędzie się podczas pierwszych zajęć w sobotę 2.10.2021 godz. 8:00.

POCZTA

PLANY ZAJĘĆ

Elektroniczny plan zajęć

Prosimy o sprawdzenie czy każdy student jest zarejestrowany i przypisany do grup ćwiczeniowych i lektoratowych.

Studenci, którzy nie mają zaliczenia semestru planu niestety nie zobaczą. Prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności. Wszelkie zmiany bieżące (odwołania, przesunięcia, odrabianie) pojawiają się w elektronicznych planach zajęć.

Pytania i uwagi prosimy przesyłać na adres ewa.cyt@pja.edu.pl

PLAN ROKU AKADEMICKIEGO

2021/2022

Studia stacjonarne
Informatyka i grafika 2021/2022
Semestr zimowy
Semestr letni
Studia niestacjonarne
Informatyka i grafika 2021/2022
Semestr zimowy
Semestr letni

Studia podyplomowe
Projektowanie graficzne 2021/2022
Semestr zimowy
Semestr letni

2020/2021

Studia stacjonarne
Informatyka i grafika 2020/2021
Semestr zimowy
Semestr letni
Studia niestacjonarne
Informatyka i grafika 2020/2021
Semestr zimowy
Semestr letni

Studia podyplomowe
Projektowanie graficzne 2020/2021
Semestr zimowy
Semestr letni


REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

 • Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022 pobierz
 • Regulamin studiów pobierz
 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej pobierz
 • Regulamin przyznawania redukcji czesnego pobierz
 • Zarządzenie Rektora dot. transferu ocen pobierz
 • Regulamin liczenia średniej ocen pobierz
 • Regulamin realizacji ITN pobierz
 • Zarządzenie dziekana – wyjazd na konferencje pobierz
 • Regulamin korzystania z systemu podań elektronicznych „gakko” pobierz

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PJATK GDAŃSK

 • Regulamin Studiów Języków Obcych w Gdańsku pobierz

INFORMATYKA

GRAFIKA

 • Zasady transferów pobierz
 • Zasady realizacji ITN pobierz
 • Zarządzenie Dziekana ws. organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021 pobierz
 • Dyplomowanie – Zarządzenie Dziekana z 2 maja 2019 pobierz

EGZAMINY I ZARZĄDZENIA


 • Zarządzenie Dziekanów ZWI i WZSNM dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pobierz

 • Zarządzenie Dziekanów ZWI i WZSNM dotyczące zasad promocji studentów na semestr zimowy 2021/2022 pobierz

 • Zarządzenie Dziekana ZWI i WZSNM dotyczące zasad egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021 pobierz

 • Zarządzenie Dziekana ZWI i WSNM dotyczące zasad promocji studentów na semestr letni 2020/2021 pobierz
 • Zarządzenie Dziekanów dotyczące sesji letniej 2019/2020 pobierz
 • Zarządzenie Dziekanów dotyczące promocji na semestr zimowy 2020/2021 pobierz

Terminarz sesji jest dostępny w Elektronicznym planie zajęć.

GODZINY KONSULTACJI

Konsultacje z osobami prowadzącymi poszczególne przedmioty możliwe są bezpośrednio po prowadzonych przez nie zajęciach. Bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się mailowe.

Godziny konsultacji na Wydziale Sztuki Nowych Mediów podane są na stronie Wydziału >>>

OPŁATY I UBEZPIECZENIA

 

OPŁATY

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021.
  opłata roczna 2 raty 10 rat
1 rata 2020.09.05

/ nowi studenci: przy podpisywaniu kontraktu

2020.09.05
/ nowi studenci: przy podpisywaniu kontraktu
2020.09.05
/ nowi studenci: przy podpisywaniu kontraktu
2 rata   2021.02.05 2020.10.05
3 rata     2020.11.05
4 rata     2020.12.05
5 rata     2021.01.05
6 rata     2021.02.05
7 rata     2021.03.05
8 rata     2021.04.05
9 rata     2021.05.05
10 rata     2021.06.05

Wysokość czesnego w zależności od rodzaju studiów i systemu opłat dla PJATK Gdańsk.

