strefa kandydata

REKRUTACJA NA STUDIA


Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku zaprasza do studiowania kierunków przyszłości. Poniżej znajduje się wykaz kierunków na PJATK Gdańsk, ogólne zasady rekrutacji, kontakty, link do portalu rekrutacyjnego oraz inne informacje dla kandydatów na studia.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 została zakończona.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się w maju 2022.W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 obsługa kandydatów na studia 2021/2022 odbywała się w trybie mieszanym:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznejgdansk@pja.edu.pl (sposób preferowany) oraz telefonicznie -  w godzinach pracy Dziekanatu;

 • osobiście w godzinach pracy Dziekanatu, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania poprzez aplikację:

Przed wejściem do budynku prosimy o zakrycie nosa oraz ust maseczką oraz zdezynfekowanie rąk (płyn do dezynfekcji dostępny jest przy wejściu). Każda wchodząca osoba przechodzi bezdotykowy pomiar temperatury.

Rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki:

Wydział Informatyki

Kierunek: Informatyka
Studia I stopnia:
  • studia inżynierskie stacjonarne
  • studia inżynierskie niestacjonarne
Szczegółowe zasady i etapy rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Informatyki:

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Kierunek: Grafika
Studia I stopnia:
  • studia licencjackie stacjonarne
  • studia licencjackie niestacjonarne


Informacja o konsultacjach teczek dla kandydatów na kierunek Grafika w roku akademickim 2021/2022 >>>

Szczegółowe zasady i etapy rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów:

Kierunek: Projektowanie Graficzne

 • studia podyplomowe
Szczegółowe zasady i etapy rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów:

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI


Rekrutacją na studia w Gdańsku zajmuje się Dziekanat.

Wszyscy kandydaci na studia rejestrują się w portalu rekrutacyjnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji na dany kierunek znajdują się na stronach poszczególnych Wydziałów.

Skany dokumentów należy wgrać na swoje konto na Portalu Rekrutacyjnych,a oryginały dostarczyć pocztą, kurierem lub osobiście poprzez umieszczenie ich w urnie, która ustawiona jest tuż przy wejściu do budynku przy stanowisku ochrony lub po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi skany świadectw dojrzałości wgrane na Portal Rekrutacyjny, w późniejszym okresie będą musiały być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni – niezbędne będzie ich okazanie.


KONTAKT DO REKRUTACJI - PJATK GDAŃSK

Dziekanat:

   • ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk
   • Telefon:
   • (+48 58) 683-59-87
   • (+48 58) 683-59-75
   • (+48) 512-361-461

   • e-mail: gdansk@pja.edu.pl
   • Godziny:
    • poniedziałek 10:00-15:00
    • wtorek 10:00-15:00
    • środa 13:00-18:00
    • czwartek 10:00-15:00
    • piątek 10:00-15:00
    • sobota 10:00-14:00

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 obsługa kandydatów na studia odbywa się w trybie mieszanym:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznejgdansk@pja.edu.pl (sposób preferowany) oraz telefonicznie - w godzinach pracy Dziekanatu;

 • osobiście w godzinach pracy Dziekanatu, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania poprzez aplikację:

Przed wejściem do budynku prosimy o zakrycie nosa oraz ust maseczką oraz zdezynfekowanie rąk (płyn do dezynfekcji dostępny jest przy wejściu). Każda wchodząca osoba przechodzi bezdotykowy pomiar temperatury.


Kandydatów zainteresowanych studiami na Wydziałach w Warszawie zapraszamy do kontaktu z tamtejszym Działem Rekrutacji:

KONTAKT DO REKRUTACJI - PJATK WARSZAWA

Rekrutacja:

 

Tegorocznych maturzystów informujemy, że rekrutacja będzie prowadzona minimum do końca września. Uczelnia dysponuje wystarczającą liczbą miejsc na przyjęcie kandydatów, którzy składać będą dokumenty dopiero po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci na kierunek Grafika mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej i oceny portfolio jeszcze przed otrzymaniem świadectwa maturalnego. Terminy rozmów na kierunek Grafika dostępne na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Zasadach Rekrutacji. W kwestiach związanych z rozmowami kwalifikacyjnymi na kierunek Grafika prosimy o przesyłanie pytań bezpośrednio na adres: grafika.gdansk@pjwstk.edu.pl

