strefa kandydata

REKRUTACJA NA STUDIA


Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku zaprasza do studiowania kierunków przyszłości. Poniżej znajduje się wykaz kierunków na PJATK Gdańsk, ogólne zasady rekrutacji, kontakty, link do portalu rekrutacyjnego oraz inne informacje dla kandydatów na studia.

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna się 4 maja i prowadzona będzie do 30 września 2023 (lub do wyczerpania miejsc).

Skany dokumentów należy dostarczyć drogą elektroniczną, a oryginały okazać do wglądu osobiście w czasie późniejszym (np. przy podpisywaniu kontraktu).

 

Rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki:

Wydział Informatyki

Kierunek: Informatyka
Studia I stopnia:
  • studia inżynierskie stacjonarne
  • studia inżynierskie niestacjonarne
Szczegółowe zasady i etapy rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Informatyki:

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Kierunek: Grafika
Studia I stopnia:
  • studia licencjackie stacjonarne
  • studia licencjackie niestacjonarne

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2023:

 • 3.06
 • 16.06
 • 1.07
 • 8.07
 • 22.07
 • 29.07
 • 5.08
 • 26.08
 • 9.09
 • 23.09

Kandydaci na kierunek Grafika mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej i oceny portfolio jeszcze przed otrzymaniem świadectwa maturalnego. Dodatkowo kandydaci mogą skorzystać przed rozmowami z konsultacji online -  terminy konsultacji będą dostępne na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Zasadach Rekrutacji. W kwestiach związanych z rozmowami kwalifikacyjnymi na kierunek Grafika prosimy o przesyłanie pytań bezpośrednio na adres: grafika.gdansk@pja.edu.pl

Szczegółowe zasady i etapy rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów:

Kierunek: Projektowanie Graficzne

 • studia podyplomowe
Szczegółowe zasady i etapy rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów:

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI


Rekrutacją na studia w Gdańsku zajmuje się Dziekanat.

Wszyscy kandydaci na studia rejestrują się w portalu rekrutacyjnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji na dany kierunek znajdują się na stronach poszczególnych Wydziałów.

Skany dokumentów należy wgrać na swoje konto na Portalu Rekrutacyjnych,a oryginały dostarczyć pocztą, kurierem lub osobiście.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi skany świadectw dojrzałości wgrane na Portal Rekrutacyjny, w późniejszym okresie będą musiały być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni – niezbędne będzie ich okazanie.


KONTAKT DO REKRUTACJI - PJATK GDAŃSK

Rekrutacją w filii w Gdańsku zajmuje się Dziekanat:

Adres:

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Telefon:

 • (+48) 516 023 661
 • (+48) 516 621 583
 • (+48) 516 370 742

e-mail: gdansk@pja.edu.pl

Godziny otwarcia rekrutacji:
 • poniedziałek- piątek 9:00-17:00
 • sobota 10:00-14:00


Obsługa kandydatów na studia odbywa się:

 • osobiście;
 • telefonicznie w godzinach pracy Dziekanatu;
 • mailowo (gdansk@pja.edu.pl).
Kandydatów zainteresowanych studiami na Wydziałach w Warszawie zapraszamy do kontaktu z tamtejszym Działem Rekrutacji:

KONTAKT DO REKRUTACJI - PJATK WARSZAWA

 

PORTAL REKRUTACYJNY

KONTRAKTY NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE PO ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI
Kontrakty 2022/23- Informatyka

 • Kontrakt dla studiów stacjonarnych pdf
 • Kontrakt dla studiów niestacjonarnych pdf

Kontrakty 2022/23 - Grafika

 • Kontrakt dla studiów stacjonarnych pdf
 • Kontrakt dla studiów niestacjonarnych pdf

OPŁATY I REDUKCJE CZESNEGO

OPŁATY NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Czesne na I roku (miesięczne, przez 10 mies. w roku). Ceny dotyczą filii w Gańsku.

Wydział Informatyki

Kierunek Informatyka - studia I stopnia - stacjonarne - 1700 zł
Kierunek Informatyka - studia I stopnia - niestacjonarne - 1500 zł

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Kierunek Grafika - studia I stopnia - stacjonarne - 1700 zł
Kierunek Grafika - studia I stopnia - niestacjonarne - 1500 zł
Kierunek Projektowanie graficzne - studia podyplomowe:

Redukcja czesnego

Dla osób rozpoczynających studia w PJATK wprowadzono zniżki w opłatach czesnego na pierwszym semestrze pierwszego roku studiów pierwszego stopnia.