Tabela opłat dodatkowych stanowi załącznik do Kontraktu zawartego między Studentem a Uczelnią.

W przypadku płatności w dwóch ratach (semestralnych) czesne zostaje pomniejszone o 2%, a w przypadku jednorazowej (rocznej) o 5%, pod warunkiem zachowania wskazanego terminu.
 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie zdrowotne studentów w ramach NFZ
 • Studenci poniżej 26 roku życia
  Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów do 26 roku życia spoczywa na rodzicach (opiekunach) studenta.
 • Studenci powyżej 26 roku życia
  Studenci , którzy ukończyli 26 rok życia i nie są nigdzie ubezpieczeni mają prawo wystąpić do PJATK z wnioskiem o ubezpieczenie.
W tym celu należy złożyć w Dziekanacie wypełnione formularze:
Szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego udziela pani Iwona Borkowska iwona@pja.edu.pl

POMOC MATERIALNA I STYPENDIALNA


W bieżącym roku akademickim studenci będą mogli składać wnioski od 20 września do 15 października (dotyczy to głównie stypendium rektorskiego; wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnością i stypendium socjalne można składać w dowolnym momencie roku akademickiego do 31 maja 2022).

Wnioski można składać osobiście w Dziekanacie w godzinach otwarcia, bądź przesłać bezpośrednio do Warszawy:


Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. K
oszykowa 86
02-008 Warszawa

z dopiskiem Komisja Stypendialna.


Bardzo prosimy, przed złożeniem wniosku, o zapoznanie się z informacjami na stronie PJATK, w szczególności z regulaminem przyznawania świadczeń przejdź do regulaminu >>>

Prosimy również pamiętać o następujących kwestiach:

 • Studentów nie posiadających polskiego obywatelstwa, prosimy zapoznać się z ‘Informacjami dla cudzoziemców' dostępnymi na stronie >>>

 • O stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które studiują dłużej, niż 6 lat (liczy się każdy rozpoczęty semestr na każdej uczelni), mają tytuł magistra (lub równorzędny) albo rozpoczynają po raz kolejny studia pierwszego stopnia i mają już tytuł licencjata/inżyniera.

 • Wszystkie dokumenty załączone do wniosków, powinny być oryginalne. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski, dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 • Warunkiem wypłacenia stypendium jest podpisanie decyzji o jego przyznaniu (jeśli zostanie ona dostarczona pocztą, należy ją podpisać i odesłać).

 • Wypłaty realizowane są raz w miesiącu do 15 dnia: wypłat nie realizuje się pojedynczo, zaraz po podpisaniu decyzji.

 • Redukcja czesnego za najwyższą średnią nie jest tym samym, co stypendium rektorskie (prosimy zapoznać się z regulaminem redukcji czesnego, dostępnym na stronie; informacje o redukcji czesnego otrzymają Państwo na maila najwcześniej w październiku). Przejdź do regulaminu redukcji czesnego >>>

Nie obowiązuje już Ustawa ‘covidowa’. Oznacza to, że m.in. o zapomogę można ubiegać się tylko dwukrotnie w czasie roku akademickiego: tylko w przypadku, kiedy wniosek za każdym razem składany jest z różnych powodów. Konieczne jest także dostarczenie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej przy dochodach niższych niż 528 zł. 


Dokumenty do pobrania:Wszelkie pytania dotyczące stypendium prosimy kierować na adres mailowy: 

 

Stypendium Ministra

Od 2020 roku zmienił się sposób składania wniosków. Obowiązkiem studentów, którzy chcą się ubiegać o stypendium Ministra, jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej osiągnięć zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z ogłoszeniem Ministerstwa i zgromadzenie stosownych dokumentów.