PORTAL REKRUTACYJNY

KONTRAKTY 2021/2022


Studia stacjonarne (dzienne)
 • Kontrakt Uczelnia-Student Grafika studia stacjonarne: pobierz
 • Kontrakt Uczelnia-Student Informatyka studia stacjonarne: pobierz
Studia niestacjonarne (zaoczne)
 • Kontrakt Uczelnia-Student Grafika studia niestacjonarne: pobierz
 • Kontrakt Uczelnia-Student Informatyka studia niestacjonarne: pobierz

 

OPŁATY I REDUKCJE CZESNEGO

Opłaty – rok akademicki 2021/2022

Czesne za I rok studiów z uwzględnieniem zniżek rekrutacyjnych, w roku akad. 2021/22 (PDF)

Opłaty są uzależnione od wybranego kierunku studiów. Wybierz kierunek, który Cię interesuje:

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

Studia dzienne Studia zaoczne
Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - WSNM 75zł 75zł
Czesne (miesięczne, płatne 10-m-cy w roku)
I rok/msc 1000zł 850zł
II rok/msc 1032zł 875zł
III rok/msc 1066zł 900zł
IV rok/msc - 925zł

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Studia dzienne Studia zaoczne
Czesne (miesięczne, płatne 10-m-cy w roku)
I rok/msc 1000zł 850zł
II rok/msc 1032zł 875zł
III rok/msc 1066zł 900zł
IV rok/msc 1101zł 925zł

STUDIA PODYPLOMOWE I PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Wpisowe 1000zł
Wpisowe dla Absolwentów PJATK 500zł
Opłata za semestr I 3600zł
Opłata za semestr II 3600zł

REDUKCJE CZESNEGO DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA

Decyzją Kolegium Rektorskiego wprowadza się następujące obniżki czesnego dla studentów rozpoczynających studia w PJATK w I-szym semestrze roku akademickiego.

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Wysokość redukcji czesnego Podstawa redukcji
50% Laureatom olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki
30% Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym od 90%
 • na poziomie rozszerzonym od 70%
w przypadku starej matury na ocenę 5,
w przypadku matury IB zdały:
 • nauki matematyczne (podstawy matematyki, matematyka zaawansowana, matematyka z elementami informatyki) lub
 • eksperymentalne (fizyka) na poziomie HL 7, 6.
20% Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym od 80%
 • na poziomie rozszerzonym od 50%
w przypadku starej matury na ocenę 4 i wyżej,
w przypadku matury IB zdały
 • nauki matematyczne ( podstawy matematyki, matematyka zaawansowana,
 • matematyka z elementami informatyki) lub
 • eksperymentalne (fizyka) na poziomie HL 5 lub SL 7, 6
10% Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:
 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie (dawniej: Zespół Szkół Handlowych)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
 • Technikum ADE w Gdańsku
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
 • XVII LO w Gdyni
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące (GLO)
 • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Zniżka za ukończenie Szkoły Partnerskiej zostanie naliczona po dostarczeniu do Dziekanatu skanu świadectwa ukończenia szkoły.

Redukcja czesnego dla obcokrajowców w I semestrze na Wydziale Informatyki za wyniki maturalne (PDF)

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

Wysokość redukcji czesnego Podstawa redukcji
50% Laureatom olimpiady artystycznej
30% Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym od 90%
 • na poziomie rozszerzonym od 70%
w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyżej
w przypadku matury IB zdały przedmioty artystyczne (plastyka) na poziomie HL 7, 6
20% Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki:
w przypadku nowej matury:
 • na poziomie podstawowym od 80%
 • na poziomie rozszerzonym od 50% lub
w przypadku starej matury na ocenę 4 i wyżej
w przypadku matury IB zdały przedmioty artystyczne (plastyka) na poziomie HL 5 lub SL 7, 6
10% Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:
 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkól Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie (dawniej: Zespół Szkół Handlowych)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie
 • Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
 • Technikum ADE w Gdańsku
 • Liceum Plastyczne im. St. I. Witkiewicza w Słupsku
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
 • XVII LO w Gdyni
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące (GLO)

Zniżka za ukończenie Szkoły Partnerskiej zostanie naliczona po dostarczeniu do Dziekanatu skanu świadectwa ukończenia szkoły.
Redukcja czesnego dla obcokrajowców w I semestrze na Wydziale Nowych Mediów za wyniki maturalne (PDF)