Dodatkowo Kolegium Rektorskie PJATK wprowadziło obniżkę czesnego dla osób wpłacających czesne w dwóch ratach semestralnych (w wysokości 2%).

WYDZIAŁ INFORMATYKI
Studia pierwszego stopnia: stacjonarne, niestacjonarne.
10% redukcji czesnego
→ Laureaci olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki
5% redukcji czesnego
Matura polska
→ matura – poziom rozszerzony od 90%
→ stara matura na ocenę 5
uzyskane z pisemnej części z matematyki lub informatyki lub fizyki
Matura IB
→ Poziom rozszerzony – High Level ocena 7 uzyskane z matematyki lub informatyki lub fizyki

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW
Studia pierwszego stopnia: stacjonarne, niestacjonarne.
10% redukcji czesnego
→ Laureaci olimpiady artystycznej
5% redukcji czesnego
Matura polska
→ matura – poziom rozszerzony od 90%
→ stara matura na ocenę 5
uzyskane z pisemnej części z historii sztuki
Matura IB
→ Poziom rozszerzony – High Level ocena 7 uzyskane z Visual Arts

Pełen regulamin przyznawania zniżek dostępny jest jako załącznik w Regulaminie opłat za studia (poniżej).

Regulamin opłat

 

Zarządzenie Kanclerza Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w sprawie Regulaminu opłat oraz Regulamin opłat za studia
>>>POBIERZ

TRANSFER Z INNYCH UCZELNI

Oferujemy studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

 • zapoznać się z regulaminem transferu:
  - Wydział Informatyki - pobierz
  - Wydział Sztuki Nowych Mediów - pobierz
 • dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni.

Ostateczną decyzję dotyczącą transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

WARUNKI STUDIOWANIA NA PJATK

W ramach studiów prowadzone są wykłady ogólne dla całego roku oraz powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne, realizowane w kilkunastoosobowych grupach. Każdy student dysponuje indywidualnym stanowiskiem komputerowym. Studenci wyższych lat pracują w specjalistycznych laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie zależne od wybranej specjalizacji. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie, natomiast na studiach zaocznych w trybie zjazdów weekendowych (co drugi weekend tj. soboty-niedziele).

Studenci wnoszą opłaty miesięczne. Studenci studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie graficzne wnoszą jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisową.  Opłaty są ustalane kontraktem na cały okres studiów.

PRAWA STUDENCKIE

Studentom PJATK Gdańsk przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności prawo do zniżek (np. w komunikacji publicznej), stypendiów naukowych i socjalnych.

SYSTEM STYPENDIALNY

W PJATK istnieje rozbudowany system stypendialny. Studentom przysługują nagrody Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, specjalne (dla osób niepełnosprawnych), sportowe oraz zapomogi (wypłacane w nagłych przypadkach losowych). Najlepsi studenci otrzymują również redukcje czesnego za bardzo dobre wyniki w nauce.

POMOC MATERIALNA

Spis informacji na temat pomocy materialnej dostępny jest na podstronie Pomoc materialna.

Kurs Języka Polskiego dla obywateli z zagranicy

REKRUTACYJNE Q&A

 

Jakie kierunki oferuje PJATK w Gdańsku?

W tej chwili oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziałach Informatyki (kierunek: Informatyka) i Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika). Wydział Sztuki Nowych Mediów oferuje również studia podyplomowe Projektowanie Graficzne.

Na kiedy planowane jest uruchomienie studiów II stopnia w Gdańsku?

W związku z rozwojem naszych Wydziałów oraz obserwowanymi potrzebami planujemy otworzenie w przyszłości studiów II stopnia również na PJATK Gdańsk. Gdy znane będą przybliżone daty, podamy je do wiadomości na stronach Wydziałów.

Jaki Uczelnia nadaje tytuł?

Studenci mają możliwość zdobycia tytułu inżyniera (Wydział Informatyki) lub licencjata (Wydział Sztuki Nowych Mediów). Te tytuły są tożsame z nadawanymi przez uczelnie publiczne oraz są przez nie honorowane. Istnieje możliwość kontynuowania studiów (studia magisterskie, drugiego stopnia) na PJATK w Warszawie, jak również innych uczelniach w kraju i za granicą. Tytuł inżyniera nadawany jest absolwentom kierunków technicznych i jest indykatorem nabycia w toku studiów kompetencji twardych. Niezależnie jednak od nadawanego tytułu, na wszystkich naszych kierunkach kładziemy nacisk na praktyczną formę kształcenia.

Czego nauczę się na kierunku Informatyka?