Nabór w roku akademickim 2021/2022

Od 1 października będzie możliwe składanie wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Prosimy uważnie zapoznać się z trybem składania wniosków oraz zwrócenie uwagi na to, jakie osiągnięcia są brane pod uwagę i jak należy je udokumentować.
Wszystkich chętnych prosimy o skompletowanie dokumentacji i przesłanie skanów na stypendia@pja.edu.pl do 17 października włącznie. 
Informacje dotyczące stypendium ministra znajdują się tutaj


W razie pytań prosimy pisać na adres stypendia@pja.edu.pl .

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Studenci i kadra Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w ramach programu ERASMUS+ oraz programów umożliwiających wymianę z uczelniami japońskimi, mają możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, lub (kadra) poprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z uczelni partnerskiej. Dzięki programowi wymiany mamy wzajemną okazję corocznie gościć kadrę i studentów z uniwersytetów partnerskich. 
Programy stypendialne stwarzają niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednej z uczelni partnerskich PJATK. Studenci mają możliwość spędzić na wymianie od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego. Pobyt dydaktyczny kadry zazwyczaj może trwać do tygodnia w ciągu semestru.
Studenci zainteresowani wyjazdem są zobowiązani do aplikowania via formularz online w czasie okresu rekrutacji – corocznie pod koniec I semestru. Osobny formularz rekrutacyjny został przygotowany dla kadry: należy zgłosić plan wyjazdu w kolejnym roku akademickim przed zakończeniem poprzedniego, tj. przed połową lipca.
W obu przypadkach o przyznaniu stypendiów decydują odpowiednie komisje wydziałowe, po pozytywnej weryfikacji aplikacji.
Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzą Olga Wroniewicz (koordynator) i Arkadiusz Frydrych.
W Gdańsku prosimy kontaktować się z:
Więcej informacji (Erasmus, wzory dokumentów, studenci wyjeżdżający, studenci przyjeżdżający, mobilność kadry, uczelnie partnerskie, wymiana z Japonią): https://www.pja.edu.pl/wymiana-miedzynarodowa.

DO POBRANIA

 • Zgoda na dopisanie studenta do grupy ITN pobierz
 • Wzór zaświadczenia o realizacji przedmiotu WF we własnym zakresie pobierz

Pozostałe podania są przyjmowane i rozpatrywane za pośrednictwem systemu elektronicznego: podania.pja.edu.pl

Wszystkie dokumenty oraz kontakt do opiekunów praktyk znajdują się na portalu Akademickiego Biura Karier w zakładce Student - Praktyki - Gdańsk.

WEB DZIEKANAT

E-PODANIA

DYPLOMOWANIE

W roku akademickim 2020/2021 egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach:

SEMESTR LETNI

INFORMATYKA

Informatyka dzienne:

 • Termin składania prac do antyplagiatu: -

 • Obrona projektów inżynierskich: terminy -

 • Egzamin inżynierski: -

Informatyka zaoczne:

 • Termin składania prac do antyplagiatu: 19 czerwiec 2021

 • Obrona projektów inżynierskich: 3-4 lipca 2021

 • Egzamin inżynierski: 17-18 lipca 2021


 • Termin składania prac do antyplagiatu: 28 sierpień 2021

 • Obrona projektów inżynierskich: 11-12 września 2021

 • Egzamin inżynierski: 11-12 września 2021


GRAFIKA

Grafika dzienna
 • Egzaminy dyplomowe: 05-09.07.2021
 • Termin składania prac teoretycznych do antyplagiatu: do 21 czerwca 2021 (do Biblioteki prosimy wchodzić pojedynczo)
 • Obowiązkowy przegląd prac dyplomowych: 30 czerwca - od godz. 10.00 do 12.00
 • Egzaminy dyplomowe: 15-17.09.2021
 • Termin składania prac teoretycznych do antyplagiatu: do 28 sierpnia 2021 (do Biblioteki prosimy wchodzić pojedynczo)
 • Obowiązkowy przegląd prac dyplomowych: 4 września - od godz. 10.00 do 12.00
 