Opłaty należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pja.edu.pl/ )
W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:


Czesne i inne opłaty za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont, które są dostępne na swoim profilu studenckim dostępnym na stronie: https://dziekanat.pja.edu.pl/
Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2021/2022.

opłata roczna 2 raty 10 rat
1 rata przy podpisywaniu kontraktu przy podpisywaniu kontraktu przy podpisywaniu kontraktu
2 rata
2022.02.05 2021.10.05
3 rata

2021.11.05
4 rata

2021.12.05
5 rata

2022.01.05
6 rata

2022.02.05
7 rata

2022.03.05
8 rata

2022.04.05
9 rata

2022.05.05
10 rata

2022.06.05
W przypadku płatności w dwóch ratach (semestralnych) czesne zostaje pomniejszone o 2%, a w przypadku jednorazowej (rocznej) o 5%, pod warunkiem zachowania wskazanego terminu.


Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021.

opłata roczna 2 raty 10 rat
1 rata przy podpisywaniu kontraktu przy podpisywaniu kontraktu przy podpisywaniu kontraktu
2 rata
2021.02.05 2020.10.05
3 rata

2020.11.05
4 rata

2020.12.05
5 rata

2021.01.05
6 rata

2021.02.05
7 rata

2021.03.05
8 rata

2021.04.05
9 rata

2021.05.05
10 rata

2021.06.05
W przypadku płatności w dwóch ratach (semestralnych) czesne zostaje pomniejszone o 2%, a w przypadku jednorazowej (rocznej) o 5%, pod warunkiem zachowania wskazanego terminu.

TRANSFER Z INNYCH UCZELNI

Oferujemy studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

 • zapoznać się z  regulaminem transferu
 • dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni,
 • napisać podanie poprzez e-podania z prośbą o przepisanie oceny z poszczególnego przedmiotu.

Ostateczną decyzję dotyczącą transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

WARUNKI STUDIOWANIA NA PJATK

W ramach studiów prowadzone są wykłady ogólne dla całego roku oraz powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne, realizowane w kilkunastoosobowych grupach. Każdy student dysponuje indywidualnym stanowiskiem komputerowym. Studenci wyższych lat pracują w specjalistycznych laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie zależne od wybranej specjalizacji. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie, natomiast na studiach zaocznych w trybie zjazdów weekendowych (co drugi weekend tj. soboty-niedziele).

Studenci wnoszą opłaty miesięczne. Studenci studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie graficzne wnoszą jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisową.  Opłaty są ustalane kontraktem na cały okres studiów.

PRAWA STUDENCKIE

Studentom PJATK Gdańsk przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności prawo do zniżek (np. w komunikacji publicznej), stypendiów naukowych i socjalnych.

SYSTEM STYPENDIALNY

W PJATK istnieje rozbudowany system stypendialny. Studentom przysługują nagrody Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, specjalne (dla osób niepełnosprawnych), sportowe oraz zapomogi (wypłacane w nagłych przypadkach losowych). Najlepsi studenci otrzymują również redukcje czesnego za bardzo dobre wyniki w nauce.

POMOC MATERIALNA

Spis informacji na temat pomocy materialnej dostępny jest na podstronie Pomoc materialna.

Kurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców

REKRUTACYJNE FAQ


W jakim trybie będą odbywały się zajęcia w roku akademickim 2021/2022?

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, wytycznych ministerialnych i zarządzenia Rektora zastosujemy odpowiedni model nauczania w danym momencie. Naszym celem jest utrzymanie najwyższej jakości kształcenia jednocześnie dbając o zdrowie naszych studentów oraz pracowników.
Sprawdź informacje nt. organizacji roku akademickiego 2020/21: przejdź do archiwalnych aktualności >>>


Jakie kierunki oferuje PJATK w Gdańsku?

W tej chwili oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziałach Informatyki (kierunek: Informatyka) i Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika). Wydział Sztuki Nowych Mediów oferuje również studia podyplomowe Projektowanie Graficzne.

Na kiedy planowane jest uruchomienie studiów II stopnia w Gdańsku?

W związku z rozwojem naszych Wydziałów oraz obserwowanymi potrzebami planujemy otworzenie w przyszłości studiów II stopnia również na PJATK Gdańsk. Gdy znane będą przybliżone daty, podamy je do wiadomości na stronach Wydziałów.