Studia na kierunku Informatyka na PJATK Gdańsk to przede wszystkim dużo wiedzy praktycznej przekazywanej przez ekspertów z branży IT. Współpracujemy z polskimi oraz międzynarodowymi firmami, które mają swoje oddziały na Pomorzu. Koncentrujemy się na nauce najbardziej przydatnych języków programowania, jednocześnie zapoznając studentów z alternatywami, aby sami mogli później podjąć decyzję o ścieżce rozwoju. Oprócz nauki programowania nasi studenci zdobywają umiejętności również z innych obszarów IT oraz ICT. Uczymy ich pracy w zespołach projektowych według przyjętych w nowoczesnym biznesie metodyk wytwarzania. Nasze specjalizacje tworzone są pod kątem wymagań oraz prognoz rynku pracy. Więcej informacji o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału Informatyki w Gdańsku >>>

Czego nauczę się na kierunku Grafika / Wydziale Sztuki Nowych Mediów?

Wydział Sztuki Nowych Mediów powstał aby kształcić nowe pokolenia twórców branż kreatywnych. Nowe Media coraz silniej wchodzą w interakcję z odbiorcą i są nierozerwalnie złączone z rozwojem technologii. Kierunek Grafika wbrew swojej nazwie jest kierunkiem interdyscyplinarnym, rozwijającym wiele umiejętności i pokazującym młodemu człowiekowi różne kierunki, w których może się zawodowo doskonalić. Studenci poznają nowe technologie, pracują na programach do tworzenia oraz cyfrowej obróbki obrazu. Uczą się też podstaw projektowania stron internetowych oraz interfejsów graficznych. Więcej informacji o kierunku znajdziesz na stronie Wydziału Sztuki Nowych Mediów >>>

Jakim sprzętem i pracowniami dysponuje uczelnia?

Studenci wszystkich kierunków i roczników korzystają z nowoczesnych laboratoriów komputerowych ze specjalnie skonfigurowanym sprzętem oraz szerokim pakietem profesjonalnych programów dobranych do realizacji programu studiów. Wykłady prowadzone są w przestronnych audytoriach. Dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów przygotowano odpowiednio wyposażone pracownie: rysunku i malarstwa, fotografii, rzeźby czy linorytu. Uczelnia dysponuje również Międzywydziałowym Laboratorium wyposażonym w nowoczesny sprzęt VR oraz drukarkę 3D (z funkcjami CNC i graweru laserowego).

 

Czemu uczelnia nazywa się Polsko-Japońska?

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993.


Czy zajęcia są wykładane po japońsku?

Nie. Natomiast studenci mogą uczyć się języka japońskiego w ramach dodatkowego kursu językowego - jest on darmowy dla studentów PJATK oraz zgrany z planem zajęć. Naukę można zacząć od poziomu podstawowego lub dołączyć do grupy kontynuacji (przy odpowiedniej liczbie chętnych).
Istnieje także możliwość utworzenia grupy z wykładowym językiem angielskim pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej ilości osób.

Jakich jeszcze języków obcych mogę się uczyć?

Od pierwszego roku nasi studenci uczęszczają na obowiązkowy lektorat z języka angielskiego. Oferujemy grupy na różnych poziomach, łącznie z grupami zaawansowanymi, gdzie nacisk położony jest na słownictwo branżowe oraz komunikację w biznesie.
W późniejszych semestrach istnieje możliwość zamiany języka angielskiego na inny język obcy. Proponujemy naukę m.in. norweskiego, hiszpańskiego lub francuskiego (w zależności od deklarowanego zainteresowania studentów).

Ile wynosi czesne, opłata rekrutacyjna i wpisowe?

Pełna lista opłat dostępna jest w dziale Strefa Kandydata >> Opłaty

Czy studiując na PJATK mogę ubiegać się o stypendium?

Tak, studenci PJATK mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz socjalne. Dodatkowo tradycją PJATK jest coroczne nagradzanie studentów wykazujących się szczególnym zaangażowaniem (udział w dodatkowych projektach, kołach naukowych, działalność w Samorządzie Studenckim itp.). Więcej informacji o stypendiach znajduje się w dziale Strefa Studenta >> Stypendia i pomoc materialna


Czy studenci PJATK odbywają praktyki?

Tak, studenci PJATK w toku studiów również realizują praktyki, dzięki którym lepiej poznają specyfikę zawodu i działanie firm z branży "od środka" oraz rozwijają ważne na rynku pracy kompetencje. Student może samodzielnie wybrać firmę, w której zrealizuje zgodne ze swoim kierunkiem studiów praktyki lub skorzystać z pomocy Biura Karier PJATK.

Czym jest Biuro Karier PJATK?