Grafika zaoczna
 • Egzamin dyplomowy: 10-11.07.2021
 • Termin składania prac do antyplagiatu: do 26 czerwca 2021 (do Biblioteki prosimy wchodzić pojedynczo)
 • Obowiązkowy przegląd prac dyplomowych: 3 lipca 2021 - 10.00 - 12.00
 
 • Egzamin dyplomowy: 10-11.09.2021
 • Termin składania prac do antyplagiatu: do 28 sierpnia 2021 (do Biblioteki prosimy wchodzić pojedynczo)
 • Obowiązkowy przegląd prac dyplomowych: 4 września - od godz. 10.00 do 12.00
 

 

Udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej. 

INFORMATYKA:

 • Zarządzenie Dziekana w sprawie egzaminu dyplomowego (semestr letni 2020/21) pobierz
 • Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy pobierz
 • Instrukcja dyplomowania pobierz
 • Instrukcja dyplomowania od 2018/2019 pobierz

DRUKI DO POBRANIA:

 • Karta dyplomowego projektu inżynierskiego pobierz
 • Oświadczenie autora pracy indywidualnej pobierz
 • Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego pobierz
 • Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim pobierz
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej oraz oświadczenie autorów pracy zespołowej pobierz
 • Szablon opisu propozycji tematu pracy dyplomowej pobierz
 • Oświadczenie o ilości wnioskowanych odpisów i suplementów pobierz

GRAFIKA:

 • Zarządzenie Dziekana dotyczące dyplomowania pobierz
 • Wytyczne dotyczące pracy pisemnej pobierz
 • Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów):
 • Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pobierz

DRUKI DO POBRANIA:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy pobierz
 • Strona tytułowa pobierz
 • Oświadczenie o ilości wnioskowanych odpisów i suplementów pobierz

BSS

Zapraszamy na stronę BSS Gdańsk, zawierającą rozwiązania problemów oraz instrukcje

Baza Sprzętowo-Systemowa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

INSTRUKCJE
 • Internet bezprzewodowy czyli WiFi Konfiguracja sieci WiFi na laptopach i telefonach
 • Trabelszuting Problemy z logowaniem, działaniem oprogramowania i korzystaniem z kont użytkowników
 • Poczta PJATK Instrukcje związane z konfiguracją programu pocztowego
 • Oprogramowanie Instrukcje związane z oprogramowaniem
 • Konta i katalogi domowe użytkowników Informacje związane z kontami użytkowników, ich profilami, dostępem do danych itd...
 • Dostęp do ZOD Gdańsk (tylko wykładowcy)
KONTAKT
W przypadku problemów czy pytań proszę wysyłać wiadomości na adres help-gdansk@pja.edu.pl.
Telefon do serwerowni: (58) 683-59-82 (administrator nie zawsze jest w biurze).
Godziny pracy administratorów:
Poniedziałek - Piątek: 08:00-18:00
Jeżeli nie znajdziesz tu potrzebnych informacji, zapraszamy na warszawską stronę BSS bss.pja.edu.pl.

AKADEMICKIE BIURO KARIER I PRAKTYKI

Kontakt:

PRAKTYKI

 

Wydział Informatyki

Wydział Sztuki Nowych Mediów – kierunek Grafika

 

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia praktyk w Gdańsku są oryginały dokumentów.

Student może przesłać mailowo skan sprawozdania z praktyk do gdańskich pełnomocników (Wydział Informatyki - inż. Michał Hyla, Wydział Sztuki Nowych Mediów – mgr Mariusz Hofmann) w celu jego weryfikacji. Nie jest to jednak jednoznaczne z zaliczeniem praktyk.