Jaki Uczelnia nadaje tytuł?

Studenci mają możliwość zdobycia tytułu inżyniera (Wydział Informatyki) lub licencjata (Wydział Sztuki Nowych Mediów). Te tytuły są tożsame z nadawanymi przez uczelnie publiczne oraz są przez nie honorowane. Istnieje możliwość kontynuowania studiów (studia magisterskie, drugiego stopnia) na PJATK w Warszawie, jak również innych uczelniach w kraju i za granicą. Tytuł inżyniera nadawany jest absolwentom kierunków technicznych i jest indykatorem nabycia w toku studiów kompetencji twardych. Niezależnie jednak od nadawanego tytułu, na wszystkich naszych kierunkach kładziemy nacisk na praktyczną formę kształcenia.

Czego nauczę się na kierunku Informatyka?

Studia na kierunku Informatyka na PJATK Gdańsk to przede wszystkim dużo wiedzy praktycznej przekazywanej przez ekspertów z branży IT. Współpracujemy z polskimi oraz międzynarodowymi firmami, które mają swoje oddziały na Pomorzu. Koncentrujemy się na nauce najbardziej przydatnych języków programowania, jednocześnie zapoznając studentów z alternatywami, aby sami mogli później podjąć decyzję o ścieżce rozwoju. Oprócz nauki programowania nasi studenci zdobywają umiejętności również z innych obszarów IT oraz ICT. Uczymy ich pracy w zespołach projektowych według przyjętych w nowoczesnym biznesie metodyk wytwarzania. Nasze specjalizacje tworzone są pod kątem wymagań oraz prognoz rynku pracy. Więcej informacji o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału Informatyki w Gdańsku >>>

Czego nauczę się na kierunku Grafika / Wydziale Sztuki Nowych Mediów?

Wydział Sztuki Nowych Mediów powstał aby kształcić nowe pokolenia twórców branż kreatywnych. Nowe Media coraz silniej wchodzą w interakcję z odbiorcą i są nierozerwalnie złączone z rozwojem technologii. Kierunek Grafika wbrew swojej nazwie jest kierunkiem interdyscyplinarnym, rozwijającym wiele umiejętności i pokazującym młodemu człowiekowi różne kierunki, w których może się zawodowo doskonalić. Studenci poznają nowe technologie, pracują na programach do tworzenia oraz cyfrowej obróbki obrazu. Uczą się też podstaw projektowania stron internetowych oraz interfejsów graficznych. Więcej informacji o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów >>>

Jakim sprzętem i pracowniami dysponuje uczelnia?

Studenci wszystkich kierunków i roczników korzystają z nowoczesnych laboratoriów komputerowych ze specjalnie skonfigurowanym sprzętem oraz szerokim pakietem profesjonalnych programów dobranych do realizacji programu studiów. Wykłady prowadzone są w przestronnych audytoriach. Dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów przygotowano odpowiednio wyposażone pracownie: rysunku i malarstwa, fotografii, rzeźby czy linorytu.

 

Czemu uczelnia nazywa się Polsko-Japońska?

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993.


Czy zajęcia są wykładane po japońsku?

Nie. Natomiast studenci mogą uczyć się języka japońskiego w ramach dodatkowego kursu językowego - jest on darmowy dla studentów PJATK oraz zgrany z planem zajęć. Naukę można zacząć od poziomu podstawowego lub dołączyć do grupy kontynuacji (przy odpowiedniej liczbie chętnych).
Istnieje także możliwość utworzenia grupy z wykładowym językiem angielskim pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej ilości osób.

Jakich jeszcze języków obcych mogę się uczyć?

Od pierwszego roku nasi studenci uczęszczają na obowiązkowy lektorat z języka angielskiego. Oferujemy grupy na różnych poziomach, łącznie z grupami zaawansowanymi, gdzie nacisk położony jest na słownictwo branżowe oraz komunikację w biznesie.
W późniejszych semestrach istnieje możliwość zamiany języka angielskiego na inny język obcy. Proponujemy naukę m.in. norweskiego, hiszpańskiego lub francuskiego (w zależności od deklarowanego zainteresowania studentów).

Ile wynosi czesne, opłata rekrutacyjna i wpisowe?