Akademickie Biuro Karier PJATK pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu odpowiedniego dla nich miejsca na rynku pracy. Organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu kształtowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, spotkania z doradcami zawodowymi oraz indywidualne konsultacje. Jest w stałym kontakcie z pracodawcami i przekazuje dostosowane do kierunku kształcenia oferty praktyk, staży oraz pracy. Organizuje spotkania z przedstawicielami firm na uczelni oraz jest partnerem branżowych konkursów i wydarzeń, które uczestnikom dają wspaniałą okazję do zaprezentowania swoich możliwości pracodawcom.

Gdzie mogę znaleźć zakwaterowanie na czas studiów?

Nasi studenci przyjeżdżający z innych miast korzystają z bogatej oferty wynajmu w Trójmieście. Osoby poszukujące współlokatorów zapraszamy do skorzystania z grupy PJATK Gdańsk. Przygotowaliśmy też listę publicznych i prywatnych trójmiejskich akademików. Przejdź do listy >>

Czy PJATK Gdańsk jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością?

Mamy już i wciąż wprowadzamy nowe rozwiązania służące osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W niedalekiej przyszłości chcemy być uczelnią bez barier. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z warunkami na miejscu, przed rozpoczęciem nauki. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą również ubiegać się o stypendium >>>


Czy jest wymiana( Erasmus)?

Tak, studenci i kadra PJATK w ramach programu ERASMUS+ mają możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, lub poprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z uczelni partnerskiej (kadra).


Czy można wyjechać do Japonii w ramach wymiany?

PJATK prowadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu LLP Erasmus. Uczelnie japońskie, z którymi współpracuje PJATK:

 • Saitama University
 • Ibaraki University
 • Tokyo University of Agriculture and Technology
 • Ritsumeikan University, Kyoto
 • Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu


Czy mogę w jakiś sposób zobaczyć przykładowe zajęcia, zanim podejmę decyzję o studiowaniu?

Tak. W trakcie roku akademickiego (m.in. w marcu, maju) oferujemy uczestnictwo w wykładach w ramach dni otwartych, na których można zobaczyć czego i jak uczymy. Informacje o zbliżających się terminach publikujemy w aktualnościach na stronie oraz na naszym oficjalnym fanpage’u: facebook.com/PjatkGdansk

 

Masz pytanie?
Zachęcamy do zadawania pytań pod adresem:

GALERIA ZDJĘĆ Z UCZELNI

Zapraszamy do obejrzenia, jak wyglądają zajęcia na naszych Wydziałach. Kliknij miniaturkę aby zobaczyć w pełnym rozmiarze.

Zapraszamy też do naszego oficjalnego profilu na Instagramie: @pjatkgdansk

DNI OTWARTE

Harmonogram Dni Otwartych w 2023:

22.05.2023 - Dzień Otwarty PZS Reda (Łąkowa 38, 84-240 Reda) - stoisko informacyjne PJATK Gdańsk

30.05.2023 - Rekrutacyjne Q&A ONLINE
Jak wygląda proces rekrutacji? Czy Informatyka to tylko nauka programowania? Jakie prace można zaprezentować na rozmowie rekrutacyjnej na kierunek Grafika? Zapraszamy do zadawania nam pytań podczas Rekrutacyjnego Q&A dnia 30 maja o 12:00. Odpowiadać będą pracownicy Dziekanatu i Rekrutacji oraz obecni studenci PJATK Gdańsk.
Transmisja na Facebooku:
facebook.com/events/1003374541040182Powyższe terminy Dni Otwartych dotyczą Wydziałów w Gdańsku. Zapisy z poprzednich Dni Otwartych oraz szczegółowe informacje o planowanych Dniach Otwartych są publikowane na naszym oficjalnym profilu na Facebooku. Znajdują się tam również informacje o pozostałych wydarzeniach takich jak spotkania z zaproszonymi gośćmi, webinary oraz wydarzenia kulturalne. Zapraszamy do odwiedzenia oraz polubienia profilu: facebook.com/PjatkGdansk

Archiwalne Dni Otwarte

15.03.2023 - Dzień Otwarty - Grafika (szczegółowy plan Dnia poniżej)

16.03.2023 - Dzień Otwarty - Informatyka (szczegółowy plan Dnia poniżej)

31.03.2023 - Targi "Nauka - Praca - Kariera", godziny 10:00 - 14:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4, Kartuzy.