W związku z środkami podjętymi aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, oryginały sprawozdań można dostarczać wyłącznie za pomocą kuriera/poczty, bądź umieszczając zaklejoną, podpisaną kopertę z dokumentami w urnie, która znajduje się obok Ochrony.

Uwaga! Korzystanie z opcji urny możliwe jest tylko po uprzednim telefonicznym kontakcie z Dziekanatem.

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Wydziały w Gdańsku oraz kontakt do opiekunów praktyk znajdują się na portalu Akademickiego Biura Karier w zakładce Student - Praktyki - Gdańsk.

Dokumenty wspólne dla wszystkich Wydziałów dostępne są TUTAJ.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk stawia na rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, by mogli efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku. Nasze kursy językowe dostosowane są do poziomu zaawansowania i potrzeb studentów.

 Koordynator lektoratów z ramienia SJO PJATK Gdańsk

mgr Patrycja Kowalak, e-mail: pkowalak@pja.edu.pl

W sprawach związanych z lektoratami prosimy kontaktować się z koordynatorem lektoratów Panią Patrycją Kowalak. 

Dyżury Studium Języków Obcych w Dziekanacie (mgr P. Kowalak)

 • wtorki – 11:15 – 13:15
 • piątek – 11:30 – 13:00  

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH


Zapisy na lektorat w roku akademickim 2021/202 (dotyczy 5 semestru studiów niestacjonarnych Informatyka i Sztuka Nowych Mediów).
 
1. Studenci zapisują się na lektorat wypełniając formularz zapisów:
Sztuka Nowych Mediów - PRZEJDŹ DO FORMULARZA
 
2. Termin zapisów na lektorat: 23.06.2021-04.07.2021
 
3. Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup językowych będą widoczne w elektronicznym planie zajęć na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 
UWAGA - po wyborze innego języka obcego niż angielski nie ma możliwości powrotu do grupy z j.angielskim.

BIBLIOTEKA

W związku z sytuacją epidemiologiczną obsługa studentów odbywa się drogą elektroniczną (wanda.szejko@pja.edu.pl ; biblioteka-gdansk@pja.edu.pl )

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 • Poniedziałek: 12:00 – 16:00
 • Wtorek: 12:00 – 16:00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 12:00 – 16:00
 • Piątek: 12:00 – 16:00
 • Sobota: 12:00 – 16:00
 • Niedziela :nieczynne 

KONTAKT

mgr inż. Wanda Szejko – wanda.szejko@pja.edu.pl ; biblioteka-gdansk@pja.edu.pl 

KATALOGI ON-LINE

Użytkownicy biblioteki mają dostęp do systemu Patron, który umożliwia przeszukiwanie katalogów PJATK. Możliwe jest również sprawdzenie, w której filii (Gdańsk, Warszawa, Bytom) znajduje się interesująca nas literatura. System Patron jest dostępny pod adresem: http://system-biblioteka.pja.edu.pl.

Niestety na razie nie ma możliwości wypożyczania on-line. 

CZASOPISMA

W sieci lokalnej pod adresem: http://gda-nas.pjwstk.edu.pl/czasopisma/ udostępniamy czasopisma w formacie PDF. Oferujemy dostęp do następujących tytułów:

 • 2D Artist
 • 3D Creative
 • APA
 • Digital Photographer Polska
 • Elektronik
 • Estrada i Studio
 • PHP Architect
 • SQL Server Pro

W wersji papierowej w bibliotece PJATK w Gdańsku dostępne są następujące czasopisma:

 • 2+3D
 • Advanced Photoshop
 • Business English
 • Chip
 • Communication Arts
 • Computer Arts
 • Estrada i Studio
 • GazetaWyborcza
 • Novum
 • PC World Komputer
 • Polityka
 • Print
 • Technology Review
 • Baseline
 • Web Desinger

 REGULAMIN DLA CZYTELNIKÓW

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom PJATK, w godzinach otwarcia.
 2. Pracownicy PJATK są zapisywani są do Biblioteki na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych są zapisywani automatycznie.
 3. Z chwilą podpisania kontraktu z Uczelnią, student zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki PJATK.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza lub wpłacenia wartości zniszczonego mienia.
 5. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
 6. Czytelnicy mogą kopiować materiały biblioteczne w uzasadnionej ilości wyłącznie na własny użytek.
 7. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
 8. Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Prorektor ds. Studenckich.