PJATK nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia I stopnia. W przypadku studiów podyplomowych wpisowe zostaje uiszczone po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i wynosi 1000 zł oraz 500 zł dla Absolwentów PJATK. Wpisowe jest bezzwrotne. Pełna lista opłat dostępna jest w dziale Strefa Kandydata >> Opłaty

Czy studiując na PJATK mogę ubiegać się o stypendium?

Tak, studenci PJATK mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz socjalne. Dodatkowo tradycją PJATK jest coroczne nagradzanie studentów wykazujących się szczególnym zaangażowaniem (udział w dodatkowych projektach, kołach naukowych, działalność w Samorządzie Studenckim itp.). Więcej informacji o stypendiach znajduje się w dziale Strefa Studenta >> Stypendia i pomoc materialna


Czy studenci PJATK odbywają praktyki?

Tak, studenci PJATK w toku studiów również realizują praktyki, dzięki którym lepiej poznają specyfikę zawodu i działanie firm z branży "od środka" oraz rozwijają ważne na rynku pracy kompetencje. Student może samodzielnie wybrać firmę, w której zrealizuje zgodne ze swoim kierunkiem studiów praktyki lub skorzystać z pomocy Biura Karier PJATK.

Czym jest Biuro Karier PJATK?

Akademickie Biuro Karier PJATK pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu odpowiedniego dla nich miejsca na rynku pracy. Organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu kształtowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, spotkania z doradcami zawodowymi oraz indywidualne konsultacje. Jest w stałym kontakcie z pracodawcami i przekazuje dostosowane do kierunku kształcenia oferty praktyk, staży oraz pracy. Organizuje spotkania z przedstawicielami firm na uczelni oraz jest partnerem branżowych konkursów i wydarzeń, które uczestnikom dają wspaniałą okazję do zaprezentowania swoich możliwości pracodawcom.

Gdzie mogę znaleźć zakwaterowanie na czas studiów?

Nasi studenci przyjeżdżający z innych miast korzystają z bogatej oferty wynajmu w Trójmieście. Osoby poszukujące współlokatorów zapraszamy do skorzystania z grupy PJATK Gdańsk. Przygotowaliśmy też listę publicznych i prywatnych trójmiejskich akademików. Przejdź do listy >>

Czy PJATK Gdańsk jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością?

Mamy już i wciąż wprowadzamy nowe rozwiązania służące osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W niedalekiej przyszłości chcemy być uczelnią bez barier. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z warunkami na miejscu, przed rozpoczęciem nauki. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą również ubiegać się o stypendium >>>


Czy jest wymiana( Erasmus)?

Tak, studenci i kadra PJATK w ramach programu ERASMUS+ mają możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, lub poprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z uczelni partnerskiej (kadra).


Czy można wyjechać do Japonii w ramach wymiany?

PJATK prowadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu LLP Erasmus. Uczelnie japońskie, z którymi współpracuje PJATK:

 • Saitama University
 • Ibaraki University
 • Tokyo University of Agriculture and Technology
 • Ritsumeikan University, Kyoto
 • Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu


Czy mogę w jakiś sposób zobaczyć przykładowe zajęcia, zanim podejmę decyzję o studiowaniu?

Tak. W trakcie roku akademickiego (m.in. w marcu, maju) oferujemy uczestnictwo w wykładach w ramach dni otwartych, na których można zobaczyć czego i jak uczymy. Informacje o zbliżających się terminach publikujemy w aktualnościach na stronie oraz na naszym oficjalnym fanpage’u: facebook.com/PjatkGdansk

 

Masz pytanie?
Zachęcamy do zadawania pytań pod adresem:

GALERIA ZDJĘĆ Z UCZELNI

Zapraszamy do obejrzenia, jak wyglądają zajęcia na naszych Wydziałach. Kliknij miniaturkę aby zobaczyć w pełnym rozmiarze.

Zapraszamy też do naszego oficjalnego profilu na Instagramie: @pjatkgdansk

DNI OTWARTE

Harmonogram Dni Otwartych w 2021:

 • 10.09 - Late Nite x Japan w Muzeum Emigracji - impreza skierowana do osób w wieku od 15 do 19 lat, której współorganizatorem jest PJATK Gdańsk. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie poza atrakcjami związanymi z Japonią będzie można dowiedzieć się więcej o studiach na naszej Uczelni. Godziny 19:00-22:00, Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1. Wstęp wolny.