01.04.2023 - Dni Otwarte Informatyka i Grafika (Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11), godz. 10:00-15:00

14.04.2023 - Dni Otwarte połączone z Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji O!PLA (Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11) - Harmonogram pokazów: facebook.com/events/1709237629508363

21.04.2023 - Dzień Kreatywności i Innowacji na PJATK Gdańsk (Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11) - strona wydarzenia na facebooku: facebook.com/events/199695612807828

13.05.2023 - Noc Muzeów

16.05.2023 - Dzień Otwarty (ul. Brzegi 55)

 

KALENDARZ TARGÓW

Zapraszamy do spotkania z nami podczas targów edukacyjnych.

23.03.2023 - Dni Otwarte Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie, godziny 14:00-16:00, ul. Bursztynowa 3, 83-304 Przodkowo.

24.03.2023 - Targi Edukacyjne "Przyszłość 2023", godziny 11:00-14:00,  Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 57, 77-100 Bytów

31.03.2023 - Targi "Nauka - Praca - Kariera", godziny 10:00 - 14:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4, Kartuzy.

LEKCJE DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

Szkoły średnie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych wykładów pokazowych przygotowanych specjalnie dla uczniów. Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką oraz studentów naszej Uczelni.

Trwające ok. 45 minut warsztaty oraz wykłady przedstawiać będą wybrane zagadnienia i ciekawostki z zakresu poszczególnych dziedzin studiów.

Szczegółowy zakres oraz program ustalane są indywidualnie w uzgodnieniu z przedstawicielem szkoły średniej.

Terminy - ustalane indywidualnie

Więcej informacji i zgłoszenia:
Martyna Rajchert, tel. 512 163 599, e-mail: mrajchert@pja.edu.pl

Zdolni z Pomorza


Zapraszamy również do skorzystania ze spotkań w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt ma na celu pomoc w zdobywaniu ponadprogramowej wiedzy i kompetencji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
Więcej informacji >>

W ramach projektu PJATK realizuje następujące formy wsparcia uczniów uzdolnionych:

 • Spotkania akademickie
 • Warsztaty tematyczne
 • Opieka mentorska
 • Kurs e-Learningowy


Zgłoszenia: Monika Kobylińska, tel. 512 163 585, e-mail: mkobylinska@pja.edu.pl

KURSY PRZYGOTOWAWCZE


Wydział Sztuki Nowych Mediów - kierunki: Grafika, Projektowanie Graficzne

Dla kandydatów co roku przygotowujemy kursy, które pomagają w skompletowaniu portfolio prac i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej.

AKTUALNE NABORY

Zapraszamy kandydatów na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku do udziału w kursie przygotowującym na kierunek Grafika. Program kursu jest zorientowany na dopracowanie swojego warsztatu, poznanie narzędzi do projektowania graficznego i malarstwa cyfrowego na tablecie oraz tworzenie prac do portfolio, które kandydaci prezentują podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Planowane terminy kursu: II połowa czerwca / I połowa lipca 2023
Uruchomienie zapisów: czerwiec 2023
Tryb: STACJONARNY
Czas trwania: -
Lokalizacja: budynek WSNM przy ul. Brzegi 55 w Gdańsku.

Więcej informacji wkrótce!Poprzednie kursy portfolio

Kurs przygotowujący na kierunek Grafika

Tryb: STACJONARNY
Czas trwania: 2.02-13.04.2023
Spotkania w czwartki o godzinie 17:30-20:30.
W budynku WSNM przy ul. Brzegi 55 w Gdańsku.

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • ćwiczenia rysunkowe;
 • zasady w malarstwie;
 • wprowadzenie do obsługi programów graficznych pakietu Adobe;
 • wprowadzenie do malarstwa cyfrowego na tablecie;
 • omówienie portfolio.

Materiały, w które powinni zaopatrzyć się kursanci (uczelnia nie zapewnia materiałów):
- szkicownik A4 lub A5;
- ołówki HB, B, B2;
- gumka chlebowa;
- brystol B2;
- materiały na zajęcia z malarstwa - prowadząca poda dokładnie, jakie materiały będą potrzebne i na kiedy (nie trzeba ich przynosić na pierwsze zajęcia).

Cena: dla osób, które wyślą zgłoszenia do 29.01.2023 (włącznie) obowiązuje cena early bird: 400 zł

(regularna cena kursu to 500 zł).


ZAPISY

Zapisz się w 3 krokach:

 1. Kandydat musi wypełnić formularz oraz podpisać klauzulę informacyjną

 2. Po wprowadzeniu danych kursanta do systemu PJATK, kandydat otrzyma mailem indywidualny numer konta bankowego (Uwaga! Następuje to zazwyczaj w ciągu dnia od zapisów, dlatego prosimy o cierpliwość, a w razie dłuższego oczekiwania prosimy o kontakt).