Czytelnia:

 1. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK.
 2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie jedzenia.
 3. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni, określając termin takiego udostępnienia.
 5. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu, w Czytelni. Zamówienie na udostępnianie prac dyplomowych należy zgłosić drogą mailową. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować.
 6. W Czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:

 1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJATK.
 2. Wypożyczenia są dokonywane na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Książki są wypożyczane:
 • studentom na okres trzech tygodni, maksymalnie 3 książki,
 • pracownikom na miesiąc, maksymalnie 5 książek.
 1. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres.
 2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
 3. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
 4. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
 5. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia książek – telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
 6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,5 zł. (pięćdziesiąt groszy).
 7. Opłatę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej naliczenia. Wpłacający otrzymuje dowód wpłaty. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje.
 8. W zamian za opłatę za nieterminowy zwrot można podarować na rzecz Biblioteki książki o wartości równej wysokości opłaty. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
 9. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism za pomocą formularza dostępnego na stronie Biblioteki PJATK lub osobiście.

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

 1. Studenci i Pracownicy PJATK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka PJATK ma podpisane umowy.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK.
 3. Można uzyskać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.
 4. Studenci i Pracownicy PJATK zobowiązują się do przestrzegania regulaminu biblioteki, z której korzystają (m.in. odpowiedzialność za wypożyczone zbiory, uregulowanie ewentualnych opłat za nieterminowy zwrot).
 5. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJATK.

KOŁA NAUKOWE

Dzięki aktywnemu członkostwu w Kołach Naukowych można rozwinąć swoje zainteresowania, nabyć nowe kompetencje, poszerzyć sieć kontaktów, stworzyć i wypromować projekt, wziąć udział w konkursach, targach, wystawach i konferencjach.

Na PJATK Gdańsk działają następujące Koła Naukowe: 

KOŁO NAUKOWE „HASHCODE”

Skupiamy osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu metod i języków programowania, narzędzi programistycznych. Członkowie naszego Koła są zafascynowani najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do „HashCode” skontaktuj się z:KOŁO NAUKOWE DIGITAL PAINTING I CONCEPT ART

Koło naukowe Digital painting i concept art zrzesza studentów PJATK zainteresowanych dziedziną malarstwa cyfrowego. Przygotowuje studentów do pracy w multimedialnym przemyśle rozrywkowym, na przykład przy produkcji konceptów na potrzeby filmów i gier komputerowych, oraz tworzenia ilustracji o różnym zastosowaniu. Działalność w Kole Naukowym Digital Painting i Concept Art sprzyja poszerzaniu wiedzy na temat tworzenia sztuki komercyjnej z użyciem technik cyfrowych oraz wiedzy na temat tradycyjnych zasad rysunku i malarstwa (kolor, kompozycja, światłocień, anatomia, perspektywa).

Zajęcia w ramach Koła w roku akademickim 2021/22 odbywają się

w środy o godz. 18.00 w sali 211.

Grupa na facebooku:

http://www.facebook.com/groups/1244035005804869

Kontakty:

 • Przewodniczący Koła - Ewa Głowacka (s19449@pja.edu.pl)
 • Opiekun Koła - mgr Marta Marszałek

 

NINJA PJATK

NINJA-PJATK jest e-sportową drużyną akademicką, która bierze udział w większości prestiżowych turniejów akademickich w Polsce i nie tylko. Mamy drużyny w CSa, LoLa, R6, Overwatcha i Fortnite. W naszych składach są tylko i wyłącznie studenci PJATK ponieważ warunkiem utworzenia drużyny w poszczególnej grze jest wymóg posiadania w składzie tylko studentów PJATK. Mimo, że drużyna funkcjonuje trochę ponad rok, to już możemy się poszczycić kilkoma sporymi osiągnięciami w kilku tytułach.