 • 13.09 g. 17:00 - "Jak pracuje głowa w trakcie programowania?" - wykład otwarty online w ramach Dnia Programisty: https://www.facebook.com/events/851934292119377

Powyższe terminy Dni Otwartych dotyczą Wydziałów w Gdańsku. Zapisy z poprzednich Dni Otwartych oraz szczegółowe informacje o planowanych Dniach Otwartych są publikowane na naszym oficjalnym profilu na Facebooku. Znajdują się tam również informacje o pozostałych wydarzeniach takich jak spotkania z zaproszonymi gośćmi, webinary oraz wydarzenia kulturalne. Zapraszamy do odwiedzenia oraz polubienia profilu: facebook.com/PjatkGdansk

LEKCJE DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

Szkoły średnie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych wykładów pokazowych przygotowanych specjalnie dla uczniów. Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką oraz studentów naszej Uczelni.

Trwające ok. 45 minut warsztaty oraz wykłady przedstawiać będą wybrane zagadnienia i ciekawostki z zakresu poszczególnych dziedzin studiów.

Szczegółowy zakres oraz program ustalane są indywidualnie w uzgodnieniu z przedstawicielem szkoły średniej.

W związku z pandemią wykłady odbywają się ONLINE.

Platforma i terminy
- ustalane indywidualnie

Więcej informacji i zgłoszenia:
Martyna Rajchert, tel. 512 163 599, e-mail: mrajchert@pja.edu.pl

Zdolni z Pomorza


Zapraszamy również do skorzystania ze spotkań w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt ma na celu pomoc w zdobywaniu ponadprogramowej wiedzy i kompetencji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
Więcej informacji >>

W ramach projektu PJATK realizuje następujące formy wsparcia uczniów uzdolnionych:

 • Spotkania akademickie
 • Warsztaty tematyczne
 • Opieka mentorska
 • Kurs e-Learningowy


Zgłoszenia: Monika Kobylińska, tel. 512 163 585, e-mail: mkobylinska@pja.edu.pl

KURSY PRZYGOTOWAWCZE


Wydział Sztuki Nowych Mediów - kierunki: Grafika, Projektowanie Graficzne

Dla kandydatów co roku przygotowujemy kursy, które pomagają w skompletowaniu portfolio prac i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej.

Aktualne nabory: terminy oraz szczegóły kolejnych kursów zostaną ogłoszone w nowym roku akademickim.

Kandydatów zachęcamy do skorzystania z darmowych konsultacji teczek (online) z kadrą Wydziału Sztuki Nowych Mediów >>>więcej informacji

Poprzednie kursy

Portfolio Bootcamp - Wiosenny Sprint

17.03-7.04.2021

Zapraszamy na zupełnie nowy kurs dla kandydatów na kierunek Grafika. Portfolio Bootcamp - Wiosenny Sprint pomoże zbudować portfolio prac, a także przybliży kandydatom specyfikę studiów. Zapisy pod adresem: promocjagdansk@pja.edu.pl

Uczestnicy kursu:
- uporządkują swoje dotychczasowe dokonania;
- nauczą się lepiej dobierać prace, aby pokazać swoje mocne strony;
- zyskają dodatkową motywację do działania;
- znajdą inspiracje do tworzenia nowych prac - w różnych nurtach i technikach;
- dowiedzą się, na jakie aspekty zwracać uwagę kompletując portfolio;
- przekonają się, co ich portfolio mówi o nich samych;
- poznają ludzi o podobnych zainteresowaniach, z którymi będą dzielić się doświadczeniem i wzajemnie inspirować, a być może wkrótce też razem studiować.


Kurs prowadzi mgr Antonina Buszewicz - wykładowczyni na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk. Spotkania odbywają się na platformie MS Teams. Każda osoba otrzyma link do zespołu, w którym poza zaplanowanymi spotkaniami będzie też mogła komunikować się z pozostałymi uczestnikami, wymieniać wiedzą oraz pomysłami, gromadzić materiały.