 3. Po wykonaniu wpłaty, kandydat wysyła potwierdzenie przelewu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną na mail: promocjagdansk@pja.edu.pl

Po wykonaniu tych kroków, kandydat otrzymuje mailem potwierdzenie z Działu Promocji Gdańsk o zapisaniu się na kurs.

 

Zapisy przyjmujemy do 1.02.2023 włącznie.

Kurs odbywa się w siedzibie WSNM PJATK Gdańsk przy ul. Brzegi 55 w Gdańsku.
W związku z trybem stacjonarnym obowiązuje limit miejsc. Jeśli zostanie on wyczerpany, zapisy mogą zostać zamknięte wcześniej.


Pytania dotyczące tego kursu prosimy kierować na:
promocjagdansk@pja.edu.pl

Zapraszamy kandydatów na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku do udziału w kursie "Tworzenie portfolio". Program kursu jest zorientowany na tworzenie prac do portfolio, które kandydaci prezentują podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Tryb: online
Data: 21-25.02.2022
Planowane godziny: 10:00-15:00

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • Rysunek tematyczny, studium roślin/ zwierząt/ przedmiotów. 
 • Budowanie biblioteki wizualnej i planowanie ilustracji z wyobraźni.
 • Wprowadzenie do rysunku tradycyjnego.
 • Perspektywa, kadrowanie, zasady kompozycji. Ćwiczenia rysunkowe.
 • Wprowadzenie do rysowania postaci - budowanie brył, rysowanie głowy, proporcje, gesty.
 • Wprowadzenie do Digital Painting.


ZAPISY

Zapisz się w 3 krokach:

 1. Kandydat musi wypełnić formularz oraz podpisać klauzulę informacyjną

 2. Po wprowadzeniu danych kursanta do systemu PJATK, kandydat otrzyma mailem indywidualny numer konta bankowego (Uwaga! Następuje to zazwyczaj w ciągu dnia od zapisów, dlatego prosimy o cierpliwość, a w razie dłuższego oczekiwania prosimy o kontakt).

 3. Po wykonaniu wpłaty, kandydat wysyła potwierdzenie przelewu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną na mail: promocjagdansk@pja.edu.pl

Po wykonaniu tych kroków, kandydat otrzymuje mailem potwierdzenie z Działu Promocji Gdańsk o zapisaniu się na kurs.

 

Zapisy przyjmujemy do 17.02.2022.


Pytania dotyczące tego kursu prosimy kerować na:
promocjagdansk@pja.edu.pl

Cena: dla osób, które wyślą zgłoszenia do 14.02.2022 (włącznie) obowiązuje cena early bird: 180 zł
(regularna cena kursu to 230 zł).

Portfolio Bootcamp - Wiosenny Sprint

17.03-7.04.2021

Zapraszamy na zupełnie nowy kurs dla kandydatów na kierunek Grafika. Portfolio Bootcamp - Wiosenny Sprint pomoże zbudować portfolio prac, a także przybliży kandydatom specyfikę studiów. Zapisy pod adresem: promocjagdansk@pja.edu.pl

Uczestnicy kursu:
- uporządkują swoje dotychczasowe dokonania;
- nauczą się lepiej dobierać prace, aby pokazać swoje mocne strony;
- zyskają dodatkową motywację do działania;
- znajdą inspiracje do tworzenia nowych prac - w różnych nurtach i technikach;
- dowiedzą się, na jakie aspekty zwracać uwagę kompletując portfolio;
- przekonają się, co ich portfolio mówi o nich samych;
- poznają ludzi o podobnych zainteresowaniach, z którymi będą dzielić się doświadczeniem i wzajemnie inspirować, a być może wkrótce też razem studiować.


Kurs prowadzi mgr Antonina Buszewicz - wykładowczyni na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk. Spotkania odbywają się na platformie MS Teams. Każda osoba otrzyma link do zespołu, w którym poza zaplanowanymi spotkaniami będzie też mogła komunikować się z pozostałymi uczestnikami, wymieniać wiedzą oraz pomysłami, gromadzić materiały.