Jeśli jesteś naszym studentem i grasz w jeden z poniższych tytułów oraz chciałbyś wstąpić w nasze szeregi to zapraszamy Cię do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, dzięki któremu będziemy w stanie do Ciebie dotrzeć, a Ty sam zyskasz z tego satysfakcjonujące profity!

Rekrutację do drużyn prowadzimy co semestr. Jeśli będą chętni na otwarcie nowej sekcji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Gdzie nas znaleźć
Przewodniczący koła:

ODYSEJA UMYSŁU

 • Jesteś osobą kreatywną?
 • Odnajdujesz się w pracy zespołowej?
 • Lubisz nutkę rywalizacji?

W takim razie zapraszamy do naszej drużyny Odysei Umysłu!

Odyseja Umysłu jest międzynarodowym konkursem kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy rozwijają zdolność logicznego myślenia, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole mierząc się z różnymi, często bardzo abstrakcyjnymi, problemami.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do „Odysei Umysłu" skontaktuj się z:

Przeczytaj o sukcesach naszej drużyny:

Wybuch kreatywności i nauka pracy w zespole. Odyseusze spotkali się w Gdańsku- Radio Gdańsk

Drużyny z PJATK Gdańsk w światowym finale Odysei Umysłu!

Nasza drużyna co roku zdobywa podium w finale krajowym, co daje jej przepustkę do rozgrywek na ogólnoświatowym szczeblu. W 2018 roku nasi Odyseusze zdobyli brązowy medal na zawodach w Stanach Zjednoczonych.

 

AZS PJATK GDAŃSK

Zapraszamy na zapisy do AZS PJATK w Gdańsku. Przyłącz się i walcz razem z nami!

 

SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO

Zapisy przeprowadza dr inż. Stanisław Szejko.

Kontakt: stasz@pja.edu.pl lub w pokoju nr 1.


Archiwum rozgrywek

18 września 2021 na terenie PJATK Gdańsk rozegrano mecz półfinałowy III Ligi Brydża Sportowego pomiędzy AZS PJATK Gdańsk i  drużyną GTB MAKABI w stosunku 153 : 169 IMP.

W sezonie 2018/2019 uczestniczył w rozgrywkach 3 LIGI Pomorskiego Związku Brydża Sportowego (6 miejsce) oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym (14 miejsce w konkurencji TEAM, 14 miejsce w klasyfikacji generalnej uczelni).

 

Prezes KU AZS PJATK w Gdańsku

Jakub Pilachowski

e-mail: jakub.pilachowski@pja.edu.pl

 Jak się zapisać?

 1. Skontaktuj się z prowadzącym daną sekcję.
 2. Jeżeli nie jesteś pewien/pewna, lub masz jakieś pytania dotyczące sekcji – pisz śmiało!
 3. Z pozostałymi sprawami prosimy pisać bezpośrednio do Prezesa KU AZS PJATK w Gdańsku.

Pozostałe informacje

 1. Na Akademickie Mistrzostwa Polskie potrzebna będzie legitymacja AZS ISIC.
 2. By otrzymać legitymację należy wypełnić wniosek online: LINK
 3. Wybieramy ubezpieczenie, które nas interesuje, następnie klikamy dalej. W liście rozwijanej „uczelnia” wybieramy: „Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku”.
 4. Po wypełnieniu wniosku drukujemy deklarację ze strony, następnie wraz z nią, składką oraz zdjęciem jak do dowodu/legitymacji studenckiej udajemy się na ul. Uphagena 25 w Gdańsku w celu wyrobienia legitymacji ISIC AZS.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

PJATK Gdańsk