Harmonogram spotkań:

 • 17 marca
 • 24 marca
 • 7 kwietnia

Spotkania odbywają się w środy o godzinie 17:00. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny.
Cena kursu: 90 zł
Cena Early Bird: 50 zł (przy zapisie do 13 marca 2021)

Wszelkie zapytania dotyczące kursu oraz zapisy przyjmujemy pod adresem: promocjagdansk@pja.edu.pl


Dlaczego online?
Już od roku wykładowcy PJATK Gdańsk prowadzą zajęcia w formie zdalnej wykorzystując wachlarz możliwości, jaki daje edukacja online. Dzięki temu w zajęciach może wziąć udział każdy, wliczając w to np. osoby z obniżoną odpornością lub mieszkające z osobami z grupy ryzyka. Czas oszczędzony na dojazdach można wykorzystać do pracy twórczej. Obalamy też mit, że proces nauki zdalnej ogranicza się do “przyklejenia do ekranu”. Wciąż szukamy i wprowadzamy sposoby na to, aby nasi studenci oraz uczestnicy kursów odkrywali  różne narzędzia i techniki oraz poszukiwali inspiracji poza internetem.


O prowadzącej:
Antonina Buszewicz - absolwentka ASP w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem z zakresu Grafiki Warsztatowej oraz Ilustracji. Obecnie jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej na PJATK w Warszawie. Poza pracą na uczelniach spełnia się jako niezależna, niekomercyjna artystka. W swojej twórczości łączy techniki malarskie i graficzne. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jako twórca przekracza granice absurdu, kiczu i dobrego smaku. Na PJATK Gdańsk prowadzi pracownię Ilustracji. Od swoich studentów wymaga otwartości umysłu, przekraczania własnych granic, poczucia humoru i sumiennej pracy.

POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk prowadzi nauczanie języka polskiego jako języka obcego w formie nieodpłatnych kursów dla naszych studentów zagranicznych. Zajęcia pomagają opanować słownictwo i gramatykę. Kursanci zdobywają wiedzę jak radzić sobie w codziennych sytuacjach oraz poznają Polskę, jej obyczaje i kulturę.

 • We wrześniu prowadzimy intensywny kurs języka polskiego.
 • W przypadku zebrania grupy istnieje możliwość kontynuacji w ciągu roku akademickiego - zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Studium Języków Obcych: Patrycja Kowalak - pkowalak@pja.edu.pl

Zapisy na rok akademicki 2021/22:

Czas trwania kursu: 01.09.2021-28.09.2021 (zajęcia stacjonarne lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju)
Ilość godzin: 3 godziny lekcyjne (45 minut) dziennie, zajęcia poniedziałek-piątek
Całkowita ilość godzin kursu: 60h
Na kurs mogą zapisać się kandydaci aplikujący na studia na PJATK Gdańsk.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

DOJAZD
ul. Brzegi 55, Gdańsk

Dojazd Szybką Koleją Miejską (SKM):

Przystanek Gdańsk Główny (przy przystanku ZTM Dworzec Główny) lub Gdańsk Śródmieście

Sprawdź szczególy i rozkład na stronie: skm.pkp.pl


Dojazd liniami ZTM w Gdańsku:

Przystanek autobusowy - Sandomierska

Dojazd z przystanku Dworzec Główny (w Gdańsku) liniami:

151, 154, 189, 200, 205, 207, 210, 256

Sprawdź szczególy i rozkład na stronie: ztm.gda.pl

Pomocne linki:

Zaplanuj podróż na jakdojade.pl/trojmiasto

Informacje o bilecie metropolitalnym: mzkzg.org/bilet-metropolitalny

POZNAJ GDAŃSK

Oficjalny portal Miasta Gdańsk: gdansk.pl

Zachęcamy do zapoznania się z projektem "Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki" realizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej, z którym PJATK Gdańsk współpracuje przy okazji różnych wydarzeń. Na stronie projektu dostępne są do pobrania bezpłatne przewodniki po wybranych dzielnicach Gdańska.
Przejdź do strony projektu >>>

OFERTA AKADEMIKÓW

Aby ułatwić poszukiwanie zakwaterowania, przygotowaliśmy listę akademików w Trójmieście:

Akademiki prywatne

Student Depot Gdańsk

http://studentdepot.pl/pl/akademik-gdansk

ul. Kołobrzeska 36 tel. +48 697 126 788, mail: gdansk@studentdepot.pl

YOUNIQ Gdańsk

http://youniq-students.com/pl/youniq-lokalizacje/apartamenty-studenckie-w-gdansku

ul. Robotnicza 16 tel. +48 663 936 767, mail: gdansk@youniq-students.pl

Na rok akademicki 2021/2022 studenci PJATK otrzymują zniżkę w wysokości 3% od comiesięcznego czynszu za wynajem.