Harmonogram spotkań:

 • 17 marca
 • 24 marca
 • 7 kwietnia

Spotkania odbywają się w środy o godzinie 17:00. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny.
Cena kursu: 90 zł
Cena Early Bird: 50 zł (przy zapisie do 13 marca 2021)

Wszelkie zapytania dotyczące kursu oraz zapisy przyjmujemy pod adresem: promocjagdansk@pja.edu.pl


Dlaczego online?
Już od roku wykładowcy PJATK Gdańsk prowadzą zajęcia w formie zdalnej wykorzystując wachlarz możliwości, jaki daje edukacja online. Dzięki temu w zajęciach może wziąć udział każdy, wliczając w to np. osoby z obniżoną odpornością lub mieszkające z osobami z grupy ryzyka. Czas oszczędzony na dojazdach można wykorzystać do pracy twórczej. Obalamy też mit, że proces nauki zdalnej ogranicza się do “przyklejenia do ekranu”. Wciąż szukamy i wprowadzamy sposoby na to, aby nasi studenci oraz uczestnicy kursów odkrywali  różne narzędzia i techniki oraz poszukiwali inspiracji poza internetem.


O prowadzącej:
Antonina Buszewicz - absolwentka ASP w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem z zakresu Grafiki Warsztatowej oraz Ilustracji. Obecnie jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej na PJATK w Warszawie. Poza pracą na uczelniach spełnia się jako niezależna, niekomercyjna artystka. W swojej twórczości łączy techniki malarskie i graficzne. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jako twórca przekracza granice absurdu, kiczu i dobrego smaku. Na PJATK Gdańsk prowadzi pracownię Ilustracji. Od swoich studentów wymaga otwartości umysłu, przekraczania własnych granic, poczucia humoru i sumiennej pracy.

Kurs doszkalający z języka polskiego dla studentów PJATK

Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk prowadzi nauczanie języka polskiego jako języka obcego w formie nieodpłatnych kursów dla naszych studentów zagranicznych. Zajęcia pomagają opanować słownictwo i gramatykę. Kursanci zdobywają wiedzę jak radzić sobie w codziennych sytuacjach oraz poznają Polskę, jej obyczaje i kulturę.

 • We wrześniu prowadzimy intensywny kurs języka polskiego.
 • W przypadku zebrania grupy istnieje możliwość kontynuacji w ciągu roku akademickiego.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Studium Języków Obcych: Patrycja Kowalak - pkowalak@pja.edu.pl

Zapisy na rok akademicki 2023/24

Planowany termin w roku 2023:

Data rozpoczęcia i zakończenia kursu: 4.09.2023r. - 29.09.2023r. 

Zajęcia od poniedziałku do piątku - 3 godziny lekcyjne (45 minut) dziennie.

Całkowity czas trwania kursu: 60 godzin.

Na kurs mogą zapisać się kandydaci aplikujący na studia na PJATK Gdańsk.

Wymagana wstępna rejestracja:


 

PRZYDATNE INFORMACJE

Obserwuj nasze projekty i życie akademickie na oficjalnych kanałach filli w Gdańsku:
GRUPY NA FACEBOOKU
Jeśli chcesz poznać inne osoby z roku i być na bieżąco z życiem uczelni, polecamy dołączenie do dedykowanych grup na Facebooku:

DOJAZD

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, filia w Gdańsku

Wydział Informatyki Rekrutacja

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Dojazd Szybką Koleją Miejską (SKM):

Przystanek Gdańsk Główny


Dojazd liniami ZTM w Gdańsku (autobus / tramwaj):

Najbliższe przystanki: Hucisko, Brama Wyżynna, Dworzec Główny

Wydział Sztuki Nowych Mediów

ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

Dojazd Szybką Koleją Miejską (SKM):

Przystanek Gdańsk Główny lub Gdańsk Śródmieście


Dojazd liniami ZTM w Gdańsku (autobus):

Najbliższy przystanek autobusowy - Sandomierska

Dojazd z przystanku Dworzec Główny liniami: 151, 154, 189, 200, 205, 207, 210, 256

Pomocne linki:

Strona SKM: skm.pkp.pl

Strona ZTM Gdańsk: ztm.gda.pl

Zaplanuj podróż na jakdojade.pl/trojmiasto

Informacje o bilecie metropolitalnym: mzkzg.org/bilet-metropolitalny

POZNAJ GDAŃSK

Oficjalny portal Miasta Gdańsk: gdansk.pl

Zachęcamy do zapoznania się z projektem "Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki" realizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej, z którym PJATK Gdańsk współpracuje przy okazji różnych wydarzeń. Na stronie projektu dostępne są do pobrania bezpłatne przewodniki po wybranych dzielnicach Gdańska.
Przejdź do strony projektu >>>

OFERTA AKADEMIKÓW

Aby ułatwić poszukiwanie zakwaterowania, przygotowaliśmy listę akademików w Trójmieście:

Akademiki prywatne

Student Depot Gdańsk

http://studentdepot.pl/pl/akademik-gdansk

ul. Kołobrzeska 36 tel. +48 697 126 788, mail: gdansk@studentdepot.pl

YOUNIQ Gdańsk

http://youniq-students.com/pl/youniq-lokalizacje/apartamenty-studenckie-w-gdansku

ul. Robotnicza 16 tel. +48 663 936 767, mail: gdansk@youniq-students.pl

 

Pokoje3city

http://pokoje3city.pl

aleja Grunwaldzka 164/3 tel. +48 535 068 481, mail: kontakt@pokoje3city.plAkademiki publiczne

Uniwersytet Gdański

 • Dom Studencki nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20 tel. +48 58 523 62 99
Gdańsk - Oliwa
 • Dom Studencki nr 3 ul. Polanki 65 tel. +48 58 523 26 02
 • Dom Studencki nr 4 ul. Polanki 66 tel. +48 58 523 26 12
 • Dom Studencki nr 5 ul. Polanki 64 tel. +48 58 523 26 22
 • Dom Studencki nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4 tel. +48 58 523 26 72
Gdańsk - Brzeźno
 • Dom Studencki nr 11 ul. Chodkiewicza 14 tel. +48 58 523 38 83 / 523 38 00
Sopot
 • Dom Studencki nr 7 ul. Armii Krajowej 111 tel. +48 58 523 17 00
 • Dom Studencki nr 8 ul. 1 Maja 12 tel. +48 58 523 11 92 / 523 11 94

Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl/ksztalcenie/studenci/sprawy/akademiki

Gdańsk - Wrzeszcz
 • Dom Studencki nr 1 ul. Traugutta 115 tel. +48 58 347 15 97
 • Dom Studencki nr 2 ul. Traugutta 115b tel. +48 58 347 15 97 / 58 347 17 63
 • Dom Studencki nr 3 ul. Do Studzienki 32 tel. +48 58 347 14 48
 • Dom Studencki nr 4 ul. Do Studzienki 61 tel. +48 58 347 15 18
 • Dom Studencki nr 12 ul. Traugutta 115 A tel. +48 58 347 15 97
 • Dom Studencki nr 5 ul. Wyspiańskiego 7 tel. +48 58 347 17 53
 • Dom Studencki nr 6 ul. Wyspiańskiego 9 tel. +48 58 347 26 16
 • Dom Studencki nr 7 ul. Leczkowa 18 tel. +48 58 347 26 16
 • Dom Studencki nr 8 ul. Wyspiańskiego 5a tel. +48 58 347 12 51 / 347 22 86
 • Dom Studencki nr 9 ul. Wyspiańskiego 5 tel. +48 58 347 12 51
 • Dom Studencki nr 10 ul. Wyspiańskiego 7 tel. +48 58 347 17 53

 Gdańsk - Brzeźno

 •  Dom Studencki nr 11 ul. Chodkiewicza 15 tel. +48 58 347 13 11

 Gdański Uniwersytet Medyczny

 http://akademiki.gumed.edu.pl/

 • Dom Studenta Nr 1 ul. Dębowa 9 tel. +48 58 349 13 10
 • Dom Studenta Nr 2 ul. Dębowa 11 tel. +48 58 349 13 30
 • Dom Studenta Nr 3 ul. Dębowa 13 tel. +48 58 349 13 50
 • Dom Studenta Nr 4 ul. Dębowa 5 tel. +48 58 349 13 40

 Akademia Muzyczna

 http://www.amuz.gda.pl/informacje-dla-studentow/domy-studenckie/

 • Dom nr 1 „Cztery Pory Roku” ul. Plac Wałowy 15A tel. +48 58 301 79 23
 • Dom nr 2 „Sonata” ul. Łąkowa 1-2 tel. +48 58 300 92 60

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

 http://domstudencki.awf.gda.pl/ 

 • Dom Studencki ul. Czyżewskiego 33 tel. +48 58 55 47 149

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 http://samorzad.amw.gdynia.pl/domy-studenckie/

 •  Dom Studencki nr 1 ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69 tel. +48 261 262 474

 Uniwersytet Morski w Gdyni

http://www.akademiki.umg.edu.pl/

 •  Studencki Dom Marynarza nr 2 ul. Sędzickiego 19 tel. +48 58 55 86 821 / 62 02 701, kom. 668 114 307 
 • SDM nr 3 ul. Beniowskiego 15/17 tel. +48 58 55 86 336 / 62 17 536 
 • SDM nr 4 ul. Beniowskiego 20/22 tel. +48 58 55 86 488 / 66 16 103
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, filia w Gdańsku

ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk

Tel: (+48) 798 941 974, E-mail: gdansk@pja.edu.pl

➤KONTAKTY

PJATK Gdańsk