 

Pokoje3city

http://pokoje3city.pl

aleja Grunwaldzka 164/3 tel. +48 535 068 481, mail: kontakt@pokoje3city.plAkademiki publiczne

Uniwersytet Gdański

 • Dom Studencki nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20 tel. +48 58 523 62 99
Gdańsk - Oliwa
 • Dom Studencki nr 3 ul. Polanki 65 tel. +48 58 523 26 02
 • Dom Studencki nr 4 ul. Polanki 66 tel. +48 58 523 26 12
 • Dom Studencki nr 5 ul. Polanki 64 tel. +48 58 523 26 22
 • Dom Studencki nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4 tel. +48 58 523 26 72
Gdańsk - Brzeźno
 • Dom Studencki nr 11 ul. Chodkiewicza 14 tel. +48 58 523 38 83 / 523 38 00
Sopot
 • Dom Studencki nr 7 ul. Armii Krajowej 111 tel. +48 58 523 17 00
 • Dom Studencki nr 8 ul. 1 Maja 12 tel. +48 58 523 11 92 / 523 11 94

Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl/ksztalcenie/studenci/sprawy/akademiki

Gdańsk - Wrzeszcz
 • Dom Studencki nr 1 ul. Traugutta 115 tel. +48 58 347 15 97
 • Dom Studencki nr 2 ul. Traugutta 115b tel. +48 58 347 15 97 / 58 347 17 63
 • Dom Studencki nr 3 ul. Do Studzienki 32 tel. +48 58 347 14 48
 • Dom Studencki nr 4 ul. Do Studzienki 61 tel. +48 58 347 15 18
 • Dom Studencki nr 12 ul. Traugutta 115 A tel. +48 58 347 15 97
 • Dom Studencki nr 5 ul. Wyspiańskiego 7 tel. +48 58 347 17 53
 • Dom Studencki nr 6 ul. Wyspiańskiego 9 tel. +48 58 347 26 16
 • Dom Studencki nr 7 ul. Leczkowa 18 tel. +48 58 347 26 16
 • Dom Studencki nr 8 ul. Wyspiańskiego 5a tel. +48 58 347 12 51 / 347 22 86
 • Dom Studencki nr 9 ul. Wyspiańskiego 5 tel. +48 58 347 12 51
 • Dom Studencki nr 10 ul. Wyspiańskiego 7 tel. +48 58 347 17 53

 Gdańsk - Brzeźno

 •  Dom Studencki nr 11 ul. Chodkiewicza 15 tel. +48 58 347 13 11

 Gdański Uniwersytet Medyczny

 http://akademiki.gumed.edu.pl/

 • Dom Studenta Nr 1 ul. Dębowa 9 tel. +48 58 349 13 10
 • Dom Studenta Nr 2 ul. Dębowa 11 tel. +48 58 349 13 30
 • Dom Studenta Nr 3 ul. Dębowa 13 tel. +48 58 349 13 50
 • Dom Studenta Nr 4 ul. Dębowa 5 tel. +48 58 349 13 40

 Akademia Muzyczna

 http://www.amuz.gda.pl/informacje-dla-studentow/domy-studenckie/

 • Dom nr 1 „Cztery Pory Roku” ul. Plac Wałowy 15A tel. +48 58 301 79 23
 • Dom nr 2 „Sonata” ul. Łąkowa 1-2 tel. +48 58 300 92 60

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

 http://domstudencki.awf.gda.pl/ 

 • Dom Studencki ul. Czyżewskiego 33 tel. +48 58 55 47 149

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 http://samorzad.amw.gdynia.pl/domy-studenckie/

 •  Dom Studencki nr 1 ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69 tel. +48 261 262 474

 Uniwersytet Morski w Gdyni

http://www.akademiki.umg.edu.pl/

 •  Studencki Dom Marynarza nr 2 ul. Sędzickiego 19 tel. +48 58 55 86 821 / 62 02 701, kom. 668 114 307 
 • SDM nr 3 ul. Beniowskiego 15/17 tel. +48 58 55 86 336 / 62 17 536 
 • SDM nr 4 ul. Beniowskiego 20/22 tel. +48 58 55 86 488 / 66 16 103

 

 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Tel: (+48 58) 683-59-87, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

KONTAKTY

PJATK Gdańsk